Mini půjčka bez doložení příjmu a registru

mini půjčka bez doložení příjmu

Jak příjemné by bylo v případě potřeby rychlých financí poslat jedinou SMS zprávu a obratem obdržet peníze na účet? Že se nejedná o výmysl, nýbrž o běžnou praxi, napovídají zkušenosti lidí, kteří SMS půjčku již využili. Jak funguje mini půjčka bez doložení příjmu a bez registru? A co mikropůjčky, SMS půjčky a jednorázové půjčky?

Nepřišla výplata, rozbila se lednice nebo je nutné okamžitě uhradit nedoplatky za elektřinu? Jak se s nastalou nepříjemnou situací vypořádat? Příbuzenstvo nepůjčí a na úvěr od banky není dostatečná způsobilost?

Variantou budiž nebankovní společnosti a jejich nabídka mini půjček bez doložení příjmu a bez registru rychlých SMS půjček přes mobil a jednorázových půjček. Jak se dají sjednat, jaké jsou výhody a rizika?

Jak funguje mini půjčka bez doložení příjmu?

Mini půjčku bez doložení příjmu charakterizuje krátká doba splatnosti s vyšším úrokem. Dá se říct, že si klienti zaplatí za to, že nemohou doložit příjem. Tyto půjčky nabízí pouze nebankovní společnosti a hodí se pro ty, kterým banka s žádostí nevyhověla.

U mini půjček bez doložení příjmu se jedná o zápůjčky v řádově do několika tisíc se splatností do 30 dnů. Peníze jsou zpravidla k dispozici do pár minut, a tak rychlé vyřízení je jeden z největších benefitů, co tyto půjčky nabízejí.

Naproti tomu riziko mini půjček bez doložení příjmu se ukrývá ve vysokých úrocích a RPSN. Žadatelé o takovou půjčku musí důkladně zvážit, zda ji zvládnou splácet, protože roční úroková sazba může být až 280 %.

Mini půjčka bez doložení příjmu: Co je třeba doložit?

Registr dlužníků, exekuce a insolvence nemusejí být jedinými překážkami na cestě za novou půjčkou do další výplaty. Nebankovní instituce často potřebují vidět také výši příjmu svého potenciálního klienta, aby si byly jisté, že zájemce dokáže dluh z čeho platit.

K žádosti o mini půjčku bez doložení příjmu je většinou nutné připojit oboustranné kopie občanského průkazu a druhého dokladu totožnosti. Standardně se k půjčkám dokládá potvrzení o výši příjmu.

Pokud žadatel nemůže doložit svůj příjem, tak v takových případech je nutné poohlédnout se po institucích, pro které jsou podstatné celkové měsíční pohyby na bankovním účtu, než stabilní příjem z jednoho zdroje.

Klient může mít několik brigád současně a být solventnějším kandidátem k mini půjčce bez doložení příjmu než spousta ostatních zájemců. Dostatečné příjmy na bankovním účtu bez ohledu na jejich původ stačí pro schválení SMS půjčky společnosti Via SMS.

Mikropůjčka bez doložení příjmu 

Mikropůjčky bez doložení příjmu specifikuje menší částka k zapůjčení, a to 1 000 Kč až 5 000 Kč. U některých nebankovek lze najít nabídku až do výše 20 000 Kč, tam je však podmínka doložení příjmu. Jejich sjednání a vyřízení je rychlé, peníze jsou na účtu do několika minut. Větší finanční obnos nabízí například Monefit půjčka.

Mikropůjčka má obecně mírné požadavky na klienty, tudíž se hodí i pro lidi v exekuci. Nicméně splatnost bývá na několik týdnů a takové půjčky charakterizují vysoké úroky a RPSN.

Je třeba, aby žadatelé důkladně prověřili poskytovatele mikropůjček bez doložení příjmu a seznámili se s jednotlivými podmínkami. Taková půjčka se totiž ve finále může pekelně prodražit.

Co je jednorázová půjčka?

Jednorázová půjčka je synonymem pro mikropůjčky, mini a SMS půjčky. Půjčka je vyplacená ihned na účet bez složité administrativy.

