Registr dlužníků zdarma – online výpis bez poplatků (CERD)

CERD je zkratka pro Centrální registr dlužníků. Tento registr byl založen roku 2005. Měl by pomoci s výměnou informací o důvěryhodnosti a bonitě klientů. Cílem je zajistit vyšší kontrolu, kterou se podporuje prevence před neplatičskými subjekty. Ovšem CERD není oficiální databází a není považován za platný, validní. Jaký registr dlužníků zdarma opravdu podporuje problém při vymahatelnosti? Je Centrální registr dlužníků online? Jak zjistit, jestli jsem v registru dlužníků zdarma? Kdo do něj může nahlížet? Co se v něm může kdokoli dočíst?

Centrální registr dlužníku (CERD) je informační systém, ve kterém je možno hledat nesplacené závazky subjektů (ekonomických), které jsou registrovány v České republice a jsou propojeny s registry v Evropské unii a USA. Centrální registr je napojen na další země a to prostřednictvím mezinárodního Centrálního registru dlužníku. Avšak i na národní podsystémy NRKI a BRKI. Ovšem pozor, považuje se za podvodný a výpisy z něj nemůžou být nikdy uznány.

Centrální registr dlužníků, rejstřík dlužníků

Centrální registr dlužníků zprostředkovává zobrazení pozitivních i negativních údajů, které jsou vedeny v jednotlivých registrech (tzv. zdrojových registrech). Dokáže na základě přímého dotazu vyhledávat šifrovaný účet, který je sdílený mezi danými systémy.

Byl založen roku 2005. Jeho účelem je vzájemné informování věřitelských subjektů o údajích, vypovídajících o bonitě, platební morálce a důvěryhodnosti jejich klientů. Je potřeba zdůraznit, že CERD není poskytován státem. Provozovatelem je soukromá osoba, která může poskytovat nerelevantní výpisy a potvrzení.

Česká obchodní inspekce udělila registru pokutu z toho důvodu, že se prezentoval jako oficiální registr dlužníků, vedený v České republice. Bankovní ani nebankovní společnosti neposkytují CERD informace o klientech. Proto je přístup k datům dlužníků odepřen a registr dlužníků není oficiálním systémem a databází. Nemá tedy příliš smysl vyhledávat Centrální registr dlužníků zdarma. Pokud nejsem dlužník, bude zápis čistý.

Obecně ten, kdo má negativní zápis v registru dlužníků, bude mít zpravidla problém získat bankovní půjčku. V případě finančních problémů bude muset zvolit dlouhodobou půjčku bez registru.

Problémy se týkají především zájemců o hypotéku. V úvěrovém registru lze dohledat dokonce i limit kreditních karet. Limit banky počítají jako možnou splátku, ve které je měsíční příjem snížen o 10 % z výše úvěrových limitů z kreditních karet.

Pokud osoba potřebuje výpis z registru dlužníků, je potřeba se obrátit na oficiálního poskytovatele. V případě doložení výpisu od CERD nebude banka, nebankovní společnosti, ani soud spokojen. Není totiž platný, jelikož registr se považuje za podvodný.

Evidence dlužníků, databáze dlužníků

Člověka napadne, co dělat, když zjistí, že jsem v registru dlužníků. Databáze dlužníků v České republice je poskytována díky několika databázím. Ty oficiálně shromažďují informace o dlužnících a jejich špatné platební solventnosti.

Zda je osoba schopna dostát svým závazkům, není insolventní a zatížena pohledávkami vůči její osobě, pomůže bankovní registr nebo databáze CEE.

Rejstřík dlužníků je dohledatelný díky bankovnímu sektoru a Exekutorské komoře České republiky. Ta provozuje výše zmíněnou CEE databázi, Centrální evidenci exekucí. Jen zde pořízené výpisy jsou právoplatně uznávány.

