Express Cash – recenze půjčky


Warning: Undefined array key "bank_thumb" in /www/doc/www.niklak.cz/www/wp-content/themes/niklak/loans.php on line 403

Express Cash na svých webových stránkách se zářícím nápisem Express Cash „Nejrychlejší hotovostní půjčka“ již dopředu své budoucí klienty upozorňuje, že zde jde všechno jako po drátkách a žádného čekání a obstrukcí se určitě nedočkají. Prioritami této půjčky je rozhodně rychlost, nízký úrok a také peníze bez ručitele. Proč je nebankovní půjčka Express Cash výhodná?

Nebankovní půjčka Express Cash se dá použít prakticky na cokoliv. Klient nemusí nikomu vysvětlovat důvod, na co chce vypůjčené finance použít nebo proč o půjčku žádá. K refinancování primárně určená není, záleží však na dotyčném, jak s nabytými finančními prostředky naloží.

Express Cash je produktem společnosti EC Financial Services, a. s., která lidem pomáhá již od roku 2012.

Základní informace o společnosti

Společnost EC Financial Services, a. s. je nebankovní společností poskytující nebankovní půjčky Express Cash fyzickým osobám na území České republiky. Působnost i nadále rozšiřuje. Pod tuto společnost spadá i Smart půjčka.

Při půjčování peněz svým klientům dbá na respektování veškerých zákonů a všechny žádosti od potenciálních klientů zodpovědně prověřuje. Jejím cílem není schvalovat půjčku každému, kdo o ni požádá. Razí pravidlo zodpovědnosti a pokud není klient schopen půjčku do budoucna splácet, s největší pravděpodobností půjčku u této firmy nedostane.

EC Financial Services, a. s. si zakládá na tom, aby byla přehledná, transparentní a poskytovala nezáludnou smluvní dokumentaci. Ke klientům se snaží přistupovat vždy férově a od samého začátku chce, aby měli přehled o podmínkách získání půjčky, celkových výdajích a o tom, jaké postihy hrozí v případě nesplácení Express Cash půjčky.

Kromě toho se snaží respektovat neočekávané a nenadálé skutečnosti v klientově životě, a pokud by u klienta nastal problém se splácením, snaží se společně nalézt řešení.

Společnost EC Financial Services, a. s. disponuje profesionální sítí obchodních zástupců, kteří žadatele o půjčku navštěvují v pohodlí u něj doma, prověřují jeho bonitu a poté, co dojde ke schválení půjčky, vyplácí peníze v hotovosti. Splátky jsou vybírány také v hotovosti a obchodní zástupci chodí pro splátky opět ke klientovi domů, což mu zajišťuje maximální komfort.

Krédo této solečnosti zní: „Ke klientům se chováme čestně.“ Rozhodně chce tedy přispět k tomu, aby daná půjčka pomohla vyřešit klientovu situaci, nicméně úplně každému v rámci zodpovědného úvěrování nepůjčí.

Proč si vybrat Express Cash půjčku

Důvodů bude jistě mnoho. Nejdůležitější jsou:

 1. absolutní pohodlí
 2. půjčka na cokoliv
 3. rychlá výplata úvěru
 4. úvěr pro každého, kdo splňuje podmínky
 5. bezpečí klientů

Velkou výhodou je přehlednost webu. První, co zájemce o půjčku uvidí na stránkách, je online úvěrová kalkulačka, ve které si lze lehce spočítat parametry úvěru včetně úroků a RPSN.

Další předností je rychlost odpovědí na dotazy. Ani předčasné splacení bez poplatků není problém.

Veškeré informace ohledně nebankovní půjčky Express Cash jsou k dispozici na webu www.expresscash.cz. Zde si žadatel může vyplnit a odeslat online žádost o půjčku. Po schválení úvěru jsou peníze přivezeny obchodním zástupcem až ke klientovi domů.

Částku v rozmezí 5 000 až 70 000 Kč lze použít na cokoliv bez zástavy a ručitele. Klient se jen domluví na pravidelných měsíčních splátkách. Po schválení jsou peníze poskytnuty do 24 hodin.

O úvěr může zažádat i student, důchodce nebo maminka na mateřské dovolené, prakticky kdokoliv, kdo vlastní platný občanský průkaz, má pravidelné příjmy a je mu mezi 18 a 79 let.

Za účelem zajištění maximální bezpečnosti společnost nahlíží do registrů, aby se přesvědčila o bezdlužnosti klienta.

Podmínky pro získání nebankovní půjčky Express Cash

Hotovostní úvěry jsou poskytovány od 5 000 do 70 000 Kč se splatností 14, 17 a 20 měsíců. Informace o výši úvěru a podmínkách sděluje obchodní zástupce u klienta doma. Při osobní schůzce předá klientovi informace o nabídce produktů společnosti, postupy, jak podat žádost o úvěr, a požádá o doložení potřebných dokumentů.

