Půjčka od soukromníka – prověřené, recenze, zkušenosti

půjčka od soukromníka
Warning: Undefined array key "bank_thumb" in /www/doc/www.niklak.cz/www/wp-content/themes/niklak/loans.php on line 403

Warning: Undefined array key "bank_thumb" in /www/doc/www.niklak.cz/www/wp-content/themes/niklak/loans.php on line 403

Warning: Undefined array key "bank_thumb" in /www/doc/www.niklak.cz/www/wp-content/themes/niklak/loans.php on line 403

Warning: Undefined array key "bank_thumb" in /www/doc/www.niklak.cz/www/wp-content/themes/niklak/loans.php on line 403

Warning: Undefined array key "bank_thumb" in /www/doc/www.niklak.cz/www/wp-content/themes/niklak/loans.php on line 403

Warning: Undefined array key "bank_thumb" in /www/doc/www.niklak.cz/www/wp-content/themes/niklak/loans.php on line 403

Warning: Undefined array key "bank_thumb" in /www/doc/www.niklak.cz/www/wp-content/themes/niklak/loans.php on line 403

Warning: Undefined array key "bank_thumb" in /www/doc/www.niklak.cz/www/wp-content/themes/niklak/loans.php on line 403

Warning: Undefined array key "bank_thumb" in /www/doc/www.niklak.cz/www/wp-content/themes/niklak/loans.php on line 403

Warning: Undefined array key "bank_thumb" in /www/doc/www.niklak.cz/www/wp-content/themes/niklak/loans.php on line 403

Warning: Undefined array key "bank_thumb" in /www/doc/www.niklak.cz/www/wp-content/themes/niklak/loans.php on line 403

Půjčka od soukromníka je typ finanční služby, kdy soukromá osoba nabízí půjčku ostatním lidem, kteří například neuspěli v bance. Jaké mají půjčky od soukromníků výhody/nevýhody? Jak najít prověřené půjčky od soukromých osob?

Půjčky od soukromých investorů se rozšířily, nejznámější platforma je Zonky, která se řadí mezi bezpečné půjčky. Jak zjistit, že se jedná o soukromé půjčky bez podvodu? Jaké nástrahy se ukrývají v soukromých půjčkách? A jaké naopak nabízí výhody? Jaký je rozdíl mezi půjčkou a spotřebitelským úvěrem?

Ne všechny půjčky od soukromníků jsou bezpečné. Z tohoto důvodu je lepší zvolit jednu z půjček od prověřených poskytovatelů, z nichž některé jsou uvedené v tabulce výše.

Co je půjčka od soukromníka? Jaké jsou výhody/nevýhody?

Hlavní výhodou půjčky od soukromníka je, že ji lze často získat snadněji než bankovní úvěr. Soukromé osoby nepodléhají stejným předpisům jako banky a mohou nabídnout pružnější podmínky. Kromě toho je pravděpodobné, že soukromí věřitelé budou mít větší „pochopení“ pro finanční situaci dlužníka a zpravidla ochotně přehlédnou předchozí úvěrové škraloupy.

Půjčky od soukromníků mají však i nepřehlédnutelné nevýhody. Úrokové sazby budou vyšší než sazby nabízené bankami. Dlužník také může platit i další poplatky. A dále, půjčka nemusí být regulována Českou národní bankou (ČNB), což znamená, že dlužník nemá stejnou právní ochranu jako v případě bankovní půjčky. A to je mnohdy kámen úrazu.

Celkově může být půjčka od soukromníka užitečnou formou financování pro jednotlivce, kteří mají potíže se získáním úvěru z banky. Je však důležité, aby podmínky půjčky byly jasné a aby byly pochopeny všechny náklady a poplatky.

Jak najít prověřené půjčky od soukromých osob

Hledání prověřených půjček od soukromých osob je náročné, zvláště když se člověk v tomto světě nevyzná. Naštěstí ale existuje několik kroků, které tento proces usnadní.

Nejprve si člověk prostuduje různé typy půjček. Existuje celá řada typů, například neúčelové půjčky, hypoteční úvěry, podnikatelské půjčky a další. Znalost toho, jaký typ půjčky člověk potřebuje, je zásadní, aby se našel správný soukromý poskytovatel půjček.

