Okamžitá půjčka na směnku – nabídka


Warning: Undefined array key "bank_thumb" in /www/doc/www.niklak.cz/www/wp-content/themes/niklak/loans.php on line 403

Warning: Undefined array key "bank_thumb" in /www/doc/www.niklak.cz/www/wp-content/themes/niklak/loans.php on line 403

Warning: Undefined array key "bank_thumb" in /www/doc/www.niklak.cz/www/wp-content/themes/niklak/loans.php on line 403

Warning: Undefined array key "bank_thumb" in /www/doc/www.niklak.cz/www/wp-content/themes/niklak/loans.php on line 403

Warning: Undefined array key "bank_thumb" in /www/doc/www.niklak.cz/www/wp-content/themes/niklak/loans.php on line 403

Warning: Undefined array key "bank_thumb" in /www/doc/www.niklak.cz/www/wp-content/themes/niklak/loans.php on line 403

Warning: Undefined array key "bank_thumb" in /www/doc/www.niklak.cz/www/wp-content/themes/niklak/loans.php on line 403

Warning: Undefined array key "bank_thumb" in /www/doc/www.niklak.cz/www/wp-content/themes/niklak/loans.php on line 403

Warning: Undefined array key "bank_thumb" in /www/doc/www.niklak.cz/www/wp-content/themes/niklak/loans.php on line 403

Warning: Undefined array key "bank_thumb" in /www/doc/www.niklak.cz/www/wp-content/themes/niklak/loans.php on line 403

Warning: Undefined array key "bank_thumb" in /www/doc/www.niklak.cz/www/wp-content/themes/niklak/loans.php on line 403

Warning: Undefined array key "bank_thumb" in /www/doc/www.niklak.cz/www/wp-content/themes/niklak/loans.php on line 403

Warning: Undefined array key "bank_thumb" in /www/doc/www.niklak.cz/www/wp-content/themes/niklak/loans.php on line 403

Warning: Undefined array key "bank_thumb" in /www/doc/www.niklak.cz/www/wp-content/themes/niklak/loans.php on line 403

Rychlé nebankovní půjčky na směnku mohou přinést řešení neblahé finanční situace, když banka ani nebankovní instituce úvěr neposkytne. Tento typ půjčky ovšem představuje i nemalé riziko a je třeba k němu přistupovat s notnou dávkou obezřetnosti. Jak okamžitá půjčka na směnku funguje a co je potřeba vědět o jejích výhodách a nevýhodách?

V životě může přijít situace, kdy člověku banka odmítne poskytnout půjčku. V takových případech je obvyklým řešením úvěr od nebankovní společnosti. Avšak ani na ten někteří zájemci nedosáhnou.

Půjčka, která je dostupná skutečně každému, je ta udělovaná na směnku. Jedná se o půjčku bez registru, a tedy i půjčku pro zadlužené a půjčku pro dlužníky s exekucí.

Půjčka na směnku bývá nicméně často velmi nevýhodná, a proto se většinou jedná až o tu poslední možnost ve velmi krajních situacích. Mnohem bezpečnější je požádat o jednu z prověřených půjček uvedených v tabulce výše. Jedná se o produkty poskytované společnostmi s dlouhou historií, klient se tedy nemusí obávat podvodu.

Co je směnka?

Směnka je obchodovatelný cenný papír, který lze v případě zájmu převést na jiného majitele. Řadí se mezi tzv. abstraktní cenné papíry. To znamená, že je platná sama o sobě bez smluvního vztahu mezi účastníky a k jejímu sepsání není zapotřebí právní důvod.

Podpisem směnky se dlužník zavazuje splatit uvedenou částku ke smluvenému datu. Neučiní-li tak, může se v krajním případě potýkat kvůli půjčce na směnku s exekucí.

Půjčku na směnku poskytují zpravidla soukromí investoři, mezi nimiž se bohužel najdou také podvodníci či lichváři. Půjčka na směnku od lichváře není vůbec výhodná. Mimoto je důležité si uvědomit, že spotřebitelské úvěry na směnku nejsou v České republice legální.

V roce 2013 byly půjčky na směnku postaveny mimo zákon. Podobu směnek – cenných papírů upravoval zákon č. 191/1950 Sb. Zákon směnečný a šekový.

Totéž ovšem neplatí pro úvěry podnikatelské. Na podnikatelský úvěr je možné použít bianco směnku jako formu záruky. Blankosměnka – vzor: V podstatě se jedná o směnku jako každou jinou, s tím rozdílem, že zde nejsou vyplněné všechny údaje. Zpravidla je vynechána splatnost a dlužná částka.

