Mini půjčka bez doložení příjmu a registru

Jak příjemné by bylo v případě potřeby rychlých financí poslat jedinou SMS zprávu a obratem obdržet peníze na účet? Že se nejedná o výmysl, nýbrž o běžnou praxi, napovídají zkušenosti lidí, kteří SMS půjčku již využili. Jak SMS půjčka, notabene bez doložení příjmu a registru, funguje a kde ji získat?

Nepřišla výplata, rozbila se lednice nebo je nutné okamžitě uhradit nedoplatky za elektřinu? Jak se s nastalou nepříjemnou situací vypořádat? Příbuzenstvo nepůjčí a na úvěr od banky není dostatečná způsobilost. Variantou budiž nebankovní společnosti a jejich nabídka rychlých SMS půjček přes mobil.

SMS půjčka přes mobil

Jak název napovídá, k vyřízení SMS půjčky je potřeba přenosný telefon, ideálně s připojením k internetu skrze mobilní data nebo síť wifi. Zájemce si zvolí poskytovatele, vyplní jednoduchý formulář s osobními údaji a prostřednictvím webové stránky věřitele jej odešle.

Vzápětí mu bude SMS zprávou nabídnuta nejvyšší možná částka (dle zhodnocení individuálního stavu každého jednotlivého žadatele) a zájemce bude vyzván, aby SMS zprávou půjčku potvrdil. Esemesky jsou zpravidla zpoplatněny dle konkrétního mobilního tarifu.

SMS půjčka ihned

Prvotní žádosti nových klientů o SMS půjčku ihned jsou zpracovávány s důkladnější prověrkou. I nebankovní společnosti mají povinnost nahlížet do registrů dlužníků a pečlivěji zvažovat, zda půjčku rizikovému klientu poskytnou či nikoliv.

Spolu s vyplněným online formulářem bývá potřeba zaslat věřiteli také fotokopie občanského průkazu, číslo bankovního účtu, na nějž mají být peníze zaslány, výše měsíčních výdajů a zpravidla i potvrzení o příjmu. Pokud nebude možné posoudit příjmy z obratu na běžném účtu. Takové podmínky si klade například společnost ViaSMS.

Flexibilní úvěr přes SMS nabízí první půjčku zdarma až do výše 16 000 Kč.

Sjednat bezúročnou půjčku od ViaSMS >

Nová půjčka bez registru – výhody

ViaSMS poskytuje 100 procentní slevu na úrocích pro nové klienty na první SMS půjčku. Částka je omezena jen několika tisíci korunami. Při každé další opakované online půjčce už může být částka u ViaSMS několikanásobně navýšena plus úroková sazba, přičemž splatnost je neměnná.

U ViaSMS lze SMS půjčku získat, i pokud má žadatel zápis o opožděném splácení v registru dlužníků. Stejně tak více řádně splácených úvěrů najednou není pro tuto společnost problém.

Insolvenční historie a evidence v registru dlužníků není překážkou ani v případě poskytovatele SMS půjček MobilPůjčka.cz. Tato mini půjčka bez registru uvolní jednorázově až 10 000 Kč. Ani u subjektu Friendly Cash by záznam v registru neměl znamenat automatické zamítnutí, přestože společnost do registru dlužníků nahlíží a bonitu prověřuje.

Pro schválení či zamítnutí nové půjčky bez registru je obecně rozhodující řada faktorů, mezi nimiž figuruje rodinný stav, počet dětí, druh a výše čistého příjmu (pracovní poměr, důchod, rodičovský příspěvek, podnikatelská činnost).

Dále příjem rodinných příslušníků, výše měsíčních výdajů, možné exekuce nebo insolvenční řízení a případné dluhy na alimentech, jiné měsíční srážky či nestandardní životní náklady.