Následně člověk prozkoumá jednotlivé soukromé poskytovatele. Zájemce se musí ujistit, že rozumí podmínkám jednotlivých věřitelů a také případným dalším poplatkům nebo požadavkům. Zájemce si zjistí, jaký bude splátkový kalendář a úrokové sazby.

Dalším důležitým krokem je, aby člověk prověřil, že věřitel má dobrou pověst. Je nutné, aby si přečetl recenze na internetu a promluvil si s dalšími lidmi, kteří v minulosti využili služeb soukromého poskytovatele půjček.

V dalším kroku ho člověk kontaktuje a zeptá se na půjčku. Žadatel by se měl připravit, že bude poskytovat věřiteli všechny potřebné informace, včetně úvěrové historie, zaměstnání a finančních nákladů na život.

Dále je třeba zjistit, zda věřitel vyžaduje spoludlužníka nebo zástavu. Pokud ano, je nutné se ujistit, že věřitel rozumí finanční situaci a dokáže posoudit riziko spojené s půjčkou.

A v poslední fázi se žadatel přesvědčí, že opravdu chápe veškeré podmínky soukromé půjčky. Žadatel musí vědět, co se děje v případě nesplácení.

Dodržení těchto kroků pomůže, jak najít prověřené půjčky od soukromých osob. Před podpisem jakýchkoli dokumentů je třeba prověřit poskytovatele soukromých půjček a porozumět veškerým podmínkám.

Jaká rizika se pojí s půjčkami od soukromníků?

Půjčka od soukromé osoby může být lákavou možností pro ty, kteří hledají rychlý přístup k finančním prostředkům, nebo pro ty, kterým byl zamítnut bankovní úvěr. S půjčkami od soukromníků je však spojena řada rizik, která je třeba zvážit, než se člověk touto cestou vydá.

 • Vysoké úročení

Soukromé osoby si často účtují vyšší úrokové sazby než tradiční poskytovatelé. Dlužník zaplatí za vypůjčené peníze více, což ho může dostat do horší finanční situace než předtím.

 • Není regulace ČNB

Postupy soukromých osob při poskytování půjček nejsou regulovány a dlužník nemusí být chráněn před predátorskými praktikami. Dlužník tak nakonec může za soukromou půjčku zaplatit více, než by měl, nebo se na něj vztáhnou nespravedlivé a likvidační podmínky.

 • Nižší úroveň finančních znalostí a pochopení rizika

Soukromník nemusí mít stejnou úroveň finančních znalostí jako standardní věřitelé. Věřitel nemusí pochopit skutečné riziko půjčky nebo schopnost dlužníka splácet. A to může vést k tomu, že se člověk ocitne ve finanční propasti.

Z těchto důvodů je důležité, aby každý žadatel pečlivě zvážil rizika spojená s půjčkou od soukromníka, a to dřív, než se člověk pro tuto cestu rozhodne.

Půjčka vs. úvěr

Je půjčka a úvěr to stejné? Je půjčka od soukromníka úvěr, nebo půjčka? Mnozí se domnívají, že úvěry jako takové sjednávají pouze banky v ČR, zato půjčky se uzavírají u nebankovních institucí. Tak to ale není, a dokonce tyto pojmy nejsou ani synonyma. Jaký je tedy mezi nimi rozdíl?

 • Půjčka = zápůjčka

Definice vychází z občanského zákoníku 89/2012 Sb. Předmětem půjčky kromě peněz může být i movitá věc, u níž lze stanovit množství, míru či váhu. Smlouvou o zápůjčce propůjčuje zapůjčitel vydlužitelovi věci stanovené hodnoty. Dlužník může zápůjčku využívat podle sebe a po nějaké době ji musí vrátit zapůjčiteli.

 • Úvěr

Ten se řídí zákonem o spotřebitelském úvěru 257/2016 Sb. Předmětem úvěru jsou pouze finanční prostředky a může ho nabízet pouze osoba s příslušnou licencí, obvykle banka či nebankovní společnost.

Z pohledu žadatele se dá říct, že není žádný rozdíl mezi půjčkou a úvěrem. Ale úvěr poskytuje ochranu spotřebitele danou zákonem. Půjčku může poskytnout kdokoliv, kdežto poskytovat úvěry mohou jen subjekty (osoby) s platnou licencí ČNB. Rozdíl je však ve smlouvě a v její povaze.