Před podpisem smlouvy o úvěru je klient seznámen s přesnou výší pravidelných splátek, celkovou výší úvěru a dalšími informacemi stanovenými zákonem.

Žadatelem o úvěr je:

 • osoba starší 18 let
 • občan České republiky
 • nebo cizí státní příslušník s trvalým či dlouhodobým pobytem v ČR

Půjčit si mohou osoby až do 79 let.

Dokumenty, které je potřeba předložit:

 • platný občanský průkaz
 • nebo platné povolení k trvalému pobytu v ČR (popřípadě doklad o dlouhodobém pobytu v ČR a průkaz totožnosti)
 • příjmy
  • potvrzení o příjmu od zaměstnavatele
   • nebo výplatní pásku / výpis z bankovního účtu za poslední 3 měsíce
   • + pracovní smlouvu
  • důchodový výměr (ne starší 1 rok)
   • nebo doklad o přiznání RP
   • + složenky / výpis z bankovního účtu za poslední 3 měsíce
  • kopii daňového přiznání za poslední uzavřené období + výpis z bankovního účtu
  • jiné doklady, které prokazují příjem žadatele či jeho domácnosti

Dále se posuzuje úvěruschopnost žadatele, pro kterou je klíčové mít dostatečný příjem po odečtení závazků a pravidelných výdajů (nájem, splátky, platby SIPO, sociální a zdravotní pojištění, exekuce apod.).

Jestliže společnost neobdrží žádané dokumenty, nemůže tak posoudit bonitu klienta a úvěr mu neposkytne. Dalším důvodem pro neschválení úvěru je neukončené insolvenční řízení žadatele.

Zodpovědné půjčování – rady

Rozhodnout se, zda požádat o půjčku, nemusí být snadné. Ať už jde o malou, nebo vyšší částku. Každopádně by se měl žadatel řídit těmito radami:

 1. mít přehled o svých financích
 2. neriskovat, dělat si průběžně rezervu
 3. zvážit smysl a účel půjčky
 4. zjistit si dostatečné množství informací
 5. pečlivě vybírat, od koho si půjčit
 6. spočítat si, na kolik vyjde celý úvěr
 7. být zodpovědný
 8. podepsat jen to, čemu rozumí
 9. dávat si pozor
 10. problémy řešit ihned

Každý by měl znát svůj rodinný rozpočet a mít ho pod kontrolou. Nejlépe si průběžně počítat příjmy a výdaje. Pro případ neočekávaných situací je vhodné mít vytvořenou finanční rezervu v částce dvou až tří platů.

Dopředu by si měl žadatel promyslet, na co plánuje půjčené peníze použít a zda to skutečně potřebuje. Hmotná věc pořízená z půjčky by měla mít dlouhodobější užitek, než je doba trvání úvěru. Rozhodně není dobré si pořizovat více půjček najednou.

Než si klient zvolí tu nejvýhodnější půjčku, měl by pečlivě porovnávat různé nabídky od různých poskytovatelů. Zásadní je nejednat ukvapeně a nepodléhat nátlaku.

Pro potenciální neschopnost splácet je dobré se pojistit proti této situaci. Úvěr by měl být sjednán jen u banky nebo zavedené a důvěryhodné nebankovní společnosti s dobrým zázemím.

Kromě úroku a RPSN se obvykle platí i jiné poplatky, proto je důležité se dopředu o nich informovat. Zajímat se o to, kolik se skutečně dohromady zaplatí, např. za správu úvěru, za uzavření smlouvy atd.

Pokud firma žádost o úvěr odmítne, má k tomu pádný důvod. Žadatel by se neměl pokoušet znovu žádat o úvěr, ať už u stejné firmy, nebo u jiného poskytovatele za horších podmínek, jen aby půjčku dostal. Je potřeba při žádosti zadávat pouze pravdivé informace.

Nejdůležitější je důkladně se seznámit s úvěrovou smlouvou a jejími podmínkami. Pokud žadatel něčemu nerozumí, musí se zeptat zástupce společnosti.

Smlouva je uzavírána písemně a kromě stanovení smluvních stran dále obsahuje výši RPSN, podmínky změny smlouvy, výši úvěru, výši splátek, přesný počet splátek a jejich rozvržení a nakonec podmínky předčasného splacení.

K půjčce by se mělo přistupovat obezřetně. Je nutné dávat pozor na smluvní pokuty a vysoké smluvní penále. Problémy se splácením by se měly řešit ihned a přímo s poskytovatelem úvěru.

Co nastane při nesplácení půjčky?

Nesplácení půjčky má pro klienta závažné důsledky a do budoucna často znemožní schválení jiného úvěru.

