Půjčky na směnku – ihned, nabídka, i s exekucí – zkušenosti

Rychlé nebankovní půjčky na směnku mohou přinést řešení neblahé finanční situace, když banka ani nebankovní instituce úvěr neposkytne. Tento typ půjčky ovšem představuje i nemalé riziko a je třeba k němu přistupovat s notnou dávkou obezřetnosti. Jak okamžitá půjčka na směnku funguje a co je potřeba vědět o jejích výhodách a nevýhodách?

V životě může přijít situace, kdy člověku banka odmítne poskytnout půjčku. V takových případech je obvyklým řešením úvěr od nebankovní společnosti. Avšak ani na ten někteří zájemci nedosáhnou.

Půjčka, která je dostupná skutečně každému, je ta udělovaná na směnku. Jedná se o půjčku bez registru, a tedy i půjčku pro zadlužené a půjčku pro dlužníky s exekucí. Půjčka na směnku bývá nicméně často velmi nevýhodná, a proto se většinou opravdu jedná o poslední možnost v krajních situacích.

Půjčku na směnku poskytují zpravidla soukromí investoři, mezi nimiž se bohužel najde i nejeden podvodník či lichvář. Mimoto je důležité si uvědomit, že spotřebitelské úvěry na směnku nejsou v České republice legální (totéž ovšem neplatí pro úvěry podnikatelské).

Půjčky na směnku poskytují soukromí investoři.

Jak funguje soukromá půjčka na směnku – nabídka

Nabídka půjček na směnku online a ihned je poměrně široká a peníze tímto způsobem půjčují vesměs soukromé osoby. Půjčka funguje tak, že při půjčení peněz je po dlužníkovi vyžadován podpis směnky, na základě které jsou poté peníze vymáhány. V případě soukromé půjčky na směnku nabídka může být od podvodníka nebo nemusí mít úplně dobré úmysly, proto je potřeba poskytovateli věnovat patřičnou pozornost.

Směnka je obchodovatelný cenný papír, který lze v případě zájmu převést na jiného majitele. Řadí se mezi tzv. abstraktní cenné papíry. To znamená, že je platná sama o sobě bez smluvního vztahu mezi účastníky a že k jejímu sepsání není zapotřebí právní důvod.

Podpisem směnky se dlužník zavazuje splatit uvedenou částku ke smluvenému datu. Neučiní-li tak, může se v krajním případě potýkat kvůli půjčce na směnku s exekucí.

Aby byla směnka platná, musí obsahovat tyto náležitosti:

 • výslovné označení „směnka“
 • slib úhrady (případně příkaz k úhradě, jedná-li se o tzv. cizí směnku)
 • výše částky (ideálně nejen číslem, avšak i slovně)
 • údaj o datu splatnosti (konkrétní datum/doba od vystavení/splatnost na viděnou – tedy kdykoliv při předložení směnky dlužníkovi/určitý čas po viděné)
 • místo proplacení (stačí obec)
 • jméno toho, komu má být proplacena
 • místo a datum vystavení
 • podpis výstavce (tj. dlužníka)

Směnka je platná pouze v písemné formě (bez ohledu na to, zda je psaná rukou či na počítači). Může být sepsána na jakémkoliv hmotném podkladu – není tedy nemožné napsat směnku třeba na ubrousek nebo na tácek od piva. Originál směnky u sebe uloží věřitel.

Pokud je po seznámení s podmínkami stále zájem obou stran, nabídka půjčky na směnku může být přijata osobou starší osmnácti let. Tento typ půjčky se splácí jednorázově, nikoliv prostřednictvím pravidelných splátek. Obvykle v tomto případě také odpadá poplatek za sjednání.

Ještě před žádostí o půjčku

Než než se začne uvažovat o získání půjčky, je důležité si sestavit jednoduchý přehled financí (rozpočet) pro zjištění, kolik je možné si dovolit půjčit a měsíčně splácet. To pomůže při vyhledávání různých půjček, protože pak je větší šance najít takovou, která bude nejlépe vyhovovat požadavkům a situaci žadatele o půjčku.

Možná je dobré ověřit si, jak si vylepšit reputaci v registrech, pokud žadatel má problémy s registry. Může se vyplatit počkat si na lepší načasování. To platí také o možné potíži s exekucí. Lepší bonita pro úvěrovou společnosti pomůže získat lepší a levnější půjčku.