Smlouva o půjčce (zápůjčce) nabývá platnosti až po předání financí (movité věci), tedy smlouva reálná. Úvěrové smlouvy nabývají platnosti uzavřením, aniž by člověk obdržel finanční prostředky, jedná se o smlouvu konsenzuální.

Spotřebitelské úvěry mají také povinné náležitosti: písemnou formu smlouvy, reprezentativní příklady (nabídka obsahuje důležité informace jako úrok, RPSN, poplatky a další) a právo odstoupit od smlouvy do 14 dní od uzavření.

U zápůjčky je možné uzavřít písemně, ale platí i ústní dohoda. Nemusí být určen datum splatnosti. Půjčí-li člověku nějaký jeho kamarád anebo jiná osoba (bez licence), vždy se bude jednat o zápůjčku, nikoliv úvěr.

Soukromé půjčky bez podvodu

Hledá-li člověk soukromé půjčky, je důležité, aby se ujistil, že získává soukromou půjčku bez podvodu či bez jiných nekalých praktik. Podvodní poskytovatele soukromých půjček se dají odhalit.

Nutno říci, že některé půjčky od soukromníků nepodléhají regulaci ČNB, jelikož se nejedná o úvěry, ale o zápůjčky.

Ministerstvo financí uvádí oprávnění k činnosti jako:

Oprávnění k poskytování spotřebitelského úvěru mají banky a spořitelní úvěrová družstva (kampeličky), platební instituce, poskytovatelé platebních služeb malého rozsahu, instituce elektronických peněz a vydavatelé elektronických peněz malého rozsahu.

Všechny tyto instituce musí splnit požadavky zákona o spotřebitelském úvěru na odbornost svých pracovníků a zprostředkovatelů. Poslední čtyři jmenované instituce mají navíc oprávnění k poskytování spotřebitelského úvěru omezeno zákonem č. 370/2017 Sb., o platebním styku tak, že spotřebitelský úvěr musí souviset s poskytovanou platební službou.

Samotný zákon o spotřebitelském úvěru detailně popisuje oprávnění k činnosti tzv. nebankovního poskytovatele spotřebitelského úvěru. Tato osoba musí dostát požadavku – kapitálu ve výši 20 milionů Kč, musí mít adaptovaná vnitřní pravidla fungování, která odrážejí řídicí a kontrolní systémy bank.

Ty obsahují např. procesy komunikace vůči klientům, orgánům dohledu mezi jednotlivými útvary, systémy odměňování dodržující zákonné požadavky, systémy kontroly výkonu činnosti vlastní i externí distribuční sítě, stanovy posuzování úvěruschopnosti, která se budou podvolovat schvalování ČNB.

Oprávnění nebankovního poskytovatele spotřebitelského úvěru je vystaveno pokaždé na 5 let – následující možné prodloužení o dalších 5 let.

Soukromý investor pro poskytování úvěrů – oprávnění

Oprávnění ke zprostředkování spotřebitelského úvěru mají pouze osoby, kterým je oprávnění poskytováno na základě zákona o spotřebitelském úvěru.

Patří sem:

 1. Samostatný zprostředkovatel vystupující na vlastní odpovědnost a zastupující jednu nebo více osob oprávněných udělovat spotřebitelský úvěr nebo zastupující spotřebitele.
 2. Vázaný zástupce jednající výlučně na odpovědnost jedné osoby oprávněné udělovat spotřebitelský úvěr nebo jeden samostatný zprostředkovatel.
 3. Zprostředkovatele vázané spotřebitelským úvěrem jednající na odpovědnost jedné nebo více osob oprávněných poskytovat spotřebitelský úvěr – vázaným úvěrem je běžně prodej zboží na splátky – úvěr je účelově určen ke koupi určitého zboží, zprostředkovatelem vázaného spotřebitelského úvěru je zpravidla obchodník, který prodává své zboží na základě úvěru udělovaného některou z nebankovních úvěrových společností.
 4. Zahraniční zprostředkovatel, jenž je oprávněn zprostředkovávat v Česku hypoteční úvěry vycházející z oprávnění k činnosti ze svého domovského členského státu Evropské unie.