Mini půjčka bez registru – nevýhody

Není všechno zlato co se třpytí a ani v případě rychlých online SMS půjček bez registru, jistých půjček v insolvenci a bez doložení příjmu, není vše jen růžové. Především hrozí vysoké sankce a poplatky při pozdních platbách a neplacení. Příkladně:

  • denní navyšování dlužné částky o úrok z prodlení, napři. 0,1% z dlužné částky denně (až do data předání pohledávky inkasní společnosti)
  • po splatnosti je věřitel oprávněn zaslat výzvu k plnění, takzvanou předžalobní výzvu, jejíž odeslání a správa mohou dosahovat několika stokorun týdně
  • pozdním placením plátce snižuje svou bonitu pro budoucí úvěry
  • zpožděním splátek se klient vystavuje riziku předání pohledávky inkasní agentuře a dalšímu navýšení nákladů za vymáhání pohledávky
  • nesplacením půjčky v řádném termínu se dlužník vystavuje ztrátě možnosti čerpat další úvěry
  • pád do dluhové pasti

Bude-li pohledávka předána k vymáhání právníkům, připočítávají se problémovým klientům k dluhu také náklady za právní zastoupení věřitele ve výši dle advokátního tarifu uvedeného ve vyhlášce č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb, ve znění vyhlášky č. 235/1997 Sb.

A také náklady exekučního řízení dle vyhl. č. 330/2001 Sb., o odměně a náhradách soudního exekutora, o odměně a náhradě hotových výdajů správce podniku a o podmínkách pojištění odpovědnosti za škody způsobené exekutorem.

Z tohoto důvodu je před každou SMS mini půjčkou bez registru nutné pilovat svoji finanční gramotnost a pečlivě zvažovat pozitiva i negativa nových nebankovních půjček. Nic není černobílé a vždy má člověk na vybranou zvolit si jinou alternativu.

Mini půjčka bez doložení příjmu

Registr dlužníků, exekuce a insolvence nemusejí být jedinými překážkami na cestě za novou půjčkou do další výplaty. Nebankovní instituce často potřebují vidět také výši příjmu svého potenciálního klienta, aby si byly jisté, že zájemce dokáže dluh z čeho platit.

K žádosti o SMS půjčku je většinou nutné připojit oboustranné kopie občanského průkazu a druhého dokladu totožnosti. Doklad o příjmech (potvrzení o příjmu, důchodový výměr či poštovní poukázka, nebo výměr renty). Nutný bývá zpravidla i výpis z bankovního účtu nebo ověření účtu pomocí zaslání 1 Kč na bankovní účet společnosti.

Klienti mohou mít s doložením příjmu problém, neboť je dobře možné, že nemají stálé zaměstnání na hlavní pracovní poměr. V takových případech je nutné poohlédnout se po finančních institucích, pro které jsou podstatné celkové měsíční pohyby na bankovním účtu, než stabilní příjem z jednoho zdroje.

Klient může mít několik brigád současně a být solventnějším kandidátem k mini půjčce bez doložení příjmu než spousta ostatních zájemců. Dostatečné říjmy na bankovním účtu bez ohledu na jejich původ stačí pro schválení SMS půjčky společnosti ViaSMS.

SMS půjčka o víkendu

SMS půjčka o víkendu je populární a vyhledáváný termín. Základem úspěchu všech nebankovních společností je poskytovat úvěry co nejjednodušeji a co nejpřístupněji. Tedy kdykoli, kdekoli, nonstop i o víkendu.

Na snadnou dostupnost klienti slyší, poněvadž finanční trable se neřídí běžnou otevírací dobou či pracovními dny, nýbrž udeří v momenty, kdy to člověk nejméně čeká. V nočních hodinách, o vánočních svátcích, případně o víkendech.

Netřeba zmiňovat, že v tyto dny bývají pobočky finančních domů uzavřené, a problematické jsou rovněž bankovní převody mezi jednotlivými účty. Díky neomezeným možnostem internetu je žádost o SMS půjčku o víkendu přístupná nonstop.

Online formuláře zpravidla vyhodnocují přednastavené automatizace, které mohou s klientem komunikovat na dálku v kteroukoli denní či noční hodinu. Klient se tak okamžitě během několika málo minut dozví, zda byla jeho žádost o SMS půjčku ihned schválena či zamítnuta.