Mobilní půjčka – SMS půjčka přes mobil

Mobil půjčka je takovou půjčkou, k jejímuž sjednání je nejdůležitější vlastnit chytrý telefon. Prostřednictvím SMS kódů a zpráv se totiž žadatel o úvěr dozví, zda mu byla půjčka schválena či nikoliv. Finanční trh zná mobil půjčku také jako SMS půjčku, půjčku přes mobil nebo mobil úvěr.

Žít od výplaty k výplatě je neblahou realitou velkého procenta Čechů. Zatímco někteří tento způsob žití považují za svůj dobrovolný životní styl a bezhlavě utrácejí vše, co předešlý měsíc vydělali, druzí obracejí každou korunu a modlí se, aby jim jejich napjatý rozpočet nezkřížily nechtěné finanční potíže.

Čas od času u každého nastane nečekaný problém, kdy přestane jezdit auto nebo doslouží sporák. A pokud má do nejbližší výplaty uplynout ještě dlouhých pár dní či týdnů, nezbývá než se poohlédnout po mimořádném řešení.

Mobil půjčka do výplaty se nabízí jako jedna z cest. Jedná se o rychlou půjčku, kdy budou peníze připsány na klientův účet ještě téhož dne, nejpozději do dne druhého. Je to tedy půjčka do 24 hodin.

Co je mobilní půjčka?

Půjčka přes mobil, jak název napovídá, spočívá v zažádání o úvěr prostřednictvím chytrého mobilního telefonu. Ovšem ne kompletně. Chce-li člověk ve finanční tísni požádat o mobilní úvěr, musí tak nejprve učinit prostřednictvím internetu, ideálně na velké obrazovce počítače.

Samotná odeslaná žádost totiž nestačí. Nebankovní instituce, které SMS půjčky přes mobil primárně poskytují, potřebují kromě samotné žádosti i kopii průkazu totožnosti žadatele (zpravidla dva, tj. kromě občanského průkazu také cestovní pas nebo rodný list) a rovněž výpisy z bankovního účtu za posledních několik měsíců.

Ačkoliv jsou mobilní půjčky prezentovány jako půjčky na cokoliv a pro každého, musejí se finanční instituce pojistit, že žadatel disponuje alespoň nějakým pravidelným příjmem a bude mít z čeho mobil půjčku splácet.

Mobil půjčka – nahlížení do registru dlužníků

Pro většinu finančních domů není rozhodující, zda se žadatelovo jméno vyskytuje v registru dlužníků typu SOLUS, či nikoliv. Seznamy osob, které měly či stále mají nevyřešenou finanční minulost, by a priori měly být varováním pro finanční instituce, že mají co do činění s potenciálním neplatičem.

Stejně tak nebankovním společnostem povinnost nahlížet do registru dlužníků zadává platný zákon. Přesto se však realita nachází poněkud jinde. Nebankovní instituce benevoletně uvolňují své finanční prostředky ve prospěch možných problémových plátců, ovšem díky své obchodní strategii vědí, co dělají.

Nebankovní společnosti díky velké konkurenci bojují o každého zákazníka, proto přicházejí na trh s lákavými nabídkami, častokrát s atraktivními rychlými prvními půjčkami zdarma s nulovými úroky a lapají jednoho klienta za druhým.

Půjčka přes mobil – první zdarma

První půjčky zdarma jsou působivým a fungujícím tahem na každého, koho životní okolnosti přinutily začít uvažovat o půjčení hotovosti. K dispozici jsou malé částky, zpravidla do deseti tisíc se splatností maximálně několik týdnů až měsíc. Pokud klient splatí vše řádně a včas, nebude mu účtována ani koruna navíc.

TIP: SMS půjčky přes mobil nabízí řada nebankovních institucí v čele s Via SMS, Cool Credit, Mobil půjčka, SOS Credit, Ferratum, Smart půjčka, Simple půjčka nebo Tetička.

Takové půjčky jsou velmi výhodné, pokud člověk zcela mimořádně potřebuje rychlé finanční prostředky a je si téměř zcela jist, že bude do konce splatnosti mobilní půjčky schopen úvěr uhradit. Reálně klient zaplatí jenom tolik, kolik si půjčí.

Každá další půjčka u stejného poskytovatele už představuje vyšší obnosy k půjčení, ovšem za předpokladu jistého úroku a roční procentní sazby nákladů. O dodatečné půjčky je také mnohem jednodušší žádat, poněvadž nebankovní instituce již eviduje totožnost žadatele a zná jeho finanční situaci i platební morálku.

SMS půjčka přes mobil – sankce a poplatky

Logika se brání. Jak je možné, že nebankovní společnosti na nabídkách prvních půjček zdarma netratí a nemají strach z neplatičů? Stačí nahlédnout do jakýchkoliv všeobecných podmínek a odpovědi jsou nasnadě. V každých jednotlivých podmínkách je podrobně rozepsán ceník poplatků, na které přichází řada, je-li plátce opožděn se splátkami, či dokonce přestal splácet úplně.

Tyto sankce dosahují vysokých částek a jsou uplatňovány s nemilosrdnou razancí a velmi malým časovým rozestupem. Postihy se týkají odeslaných upomínek k platbě, odložených splátek, posunutí splatnosti, či předání vymáhání dluhu advokátům, případně exekutorům.

Klienti, kteří jsou v evidenci dlužníků, či mají více souběžných půjček, mohou snadno klopýtnout a hrát si s ohněm v podobě dluhové pasti. Zejména vytloukají-li půjčku půjčkou a mají problémy se splátkami. Dluhy se navyšují s každým dnem opožděných plateb. Rostou úroky a přidávají se poplatky. Z kolotoče dluhů nebývá snadná cesta ven.

Nebankovní instituce rozesílají upomínky k úhradám každých několik dní, přičemž si účtují poplatky za odeslání klasickou poštou i elektronicky. Kumulují úroky za každičký den zpoždění, přičemž za každý nový týden dluh narůstá o další stokoruny navíc. Několik prvotně půjčených tisíc se velmi snadno může přehoupnout do hrozivých desetitisíců.

Jak se vyhnout dluhům z mobilní půjčky

Jak z toho ven? Půjčit si jen za opravdu nevyhnutelné situace a s jistotou, že je klient schopen půjčené peníze vrátit včas. Samozřejmě existují i alternativní možnosti, jak přijít k potřebným penězům, avšak bezpečnější cestou. Přeptat se u rodiny, příbuzných, přátel či kolegů, zda by neuvolnili určitou finanční částku.

Půjčka u nejbližších často znamená nulové úroky a poplatky. Přesto pořádek dělá přátele. Věřitel je oprávněn pojistit se smlouvou o půjčce, případně využít půjčky na směnku, aby měl jistotu, že své půjčené prostředky získá zpátky.