I u jednorázových půjček platí, že se jedná o krátkou dobu splatnosti, nižší částky k zapůjčení, vysoké úroky a RPSN. Likvidační jsou pak sankce za pozdní splácení.

SMS půjčka přes mobil

Jak název napovídá, k vyřízení SMS půjčky je potřeba přenosný telefon, ideálně s připojením k internetu skrze mobilní data nebo síť wifi. Zájemce si zvolí poskytovatele, vyplní jednoduchý formulář s osobními údaji a prostřednictvím webové stránky věřitele jej odešle.

Vzápětí mu bude SMS zprávou nabídnuta nejvyšší možná částka (dle zhodnocení individuálního stavu každého jednotlivého žadatele) a zájemce bude vyzván, aby SMS zprávou půjčku potvrdil. Esemesky jsou zpravidla zpoplatněny dle konkrétního mobilního tarifu.

SMS půjčka ihned

Prvotní žádosti nových klientů o SMS půjčku ihned jsou zpracovávány s důkladnější prověrkou. I nebankovní společnosti mají povinnost nahlížet do registrů dlužníků a pečlivěji zvažovat, zda půjčku rizikovému klientu poskytnou či nikoliv.

Spolu s vyplněným online formulářem bývá potřeba zaslat věřiteli také fotokopie občanského průkazu, číslo bankovního účtu, na nějž mají být peníze zaslány, výše měsíčních výdajů a zpravidla i potvrzení o příjmu. Pokud nebude možné posoudit příjmy z obratu na běžném účtu. Takové podmínky si klade například společnost ViaSMS.

Flexibilní úvěr přes SMS nabízí první půjčku zdarma až do výše 16 000 Kč.
Sjednat bezúročnou půjčku od Via SMS >

SMS půjčka bez registru – výhody

Via SMS poskytuje 100 procentní slevu na úrocích pro nové klienty na první SMS půjčku. Částka je omezena jen několika tisíci korunami. Při každé další opakované online půjčce už může být částka u Via SMS několikanásobně navýšena plus úroková sazba, přičemž splatnost je neměnná.

U Via SMS lze SMS půjčku získat, i pokud má žadatel zápis o opožděném splácení v registru dlužníků. Stejně tak více řádně splácených úvěrů najednou není pro tuto společnost problém. Registry dlužníků se však kontrolují.

Insolvenční historie a evidence v registru dlužníků není překážkou ani v případě poskytovatele SMS půjček MobilPůjčka.cz. Tato mini půjčka bez registru uvolní jednorázově až 10 000 Kč. Ani u subjektu Friendly Cash by záznam v registru neměl znamenat automatické zamítnutí, přestože společnost do registru dlužníků nahlíží a bonitu prověřuje.

Pro schválení či zamítnutí nové půjčky bez registru je obecně rozhodující řada faktorů, mezi nimiž figuruje rodinný stav, počet dětí, druh a výše čistého příjmu (pracovní poměr, důchod, rodičovský příspěvek, podnikatelská činnost).

Dále příjem rodinných příslušníků, výše měsíčních výdajů, možné exekuce nebo insolvenční řízení a případné dluhy na alimentech, jiné měsíční srážky či nestandardní životní náklady.

Mini půjčka bez registru: Jaké jsou nevýhody?

Není všechno zlato, co se třpytí a ani v případě rychlých online mini půjček bez registru, jistých půjček v insolvenci a bez doložení příjmu, není vše jen růžové. Především hrozí vysoké sankce a poplatky při pozdních platbách a neplacení.

Nevýhody mini půjček bez registru:

  • denní navyšování dlužné částky o úrok z prodlení, napři. 0,1% z dlužné částky denně (až do data předání pohledávky inkasní společnosti)
  • po splatnosti je věřitel oprávněn zaslat výzvu k plnění, takzvanou předžalobní výzvu, jejíž odeslání a správa mohou dosahovat několika stokorun týdně
  • pozdním placením plátce snižuje svou bonitu pro budoucí úvěry
  • zpožděním splátek se klient vystavuje riziku předání pohledávky inkasní agentuře a dalšímu navýšení nákladů za vymáhání pohledávky
  • nesplacením půjčky v řádném termínu se dlužník vystavuje ztrátě možnosti čerpat další úvěry
  • pád do dluhové pasti

Bude-li pohledávka předána k vymáhání právníkům, připočítávají se problémovým klientům k dluhu také náklady za právní zastoupení věřitele ve výši dle advokátního tarifu uvedeného ve vyhlášce č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb, ve znění vyhlášky č. 235/1997 Sb.