Oprávnění ke zprostředkování spotřebitelského úvěru je vystaveno vždy na 1 rok – následující možné prodloužení o další 1 rok.

Soukromý investor pro poskytování úvěrů tak vlastní licenci, naopak finance od soukromé osoby jsou půjčka.

Registr ČNB

Požadavky na odbornost a důvěryhodnost:

 • Důvěryhodnost
 • Odbornost – maturitní vysvědčení či doklad o dosažení vyššího vzdělání a potvrzení o složení odborné zkoušky ověřující v příslušné skupině odbornosti znalosti a dovednosti potřebné pro distribuci spotřebitelského úvěru

Odborná zkouška se podstupuje před akreditovanou osobou, kterou může být kdokoli, kdo splní podmínky určené zákonem a dostane akreditaci pro pořádání zkoušek odborné způsobilosti od ČNB – to znamená i individuální poskytovatel, zprostředkovatel nebo jejich profesní sdružení.

Registr ČNB eviduje osoby oprávněné poskytovat nebo zprostředkovávat spotřebitelský úvěr. Tento registr je veřejně přístupný na webových stránkách. Člověk najde u konkrétního subjektu celkovou historii podnikání v oboru, včetně eventuálních uvalených sankcí. U zprostředkovatelů jsou představeny a zveřejněny i osoby oprávněné udělovat nebo zprostředkovávat spotřebitelský úvěr, které konkrétní zprostředkovatel zastupuje.

Půjčka od soukromého investora – P2P půjčky

Peer-to-peer půjčky (P2P) se v posledních letech stávají stále populárnější a v zemi se staly životaschopnou možností jak pro dlužníky, tak pro věřitele. P2P půjčky fungují jako lidé půjčují lidem.

Zájemce o půjčku od soukromého investora najde řadu online platforem, které nabízejí P2P půjčky, a tyto platformy jsou regulovány ČNB. To znamená, že věřitelé i dlužníci mají k finančním prostředkům bezpečný přístup a že půjčky podléhají určitým pravidlům ochrany spotřebitele.

Úrokové sazby nabízené u P2P půjček jsou konkurenceschopné a dlužníci mohou získat lepší nabídku než od bankovní instituce.

Půjčky od soukromých investorů – P2P půjčky, nabízejí dlužníkům také řadu dalších benefitů. Například dlužníci mají často rychlejší přístup k finančním prostředkům než u banky a celý proces je obvykle méně komplikovaný. Zájemci tak získají přístup k finančním prostředkům, které potřebují, aniž by museli dlouho čekat nebo procházet zdlouhavým procesem žádosti.

Celkově jsou půjčky od soukromých investorů přes platformu skvělou volbou pro ty, kteří hledají způsob, jak se rychle, snadno a bezpečně dostat k finančním prostředkům.

Půjčky od soukromých investorů – platforma Zonky

Chce-li člověk bezpečnou půjčku od soukromých investorů, jako řešení se nabízí platforma Zonky. Právě tato platforma se dostala lidem do podvědomí sloganem: „Lidé půjčují lidem, v pohodě a s klidem“. Zonky vytvořilo tržiště půjček, kde jednotliví žadatelé popisují svůj příběh, na co peníze potřebují. Investoři pak přispívají libovolnou částkou, zalíbí-li se jim příběh a zamlouvají se i další parametry půjčky, jako je úroková sazba a doba splácení.

Zonky žadatelům nabízí úrokovou sazbu od 4,49 % do 19,99 % p.a. Úroková sazba se stanovuje individuálně, záleží na několika faktorech. Úrok se určuje podle toho, jak se splátky dotknou životní úrovně a jak velké je to riziko pro investory, že dlužník přestane splácet. Je-li riziko vysoké, bude vysoká úroková sazba. Nutno říci, že do výpočtu zasahuje celá řada faktorů a jedná se o souhrnný proces.

Zonky však uvádí, že většina klientů získá úrokovou sazbu 6,9 % ročně.