Registr dlužníků – přístup zdarma

Jak mít přístup do registru dlužníků? Je to jednoduché, jelikož hledání je umožněno podle rodného čísla. Více informací o tom, jak vyhledávat v registru dlužníků, je uvedeno níže. Je však třeba poznamenat, že přístup do registru dlužníků zdarma není – vyhledávání je zpoplatněno symbolickou částkou.

Co když nejsem dlužník – výpis z registru dlužníků zdarma?

Pokud ovšem nejsem dlužník, výpis je pro mě často také důležitý. Slouží jako doložka toho, že je subjekt schopen platit, dostávat možným požadovaným závazkům. V řadě bankovních úvěrů je oficiální výpis požadován.

Existuje více institucí, které tento dokument poskytují. U všech registrů je však nutné zaplatit poplatek, výpis z registru dlužníků zdarma tedy získat nelze.

Jak zjistím, jestli jsem v registru dlužníků zdarma

Hledání v oficiálním registru dlužníků je snadné. Registr dlužníků podle rodného čísla dokáže vyhledávat subjekty během několika chvil. Díky tomuto údaji je zaručen správný vyhledávaný výsledek.

V Centrální evidenci exekucí lze vyhledávat dle:

 • jména, příjmení, data narození
 • rodného čísla
 • IČ – identifikačního čísla

Hledání je zpoplatněno, nelze tedy používat registr exekucí zdarma. Částky však nejsou vysoké.

Cena za jedno vyhledávání je 49 Kč. Zdarma lze dohledat ty pohledávky, které se věřitel rozhodl veřejně přiznat. V tomto veřejném registru dlužníků, který je schopen poskytnout nahlédnutí zdarma, nalezne člověk jen některé z pohledávek a závazků. Opravdu jen ty, které jsou ve veřejné části s přístupem převedeny.

Zmiňovaný Centrální registr dlužníků obsahuje právě jen ty informace, které jsou získány od jiných uživatelů registru, z veřejných zdrojů a vytažených dostupných textů. Proto není věrohodnost naplněna a výpisy nelze považovat za oficiální dokumenty.

Výpis u věrohodného poskytovatele evidence dlužníků se podává skrze žádost o výpis. Ta se vyplní a podepíše. Podpis musí být úředně ověřen. To lze provést na pobočkách České pošty, nebo jakémkoli Czechpointu obecně.

Žádost se zasílá prostřednictvím online formuláře na stránkách poskytovatele, nebo přímo na jeho pobočkách. Ovšem i tento výpis není zdarma. Je zpoplatněn částkou kolem 100 Kč.

BRKI – Bankovní registr klientských informací, požaduje za výpis 100 Kč. NRKI – Nebankovní registr klientských informací, má stejnou sazbu. Ovšem pokud žadatel požádá jak o BRKI, tak i o NRKI zároveň, zaplatí poplatek 180 Kč. Posledním příkladem je SOLUS – Sdružení na ochranu leasingů a úvěrů spotřebitelům, který má veřejně dostupný ceník pro všechny alternativy žádosti o výpis. Skrze SMS žádost a výpis v aplikaci je požadováno 99 Kč, písemná varianta je ceněna na více jak 250 Kč.

Ceny za nahlédnutí a výpisy u CEDR jsou vyšší, než u zmiňovaných oficiálních evidencí. Za výpis z rejstříku, který není právoplatný a institucemi uznávaný, zaplatí klient 300 Kč. Ovšem toto není jediná částka, která je po něm požadována. Za registraci je vyžadován poplatek 2 000 Kč.

Registr dlužníků kontakt

Znát kontaktní údaje na registr dlužníků se může vyplatit například při žádosti o vymazání z registru dlužníků. Kontakt na Centrální registr dlužníků je dobrý pro osoby, které chtějí informace o nesplacených úvěrech a dluzích promítnout do evidence.

Právě i zde je vidět nepodložení funkční databáze. Sám Centrální registr varuje, že není nositelem, ani vlastníkem informací, které jsou prostřednictvím existujících účtů v registru zadávány. Zbavuje se tak zodpovědnosti za obsah.