Směnka coby cenný papír, na jehož základě jsou vypláceny peníze v hotovosti, s sebou za dob své existence nesla povinné náležitosti. Aby byla směnka platná, musela obsahovat:

1. označení, že jde o směnku, pojaté do vlastního textu listiny a vyjádřené v jazyku, ve kterém byla tato listina sepsána;
2. bezpodmínečný slib zaplatit určitou peněžitou sumu;
3. údaj splatnosti;
4. údaj místa, kde má být placeno;
5. jméno toho, komu nebo na jehož řad má být placeno;
6. datum a místo vystavení směnky;
7. podpis výstavce.

Směnka je platná pouze v písemné formě (bez ohledu na to, zda je psaná rukou či na počítači). Může být sepsána na jakémkoliv hmotném podkladu – není tedy nemožné napsat směnku třeba na ubrousek nebo na tácek od piva. Originál směnky u sebe uloží věřitel.

Směnka cizí a směnka vlastní – vzor

Existují dva typy směnek – směnka cizí a směnka vlastní. Součástí směnky vlastní je bezpodmínečný slib zaplatit dlužnou částku („za tuto směnku zaplatím“), zatímco cizí směnka místo slibu obsahuje bezpodmínečný příkaz k úhradě. („za tuto směnku zaplaťte“).

Aval směnky

Také směnky mohou mít ručitele, takzvaného avalistu, směnečného rukojmího. Držitel směnky (věřitel) tak má jistotu, že pokud původní směnečný dlužník svůj dluh nesplatí v termínu, může částku požadovat po ručiteli. Aval směnka je označena doložkou per aval na přední straně listiny.

Půjčky na směnku, které fungují – nabídka

Nabídka půjček na směnku online a ihned je nadále poměrně široká a peníze tímto způsobem půjčují vesměs soukromé osoby. Získat lze jak peníze na účet, tak půjčku ihned v hotovosti.

Při půjčení peněz je po dlužníkovi vyžadován podpis směnky, na jejímž základě jsou poté peníze vymáhány. Jedná se o soukromé půjčky na směnku. Nabídka půjčky na směnku z vlastních zdrojů nemusí být poskytována se zcela dobrými úmysly, proto je potřeba výběru poskytovatele věnovat patřičnou pozornost.

Jak získat půjčku na směnku okamžitě?

Nejrychlejším a nejpohodlnějším způsobem, jak získat půjčku na směnku, je obrátit se na internetové vyhledávače a zadat hesla půjčka na směnku Praha nebo půjčka na směnku Brno, případně půjčka na směnku na OP, chce-li žadatel, aby nemusel u půjčky na směnku dokládat svůj příjem.

Pokud je po seznámení s podmínkami u obou zúčastněných stran stále zájem uzavřít obchod, nabídka půjčky na směnku může být přijata osobou starší osmnácti let. Tento typ půjčky se splácí jednorázově, nikoliv prostřednictvím pravidelných splátek. Obvykle v tomto případě také odpadá poplatek za sjednání.

Průběh vyřízení půjčky na směnku ihned

Vyřízení půjčky na směnku je velmi rychlé a jednoduché. Jediné, co je potřeba pro získání a vyplacení půjčky učinit, je:

  • odeslat žádost o půjčku na směnku ihned
  • vyčkat na vyhodnocení žádosti
  • sejít se s věřitelem
  • podepsat směnku na osobní schůzce
  • převzít peníze od věřitele

Častokrát jdou poskytovatelé dlužníkům naproti a inzerují svou nabídku jako Půjčky na směnku – přijedeme až k vám domů. Pro lidi, kteří potřebují rychle získat peníze, je půjčka na směnku ještě dnes jedním z možných řešení. Půjčka na směnku od soukromé osoby je v některých ohledech výhodná, avšak pojí se s ní i spoustu negativ.

Je třeba mít na paměti, že okamžitá půjčka na směnku je obecně považována za nebezpečný produkt, který je navíc nelegální – směnkou mohou být zajištěny pouze podnikatelské úvěry.

Výhody okamžité půjčky na směnku

Za hlavní přednost je považována dostupnost půjčky na směnku. Nabídka inzercí okamžitých půjček na směnku je bohatá a půjčka je dostupná pro každého. Může tak být i půjčkou pro zadlužené. Výhod zde ovšem existuje vícero – patří mezi ně zejména:

Oproti bankovním i většině nebankovních úvěrů má půjčka na směnku vysokou schvalovatelnost – pro získání půjčky v podstatě stačí jen plnoletost.