A také náklady exekučního řízení dle vyhlášky č. 330/2001 Sb., o odměně a náhradách soudního exekutora, o odměně a náhradě hotových výdajů správce podniku a o podmínkách pojištění odpovědnosti za škody způsobené exekutorem.

Z tohoto důvodu je před každou mini půjčkou bez registru nutné pilovat svoji finanční gramotnost a pečlivě zvažovat pozitiva i negativa nových nebankovních půjček. Nic není černobílé a vždy má člověk na vybranou zvolit si jinou alternativu.

SMS půjčka o víkendu

SMS půjčka o víkendu je populární a vyhledávaný termín. Základem úspěchu všech nebankovních společností je poskytovat úvěry co nejjednodušeji a co nejpřístupněji. Tedy kdykoli, kdekoli, nonstop i o víkendu.

Na snadnou dostupnost klienti slyší, poněvadž finanční trable se neřídí běžnou otevírací dobou či pracovními dny, nýbrž udeří v momenty, kdy to člověk nejméně čeká. V nočních hodinách, o vánočních svátcích, případně o víkendech.

Netřeba zmiňovat, že v tyto dny bývají pobočky finančních domů uzavřené, a problematické jsou rovněž bankovní převody mezi jednotlivými účty. Díky neomezeným možnostem internetu je žádost o SMS půjčku o víkendu přístupná nonstop.

Online formuláře zpravidla vyhodnocují přednastavené automatizace, které mohou s klientem komunikovat na dálku v kteroukoli denní či noční hodinu. Klient se tak okamžitě během několika málo minut dozví, zda byla jeho žádost o SMS půjčku ihned schválena či zamítnuta.

SMS půjčka bez doložení příjmu: Kdo ji poskytuje?

Sjednání SMS půjčky bez doložení příjmu a bez registru neprobíhá tak, že si žadatel vymění pár zpráv s operátorem. Standardně zařízení půjčky přes SMS vypadá tak, že si nejdříve zájemce na webu poskytovatele vybere vhodnou půjčku.

Následně, co žádost odejde, přichází ta část, podle které mají SMS půjčky svůj název. Už za několik minut žadatel obdrží SMS s výsledkem, jak dopadla jeho žádost. Velmi rychle se tak dozví, zda půjčku získá či to má zkoušet jinde.

Zájemce o SMS půjčky bez doložení příjmu musí mít na paměti, že je třeba vybírat obezřetně. Je třeba si prověřit pomocí nezávislého srovnání půjček, že se nejedná o podvod. Ani u SMS půjček bez doložení příjmu se neplatí žádné poplatky předem. Narazí-li člověk na takové nabídky, kde musí platit něco dopředu, jedná se o podvod.

Půjčky bez doložení příjmu poskytuje:

Shrnutí mini půjčka bez doložení příjmu

Ať je to mini půjčka bez doložení příjmu, nebo SMS půjčka bez registru, jsou tyto půjčky vhodné pro ty, kdo potřebují vyřešit nenadálé finanční problémy například před výplatou. Specifikuje je krátká doba splatnosti do měsíce a částky k zapůjčení do několika tisíc.

TIP: Jak na půjčku na rodičovský příspěvek?

Některé společnosti nabízí možnost sjednat první půjčku bezúročně, což je obrovský benefit. Ale v případě nesplácení se mikropůjčky a SMS půjčky bez doložení příjmu značně prodraží. A úroková sazba a RPSN nepatří mezi nízké hodnoty, ale naopak.

Žadatel musí pamatovat na to, že u mini půjček bez doložení příjmu a registru platí za to, že je rizikový klient. To znamená, že z takové půjčky se raz dva může stát daleko větší částka, pokud klient nesplácí či podepíše nevýhodné podmínky. Výběr půjčky se nikdy nesmí uspěchat a opatrnost je vždy na místě.