Parametry půjčky od soukromých investorů Zonky:

 • Částka: 5 000 Kč – 1 200 000 Kč
 • Úroková sazba ročně: 4,49 % – 19,99 %
 • Doba splácení: 1 rok až 10 let
 • Předčasné splacení a mimořádné splátky zdarma
 • Rychlé vyřízení online, peníze na účtu do 5 minut
 • Bez skrytých poplatků
 • Možnost sjednat pojištění schopnosti splácet a výhody okamžité pomoci – Zonky záchranná vesta

Jak sjednat Zonky

Aby žadatel mohl sjednat Zonky půjčku, musí splnit základní podmínky:

 • 18 let
 • Občan ČR nebo trvalý pobyt na území ČR
 • Vlastní bankovní účet
 • Dva doklady totožnosti
 • Doložení zdroje příjmu (potvrzení od zaměstnavatele nebo bankovní výpis za poslední 3 měsíce či jiný zdroj příjmu jako důchod, mateřská, daňové přiznání)

Zonky vyhodnotí žádost typicky podle jednotlivce. Prověří jeho bonitu a nahlédne do veřejných seznamů a rejstříků (obchodní a insolvenční rejstřík, BRKI). Dále se Zonky podívá na sociální sítě a v rámci skupinového řízení rizik se zeptají i své sesterské společnosti PPF.

Zonky půjčku od soukromých investorů nelze sjednat, nachází-li se člověk v insolvenčním řízení či v exekuci. Není dobré se dál zadlužovat a žádná licencovaná společnost neposkytne půjčku v insolvenci nebo exekuci. Po ukončeném insolvenčním řízení přetrvává zápis 5 let, po 5 letech je šance na získání solidnějšího úvěru, a to i u Zonky.

Půjčka od soukromých investorů úrok od 4,49 %
Sjednat Zonky >

Jak získat finance od soukromé osoby pro účely podnikání?

Potřebuje-li člověk získat finance od soukromé osoby pro účely podnikání, je třeba, aby prozkoumal různé dostupné možnosti financování ze soukromých zdrojů. Mezi ně mohou patřit investoři rizikového kapitálu, andělští investoři (investují peníze do začínajících firem), rodinní příslušníci, přátelé, a dokonce i crowdfunding. Je více než důležité, aby žadatel chápal různé typy dostupného financování a také se seznámil s výhodami a nevýhodami každého z nich.

Kroky, jak získat finance od soukromé osoby

Jakmile člověk zjistí potenciální zdroje financování, měl by si vytvořit podrobný podnikatelský plán, který nastíní cíle, způsob, jakým jich hodlá dosáhnout, a způsob využití financí od soukromé osoby. Zahrnou se veškeré relevantní finanční údaje, jako je rozpočet a předpokládané příjmy.

Poté, co bude podnikatelský plán kompletní, měl by žadatel začít oslovovat potenciální investory. Bude nutné podnikatelský plán podrobně vysvětlit a jasně nastínit důvody, proč člověk potřebuje finance od soukromé osoby na podnikání. Hodí se, aby člověk doložil, že má potřebné zkušenosti a kontakty, aby byl úspěšný.

Člověk také může zhotovit silnou prezentaci, která bude doprovázet jeho podnikatelský plán. Ta by měla obsahovat slajdy, které nastíní plán a ukáží, proč je tento projekt dobrou investiční příležitostí.

Dopadne-li to dobře, investoři připraví smlouvu a uvolní peníze. Člověk by měl nadále s nimi udržovat pravidelný kontakt, aby si zajistil, že budou informováni o pokroku.

Půjčka od soukromé osoby na OP   

Pravděpodobně člověk, jenž hledá soukromé půjčky, narazí na nabídku: „půjčka od soukromé osoby na OP“. Obecně půjčky na občanský průkaz se hodí pro ty, kteří nedisponují stabilními příjmy či jejich negativní zápis blokuje možnost získat půjčku za normálních podmínek.

Půjčky od soukromé osoby na OP není těžké získat, ale rozhodně není na místě sjednávat ukvapeně a bez rozmyslu. Tento druh půjček má totiž několik rizik jako vysoké zúročení, nečestné jednání a podmínky a vysoké poplatky v případě nesplácení. U takové půjčky od soukromníka na OP je velmi snadné se zřítit do dluhové pasti, půjčka bude drahá.