Půjčka na směnku s exekucí není nejlevnější

V první řadě je třeba uvést, že se s půjčkou na směnku s exekucí se pojí velmi vysoké úroky – jedná se o mnohem vyšší částky než u úvěru od bank či nebankovních půjček. Rozhodně se nedá tento typ úvěru nazvat nejlevnější půjčka.

Dalším negativem je fakt, že si dlužník ve složité situaci, kdy už je na něj vedena exekuce, nemůže být po podpisu směnky jist, kde jím stvrzená směnka skončí. Směnku lze totiž prodat jinému věřiteli. Tím se mohou objevit další nepříjemnosti ještě nad rámec starostí s exekucí z předchozí půjčky.

Věřitelé také často podmiňují udělení půjčky na směnku s exekucí podepsáním rozhodčí doložky. Ta umožňuje věřiteli v případě rozepře jmenovat osobu, která v daném sporu rozhodne. Jedná se o mimosoudní rozhodnutí, které má právní moc a je neodvolatelné. Tím věřitel získává nad dlužníkem převahu.

Kromě toho je dlužník obvykle nucen podepsat exekuční zápis opravňující věřitele ke zrychlené exekuci. Jedná se o další dokument, který může v budoucnu přinést dlužníkům spoustu potíží, i kdyby byla nabízena nejlevnější půjčka s úrokem 0 %. Podobným krokem je velmi snadné prohloubit své stávající problémy s exekucemi.

Směnka vzor 2024

Směnka musí obsahovat zákonem stanovené údaje, jinak je neplatná. Podoba směnky by měla vypadat zhruba takto:

Směnka vlastní

V ……………… dne ……………….. (místo a datum vystavení směnky)                                                  

ZA TUTO SMĚNKU ZAPLATÍM BEZ PROTESTU                                                                                               

na řad                   (jméno a příjmení věřitele)

nar.  …………………….., trvale bytem ………………………………………………………….

Částka                    ……………………. Kč (slovy: ………………… korun českých)

Místo úhrady          ……………………………………………………………..

Splatnost         ……………………………………………………………..

Výstavce                  (jméno a příjmení dlužníka)

nar. …………………….., trvale bytem ………………………………………………………………..

(podpis výstavce)

Směnka nemusí být stvrzena notářem, respektive notářské ověření není rozhodující při vymáhání dlužné částky. Civilní soud v případě nesplácení zadá dlužníkovi okamžitý příkaz k úhradě.

Před žádostí o půjčku – obecné info

Než člověk začne uvažovat o získání půjčky (nemusí se jednat pouze o půjčku na směnku), je důležité si sestavit jednoduchý přehled financí pro zjištění, kolik si může dovolit půjčit a splácet. Rozpočet pomůže při hledávání různých půjček, poněvadž pak se šance najít takovou, která bude nejlépe vyhovovat požadavkům a situaci žadatele o půjčku, několikanásobně zvyšuje.

Bude užitečné si ověřit, jak lze vylepšit reputaci v registrech, pokud má žadatel s registry problémy. Může se vyplatit počkat si na lepší načasování. To platí také o možných potížích s exekucí. Žadatelova vyšší bonita představuje pro úvěrovou společnost lepší zajištění splátek.

U půjčky se vyplatí porovnat RPSN jednotlivých poskytovatelů. Čím nižší sazba, tím výhodnější půjčka. O půjčku je vhodné žádat pouze v případě, že je žadatel přesvědčený, že půjčku dokáže splácet.

Při podání žádosti jsou žadatelé o půjčku většinou požádání o doložení osobních údajů včetně jména, adresy, pracovního poměru, příjmu a dalších. Pokud tyto údaje poskytovatel půjčky nevyžaduje, jedná se obvykle o velmi drahou formu půjčky, protože pro poskytovatele představuje vysoké riziko půjčovat bez bližšího prověření žadatelů.

Závěr

Ačkoliv se půjčka na směnku může zdát jako skvělé řešení tíživé finanční situace, kdy není dlužníkovi schválen úvěr v bance ani v nebankovní společnosti, je nutné si uvědomit, že je tento typ půjčky velice nebezpečný.

Mezi věřiteli půjčujícími na směnku se najde celá řada podvodníků a lichvářů, kteří se snaží zneužít nepříznivé situace zadlužených osob. Smutnou pravdou je, že nejeden člověk kvůli takovým praktikám již skončil v exekuci.

Proto je potřeba vždy pečlivě zvážit, jestli je půjčka opravdu nevyhnutelná. Dlužník například může mít to štěstí, že pro něj existuje alternativa ve formě půjčky od rodiny nebo od přátel. Půjčka od soukromého investora na směnku by v každém případě měla být až tou opravdu poslední možností.