Za opožděné platby se platí:

 • úrok z prodlení ze splatné, nezaplacené částky
 • poplatky za upomínky
 • případně další sankce

Výše úroků z prodlení odpovídá ročně výši repo sazby stanovené ČNB.

Etický kodex

Posláním Etického kodexu EC Financial Services, a. s. je:

 • pomoci prosazovat korektní vztahy na trhu s nebankovními úvěry a zlepšovat jejich úroveň
 • podporovat rozvoj služeb
 • pomáhat klientům porozumět nebankovnímu úvěru
 • zvýšit ochranu klientů před neseriózními poskytovateli podobných služeb
 • posilovat důvěru v nebankovní produkt
 • řídit zaměstnance a obchodní zástupce na základě principů tohoto Kodexu

Kodex je tvořen Úvodem a Preambulí, což je 10 základních principů společnosti EC Financial Services, a. s.

Preambule

Preambule nebo také úvodní část dokumentu obsahuje celkem deset základních principů jednání a společnost EC Financial Services, a. s. se k jejich dodržování dobrovolně zavázala:

 1. etické a právní normy
 2. princip rovného a nestranného jednání
 3. činnost s odbornou péčí
 4. srozumitelnost a transparentnost informací
 5. poskytování dostatečných informací před uzavřením smlouvy a také po celou dobu jejího trvání
 6. žádné nevhodné motivační postupy
 7. pravidla pro reklamu a propagaci
 8. dobré mravy, pravidla hospodářské soutěže, obchodní zvyklosti a poctivý obchodní styk
 9. ochrana osobních údajů a důvěrnost obchodních informací
 10. informace o postupu při podání podnětu (stížnosti) klienta a o způsobu vyřízení

Zaměstnanci a obchodní zástupci společnosti EC Financial Services, a. s. se zavázali k dodržování těchto etických norem při poskytování finančních služeb klientům.

Nebankovní půjčka Express Cash – hotovostní půjčka

Společnost EC Financial Services, a. s. poskytuje dva druhy půjčekhotovostní půjčku a podnikatelskou půjčku.

Na webové stránce společnosti si žadatel zadá, jakou chce půjčku, její výši a na jak dlouho ji chce splácet, a úvěrová kalkulačka mu spočítá roční úrokovou sazbu, RPSN a kolik celkem zaplatí.

Reprezentativní příklad u hotovostní Express Cash půjčky:

U hotovostní půjčky si lze půjčit mezi 5 000 a 70 000 Kč na dobu 14, 17 nebo 20 měsíců.
U hotovostní půjčky si lze půjčit mezi 5 000 a 70 000 Kč na dobu 14, 17 nebo 20 měsíců.

Při výši úvěru 25 000 Kč, výši splátky 2 822 Kč, počtu splátek 20, je úrok 8 % p. a., RPSN 246,10 % a celková částka splatná spotřebitelem 56 440 Kč. Tato suma je složená z výše úvěru 25 000 Kč a celkových nákladů na spotřebitelský úvěr 31 440 Kč, které tvoří úhrada za poskytnutí úvěru 5 250 Kč, úrok 1 787 Kč, náklady na vyhodnocení úvěru 6 653 Kč a částky za hotovostní inkaso splátek 17 750 Kč.

Nebankovní půjčka Express Cash – podnikatelská půjčka

Reprezentativní příklad u podnikatelské Express Cash půjčky:

U podnikatelské půjčky si lze půjčit 5 000 až 70 000 Kč s dobou splácení 17 nebo 20 měsíců.
U podnikatelské půjčky si lze půjčit 5 000 až 70 000 Kč s dobou splácení 17 nebo 20 měsíců.

Při výši úvěru 70 000 Kč, výši splátky 8 090 Kč, počtu splátek 17, je úrok 8 % p. a., RPSN 224,68 % a celková částka splatná spotřebitelem 137 530 Kč. Tato suma je složená z výše úvěru 70 000 Kč a celkových nákladů na spotřebitelský úvěr 67 530 Kč, které tvoří úhrada za poskytnutí úvěru 14 000 Kč, úrok 4 274 Kč, náklady na vyhodnocení úvěru 10 406 Kč a částky za hotovostní inkaso splátek 38 850 Kč.

Express Cash – recenze

Express Cash není podvod. Podle nezávislého testování různých webových srovnávačů jde o seriózní produkt a společnost EC Financial Services, a. s. poskytuje takové služby, jaké uvádí na svých oficiálních stránkách.

Express Cash – diskuze

Na různých diskuzních fórech lze samozřejmě najít i negativní komentáře, stejně jako je tomu u každé jiné půjčky.

Diskuze o Express Cash půjčkách však mohou být staršího data. Také je třeba brát v potaz to, že se do diskuze zapojí spíše ten, kdo spokojen nebyl.