Na internetu a na různých stránkách jako například Bazoš, Bazar.cz objeví člověk mnoho inzerátů. Tady je však nutné, aby člověk zbystřil. Tyto půjčky od soukromé osoby na OP či soukromé půjčky ihned zavání lichvou. Rozhodně takový soukromí poskytovatelé půjček nemají licenci ČNB, tudíž klient nemá takovou právní ochranu jako u klasických spotřebitelských úvěrů.

Hrozí, že cena soukromé půjčky ihned bude vícenásobně vyšší. Člověk by se měl vyvarovat inzerátům, které jsou napsány nepřirozenou češtinou – čeština působí jako, kdyby ji psal cizinec. Nicméně i profesionálně napsaný inzerát může být podvod. Často v inzerátech slibují, že půjčí opravdu všem, v exekuci či insolvenci, peníze rychle a bez složité administrativy.

Jedná-li se o soukromé půjčky ihned na OP na směnku, jsou to nelegální formy půjčky a tady opravdu pozor!

Nebezpečné soukromé půjčky ihned na směnku

Už je to nějaký ten rok, respektive od roku 2013, kdy jsou takové formy půjček zakázány. Ovšem jak to tak vypadá, tito soukromí poskytovatelé půjček si s tím hlavu nelámou, nadále nabízejí takové půjčky.

Pro zájemce jsou takové půjčky velmi lákavé, neboť nebývají podmíněny čistým registrem dlužníků. Klient tak může díky soukromé půjčce uskutečnit nákup na splátky bez nahlížení do registru a de facto nákup zaplatit hned celý, i bez splátek. Půjčka mu totiž bude poskytnuta hned v plné požadované výši.

V praxi soukromé půjčky ihned na směnku zlikvidují dlužníka, často se ručí nemovitostí. Takže cesta, jak přijít o střechu nad hlavou je daleko rychlejší, než by si žadatel při podpisu smlouvy pomyslel. Půjčka na směnku od soukromé osoby je od poskytovatelů velmi dobře promyšlená.

Upřímně, nezáleží jim na tom, aby dlužník vše bezproblémově splatil, vlastně si vybírají takové klienty, u kterých je vysoká šance, že dlužník padne do platební neschopnosti. A to je opravdu nečestné jednání!

Naše redakce radí lidem, aby se těmto půjčkám od soukromých osob na OP na směnku rozhodně vyhnuli. Nepřinesou nic dobrého, přinesou akorát větší dluhy, stres a bouchání na dveře od vymahačů dluhů, kteří dlužníka navštíví v případě, že nezvládne splácet.

Shrnutí půjčka od soukromníka 

Svět soukromých půjček ukrývá spousta nebezpečí a rizik. Najít prověřené půjčky od soukromých osob a soukromé půjčky bez podvodu se může zdát jako nadlidský úkol, protože v těchto vodách brouzdá hodně podvodníků, kteří namotávají zoufalé lidi.

Dodrží-li člověk základní pravidla a vydá se směrem k půjčkám od soukromých investorů, jako jsou P2P půjčky, které vlastní licenci, získá bezpečnou půjčku s jistotou ověřeného soukromého poskytovatele půjček. Soukromý investor pro poskytování úvěrů bude uveden v registru ČNB.

Sjedná-li člověk online půjčku ihned, první půjčku zdarma nebo víkendovou půjčku, má-li subjekt licenci, ať už je to banka, nebo nebankovka, vždy je to úvěr. Půjčka od soukromníka bez licence je tak zápůjčka.

V těchto případech musí člověk zbystřit, jelikož většina půjček od soukromníků nepodléhá regulaci ČNB, což z nich dělá převážně lichvy. Jedná se o zápůjčky, smlouva může být uzavřena písemně, ale platí i ústní dohoda. V této smlouvě nemusí být uveden datum splatnosti.

Pokud se obě strany rozhodnou uzavřít smlouvu o půjčce písemně, mohou použít nějaký ze vzorů na internetu. Tyto vzory mají již všechny náležitosti půjčky a stačí ji jen vyplnit. K nim se vždy váže i vyplněný vzor smlouvy o půjčce peněz pro snazší a rychlejší vyplnění.

Půjčka od soukromníka může být i od někoho z přátel či rodiny, kdy přeplacení půjčky může být opravdu minimální a neprohloubí současné dluhy. I v těchto případech se jak dlužník, tak věřitel musí ochránit, nejlépe smlouvou o zápůjčce.