Různé formy půjčky si lze proti sobě porovnat ve srovnávací tabulce, kterou zde na webu zobrazujeme. U půjčky se vyplatí porovnat podle RPSN jednotlivých poskytovatelů, kolik si lze půjčit a jaké jsou nabízené podmínky půjček. Lze si také prohlédnout další podrobnosti o kritériích nabídek.

O půjčku je vhodné žádat pouze v případě, že je žadatel přesvědčený, že půjčku dokáže splácet.

Při podání žádosti jsou žadatelé o půjčku většinou požádání o doložení osobních údajů včetně jména, adresy, věku, pracovního poměru, příjmu a dalších. Pokud tyto údaje poskytovatel půjčky nevyžaduje, jedná se obvykle o velmi drahou formu půjčky, protože pro poskytovatele představuje vysoké riziko půjčovat bez většího ověření žadatelů o půjčku.

Průběh vyřízení půjčky na směnku ihned

Vyřízení půjčka na směnku ihned je velmi rychlé a jednoduché. Jediné, co je potřeba pro získání a vyplacení půjčky učinit, je toto:

 • odeslat žádost o půjčku na směnku ihned
 • vyčkat na vyhodnocení žádosti
 • sejít se s věřitelem
 • podepsat směnku na osobní schůzce
 • převzít peníze od věřitele

Pro lidi, kteří potřebují rychle získat peníze, je půjčka na směnku ihned jedním z možných řešení. Půjčka na směnku je v některých ohledech výhodná, avšak pojí se s ní i spoustu negativ.

Výhody okamžité půjčky na směnku

Za hlavní přednost nabídek z inzercí okamžitých půjček na směnku lze označit především fakt, že se skutečně jedná o půjčku dostupnou pro každého. Může tak být i půjčkou pro zadlužené. Výhod zde ovšem existuje vícero – patří mezi ně zejména:

Oproti bankovním i většině nebankovních úvěrů má půjčka na směnku vysokou schvalovatelnost – pro získání půjčky v podstatě stačí jen plnoletost.

Spotřebitelské půjčky na směnku jsou v ČR nezákonné.

Půjčka na směnku s exekucí není nejlevnější

V první řadě je třeba uvést, že se s půjčkou na směnku s exekucí se pojí velmi vysoké úroky – jedná se o mnohem vyšší částky než u úvěru od bank či nebankovních půjček. Rozhodně se nedá tento typ úvěru nazvat nejlevnější půjčka, to ani náhodou.

Dalším negativem je fakt, že dlužník ve složité situaci, kdy už má exekuci, tak si po podpisu směnky nemůže být jist, kde jím podepsaná směnka skončí. Směnku lze totiž velice jednoduše prodat jinému věřiteli. Tím se v jeho životě mohou objevit další starosti ještě nad rámec starostí s exekucí z jiné půjčky.

Věřitelé také často podmiňují udělení půjčky na směnku s exekucí podepsáním rozhodčí doložky. Ta umožňuje věřiteli v případě rozepře jmenovat osobu, která v daném sporu rozhodne. Jedná se o mimosoudní rozhodnutí, které má ovšem právní moc a je neodvolatelné. Tím věřitel získává nad dlužníkem obrovskou moc.

Kromě toho je dlužník obvykle nucen podepsat exekuční zápis opravňující věřitele ke zrychlené exekuci. Jedná se o další dokument, který může v budoucnu přinést dlužníkům spoustu potíží, i kdyby byla nabízena nejlevnější půjčka s úrokem 0 %, podobným krokem je velmi snadné si zadělat na další problémy s exekucemi.

Půjčky na směnku mívají v porovnání s bankovními úvěry mnohem vyšší úroky.

Závěr

Ačkoliv se půjčka na směnku může zdát jako skvělé řešení tíživé finanční situace, kdy není dlužníkovi udělen úvěr v bance ani v nebankovní společnosti, je nutné si uvědomit, že je tento typ půjčky velice nebezpečný.

Mezi věřiteli půjčujícími na směnku se najde celá řada podvodníků a lichvářů, kteří se snaží zneužít nepříznivé situace zadlužených osob. Smutnou pravdou je, že nejeden člověk kvůli takovým praktikám již skončil v exekuci.

Proto je potřeba vždy pečlivě zvážit, jestli je půjčka opravdu nevyhnutelná. Dlužník například může mít to štěstí, že pro něj stále existuje alternativa ve formě půjčky od rodiny nebo od přátel. Půjčka od soukromého investora na směnku by v každém případě měla být až tou opravdu poslední možností.