Půjčky na směnku – okamžité půjčky, nabídka, zkušenosti

Rychlé nebankovní půjčky na směnku mohou přinést řešení neblahé finanční situace, když banka ani nebankovní instituce úvěr neposkytne. Tento typ půjčky ovšem představuje i nemalé riziko a je třeba k němu přistupovat s notnou dávkou obezřetnosti. Jak okamžitá půjčka na směnku funguje a co je potřeba vědět o jejích výhodách a nevýhodách?

V životě může přijít situace, kdy člověku banka odmítne poskytnout půjčku. V takových případech je obvyklým řešením úvěr od nebankovní společnosti. Avšak ani na ten někteří zájemci nedosáhnou.

Půjčka, která je dostupná skutečně každému, je ta udělovaná na směnku. Jedná se o půjčku bez registru, a tedy i půjčku pro zadlužené. Půjčka na směnku bývá nicméně často velmi nevýhodná, a proto se většinou opravdu jedná o poslední možnost v krajních situacích.

Půjčku na směnku poskytují zpravidla soukromí investoři, mezi nimiž se bohužel najde i nejeden podvodník či lichvář. Mimoto je důležité si uvědomit, že spotřebitelské úvěry na směnku nejsou v České republice legální (totéž ovšem neplatí pro úvěry podnikatelské).

Půjčky na směnku poskytují soukromí investoři.

Jak funguje půjčka na směnku od soukromé osoby

Nabídka půjček na směnku online je poměrně široká a peníze tímto způsobem půjčují vesměs soukromé osoby. Půjčka funguje tak, že při půjčení peněz je po dlužníkovi vyžadován podpis směnky, na základě které jsou poté peníze vymáhány.

Směnka je obchodovatelný cenný papír, který lze v případě zájmu převést na jiného majitele. Řadí se mezi tzv. abstraktní cenné papíry. To znamená, že je platná sama o sobě bez smluvního vztahu mezi účastníky a že k jejímu sepsání není zapotřebí právní důvod.

Podpisem směnky se dlužník zavazuje splatit uvedenou částku ke smluvenému datu. Neučiní-li tak, může se v krajním případě potýkat kvůli půjčce na směnku s exekucí.

Aby byla směnka platná, musí obsahovat tyto náležitosti:

 • výslovné označení „směnka“
 • slib úhrady (případně příkaz k úhradě, jedná-li se o tzv. cizí směnku)
 • výše částky (ideálně nejen číslem, avšak i slovně)
 • údaj o datu splatnosti (konkrétní datum/doba od vystavení/splatnost na viděnou – tedy kdykoliv při předložení směnky dlužníkovi/určitý čas po viděné)
 • místo proplacení (stačí obec)
 • jméno toho, komu má být proplacena
 • místo a datum vystavení
 • podpis výstavce (tj. dlužníka)

Směnka je platná pouze v písemné formě (bez ohledu na to, zda je psaná rukou či na počítači). Může být sepsána na jakémkoliv hmotném podkladu – není tedy nemožné napsat směnku třeba na ubrousek nebo na tácek od piva. Originál směnky u sebe uloží věřitel.

Půjčku ihned na směnku si může sjednat kdokoliv starší osmnácti let. Tento typ půjčky se splácí jednorázově, nikoliv prostřednictvím pravidelných splátek. Obvykle zde také odpadá poplatek za sjednání.

Směnku lze napsat i v ruce.

Průběh vyřízení online půjčky na směnku

Půjčka na směnku je vyřízena velmi rychle a jednoduše. Jediné, co je potřeba pro získání a vyplacení půjčky učinit, je toto:

 • odeslat žádost o půjčku na směnku
 • vyčkat na vyhodnocení žádosti
 • sejít se s věřitelem
 • podepsat směnku na osobní schůzce
 • převzít peníze od věřitele

Pro lidi, kteří potřebují rychle získat peníze, je půjčka na směnku jedním z možných řešení. Půjčka na směnku je v některých ohledech výhodná, avšak pojí se s ní i spoustu negativ.

Výhody okamžité půjčky na směnku

Za hlavní přednost nabídek z inzercí půjček na směnku lze označit především fakt, že se skutečně jedná o půjčku dostupnou pro každého. Výhod zde ovšem existuje vícero – patří mezi ně zejména:

Oproti bankovním i většině nebankovních úvěrů má půjčka na směnku vysokou schvalovatelnost – pro získání půjčky v podstatě stačí jen plnoletost.

Spotřebitelské půjčky na směnku jsou v ČR nezákonné.

Nevýhody půjčky ihned na směnku

V první řadě je třeba uvést, že se s tímto typem půjček pojí velmi vysoké úroky – jedná se o mnohem vyšší částky než u úvěru od bank či nebankovních půjček. Rozhodně se zde nedá hovořit o levné půjčce.

Dalším negativem je fakt, že dlužník si nemůže být jist, kde jím podepsaná směnka skončí. Směnku lze totiž velice jednoduše prodat jinému věřiteli.

Věřitelé také často podmiňují udělení půjčky na směnku podepsáním rozhodčí doložky. Ta umožňuje věřiteli v případě rozepře jmenovat osobu, která v daném sporu rozhodne. Jedná se o mimosoudní rozhodnutí, které má ovšem právní moc a je neodvolatelné. Tím věřitel získává nad dlužníkem obrovskou moc.

Mimoto je dlužník obvykle nucen podepsat exekuční zápis opravňující věřitele ke zrychlené exekuci. Jedná se o další dokument, který může v budoucnu přinést dlužníkům spoustu potíží.

Půjčky na směnku mívají v porovnání s bankovními úvěry mnohem vyšší úroky.

Závěr

Ačkoliv se půjčka na směnku může zdát jako skvělé řešení tíživé finanční situace, kdy není dlužníkovi udělen úvěr v bance ani v nebankovní společnosti, je nutné si uvědomit, že je tento typ půjčky velice nebezpečný.

Mezi věřiteli půjčujícími na směnku se najde celá řada podvodníků a lichvářů, kteří se snaží zneužít nepříznivé situace zadlužených osob. Smutnou pravdou je, že nejeden člověk kvůli takovým praktikám již skončil v exekuci.

Proto je potřeba vždy pečlivě zvážit, jestli je půjčka opravdu nevyhnutelná. Dlužník například může mít to štěstí, že pro něj stále existuje alternativa ve formě půjčky od rodiny nebo od přátel. Půjčka od soukromého investora na směnku by v každém případě měla být až tou opravdu poslední možností.