SOLUS je již oficiálním poskytovatelem, který nabízí jasné data a pravdivé informace. SOLUS je zkratka pro zájmové sdružení právnických osob. Kontaktovat tohoto poskytovatele výpisů z veřejných rejstříků, ale i z těch insolvenčních, exekučních, nebo například živnostenských, může klient na lince servisu pro klientelu a jejich péči. Ta je zpoplatněna, dle běžných tarifů volajícího.

Linka je provozována společností, poskytující informační databáze. Dovolat se na ni může osoba v pracovní dny, od pondělí do pátku, od 8 hodin do 16:30 hodin. Pokud by klient potřeboval pomoci a preferoval spíše cestu skrze email, i tato možnost je mu k dispozici.

Jelikož registrů, které evidují dlužníky v České republice, je hned několik, zde je seznam těch, na které se dá na území ČR obrátit:

 • BRKI – Bankovní registr klientských informací
 • NRKI – Nebankovní registr klientských informací
 • CRÚ – Centrální registr úvěrů
 • SOLUS – Sdružení na ochranu leasingů a úvěrů spotřebitelům

Každý z poskytovatelů má své podmínky a požadavky. Ovšem každý z nich lze jednoduše kontaktovat v případě potřeby.

Žádost o výmaz z registru dlužníků – formulář

K tomu, aby byl požadavek o odebrání z registru dlužníků platný a validní, existuje žádost o vymazání z registru dlužníků vzor. Například záznam v SOLUSU je vedený z pravidla ještě další 3 roky poté, co jsou závazky plně splaceny.

Výmaz z registru dlužníků po insolvenci je možný i dříve, než 3 roky po splacení uplynou. Jednou z forem je kontaktování přímo daného registru a nebo postupování dle následujícího návodu.

Existuje na to totiž 5 kroků, které vedou k vymazání dlužníka ze SOLUSU:

 1. zjistit, kdo provedl zápis do rejstříku pomocí výpisu
 2. vyžádat si u dané společnosti, která zápis provedla, potvrzení o bezdlužnosti
 3. ukončit a vypovědět všechny smlouvy a odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů
 4. obrátit se na evidenční rejstřík, doložit získané potvrzení a odvolaný souhlas
 5. pokud záznam registr neodstraní, obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů, který napraví skutečnost

Díky těmto potvrzením a jednoduchým krokům se osoba může zbavit zápisu v registru dlužníků ještě dříve, než uplyne doba po splacení jejich závazků.

Registr dlužníků a exekuce

Evidence exekucí je velmi důležitou databází dlužníků. Exekutorská komora ČR poskytuje databází Centrální evidence exekucí. Jedná se o platformu, která poskytuje informace o probíhajících exekučních řízení a sporech.

Vyhledávání exekuce podle jména zdarma bohužel není. Do evidence exekucí může nahlížet úplně kdokoli. Fyzická i právnická osoba, podnikatel nebo firma. Na povaze hledajícího nezáleží. Ovšem každý vyhledávaný dotaz, který chce osoba dohledat, je zpoplatněn.

I když není centrální evidence exekucí zdarma, lze v ní vyhledávat za poplatek i detailní informace. V nich jsou uvedeny data i jako termín založení, vložení i zápisu. Součástí je i exekuční dokument.

Jak zjistit dluhy zdarma, evidence exekucí zdarma

K tomu, jak se dostat k registru dlužníků přístupem zdarma, je velmi omezených a skoro až neexistujících cest. Žádná veřejná a všem dostupná databáze, určující exekuce a dlužníky, není. Vyhledávání zdarma není umožněno.

Je tak podpořena anonymita hledání a lustrování zadlužených subjektů. Poplatek odradí od zbytečného prohledávání náhodných osob.

Zpoplatnění je z logiky věci podporováno. Je důležité vědět, v jakém registru dlužníků zdarma hledat a na jaký si dát na druhou stranu velký pozor.