Půjčky od lidí – P2P půjčky, investice

půjčka od lidí

Je těžké odhadnout, kolik je mezi žadateli o půjčku poctivých a slušných lidí a kolik naopak těch lehkovážných až neseriózních. Průběh celého procesu P2P půjčky (půjčka od lidí) může být ke spokojenosti všech tří stran zcela hladký, v případě nesplácení však za kratší stranu provazu budou tahat investoři. Co je půjčka od lidí, jak funguje Zonky a investovaní P2P?

Potřebuje-li si člověk půjčit peníze, ale nechce se obtěžovat s bankovní půjčkou, mohly by ho zajímat půjčky peer-to-peer (P2P). Zonky je renomovaná online platforma, která spojuje dlužníky s investory a umožňuje bezpečný, rychlý a jednoduchý proces půjčky.

Co je půjčka od lidí? Jak funguje platforma Zonky a jaká je charakteristika půjčky? Jak se stát investorem a co je Bondster?

Půjčka od lidí – co jsou P2P půjčky?

P2P půjčky, známé také jako půjčky od lidí, jsou online automatizovaný proces, který způsobil revoluci v tradičním procesu půjčování. P2P půjčky umožňují věřitelům, jako jsou fyzické osoby, poskytovat půjčky dlužníkům bez účasti tradiční finanční instituce. Díky těmto půjčkám mohou dlužníci získat finanční prostředky rychle a bez potíží, jako tomu je někdy u tradičních bankovních půjček.

P2P půjčky jsou formou alternativního financování, která umožňuje dlužníkům získat přístup k finančním prostředkům přímo od věřitelů. Místo přes banku mohou dlužníci získat přístup ke kapitálu od věřitelů, kterými mohou být jednotlivci nebo instituce. Tento typ půjček je stále populárnější, protože nabízí dlužníkům i věřitelům zjednodušený a efektivnější proces než tradiční půjčky.

Půjčka od lidí (investora) – Zonky platforma

Pokud člověk hledá půjčku od lidí, možná už slyšel o službě Zonky. Jedná se o P2P půjčkovou platformu, která spojuje dlužníky s jednotlivými věřiteli. Je to zajímavý a inovativní způsob, jak si půjčit peníze.

 • Co je Zonky?

Zonky je online platforma, která spojuje lidi, kteří si potřebují půjčit peníze, s lidmi, kteří jsou ochotni je půjčit. Platforma byla spuštěna v roce 2016 a stává se stále populárnější, zejména mezi mladšími lidmi. Je to ideální služba pro lidi, kteří nechtějí podstupovat proces s bankovní půjčkou.

 • Jak funguje půjčka od lidí?

Proces je jednoduchý. Zájemci si na webových stránkách Zonky vytvoří profil, kde podrobně uvedou, kolik peněz si chtějí půjčit a na co bude půjčka použita (osobní příběh). Platforma pak žadatele spojí s jednotlivými věřiteli.

Věřitelé si mohou prohlédnout profil zájemce a rozhodnout se, zda chtějí půjčku nabídnout. Bude-li žádost schválena (Zonky žádost posoudí a rozhodne, zda ji schválí, či nikoliv). Pokud bude půjčka schválena, určí se podmínky půjčky včetně úrokové sazby a splátkového kalendáře. Investoři mohou přispívat.

 • Registrace

Prvním krokem k získání půjčky přes Zonky je vytvoření účtu. Člověk zadá své jméno, e-mailovou adresu a telefonní číslo. Dále se předloží doklad o příjmu, zaměstnaneckém poměru a další údaje o sobě včetně předložení občanského průkazu a dalšího dokladu k ověření totožnosti.

 • Osobní příběh

Osobní příběh k žádosti o půjčku od lidí Zonky je snadný proces, první je nutné provést registraci. Osobní příběh slouží k oslovení potencionálních investorů. Napíše-li člověk zajímavý příběh, má větší šanci, že se finanční obnos podaří vybrat.

Charakteristika Zonky – půjčka od anonymních investorů

Společnost Zonky patří mezi certifikované nebankovní instituce, patří do rozsáhlé skupiny PPF. Tato platforma se snaží vést lidi k zodpovědnému půjčování, získala řadu zajímavých ocenění jako „Nejdůvěryhodnější značka v oblasti dodavatelů mimobankovních půjček za rok 2019, 2020 a 2021“ a ocenění „Zlatá koruna, kategorie Fintech v letech 2018 a 2020, Nebankovní úvěry za rok 2021“. V neposlední řadě obdrželo Zonky druhé místo v Indexu zodpovědného půjčování.

Znaky půjčky od lidí Zonky:

 • Částka: 5 000 Kč – 1 200 000 Kč
 • Úroková sazba od 4,49 % do 19,99 % p.a.
 • Délka splácení až 10 let
 • Předčasné splacení zdarma
 • Mimořádné splátky bez poplatku, zdarma
 • Flexibilita mimořádného splácení
 • Celý proces vyřízení půjčky online
 • Odpovědná půjčka podle organizace Člověk v tísni
 • Pojištění proti schopnosti splácet za poplatek – Zonky záchranná vesta (v případě pojištění možnost odložení splátek)

Zájemce o půjčku si pomocí Zonky kalkulačky nastaví, kolik chce půjčit a kolik bude měsíčně splácet. Vpravo vedle se zobrazí celková výše půjčky, měsíční splátka, doba splácení, ročník úrok a celková částka k zaplacení. Zobrazené propočty jsou orientační, přesný výpočet je možný až po zadaní nezávazné online poptávky.

Výhodný úrok Zonky nabízí již od 4,49 %.

Sjednat Zonky půjčku >

Jak funguje tržiště půjček Zonky?

Tržiště půjček zobrazuje nabídky všech úvěru na platformě. Člověk si na tržišti půjček navolí jednotlivé parametry, podle nichž chce hledat.

 • Roční úrok od 2,99 % až do 19,99 %
 • Délka splácení (do 12 měsíců, 1 až 3 roky, 3–5 let, 5 – 7 let nebo 7 až 10 let)
 • Pojištění (jen pojištěné nebo pouze nepojištěné)
 • Řazení podle úroku

Na tomto tržišti jsou nabídky, na které může investor přispět. Někdo z žadatelů například potřebuje peníze na traktor, někdo na studium nebo na rekonstrukci. Příběhy jsou různé, investoři se tak mohou začíst do příběhů a vybrat si ten, který mu je nebližší.

P2P investice 

Peer-to-peer investice jsou nově vznikající třídou aktiv, která investorům umožňuje přístup k řadě finančních produktů, včetně dluhopisů, akcií a půjček, a to bez účasti obyčejných finančních institucí. P2P investice se uskutečňují prostřednictvím online platforem, které propojují dlužníky a věřitele, čímž se vylučují nákladní zprostředkovatelé a investoři mají přístup k vyšším výnosům s nižšími poplatky.

P2P investice nabízejí investorům řadu výhod. Pro začátek jsou obvykle transparentnější než tradiční investice, protože věřitelé si mohou prohlédnout podrobnosti o žadatelích a jejich žádostech o půjčku ještě předtím, než se k půjčce zaváží.

Kromě toho mohou být investice P2P pro investory flexibilnější, protože věřitelé si mohou vybrat, zda chtějí investovat do půjček s různými podmínkami, splátkovými kalendáři a úrokovými sazbami.

Další výhodou investic P2P je, že mohou být dostupnější pro osoby s omezeným kapitálem. Vzhledem k tomu, že minimální výše půjček je obvykle mnohem nižší než u tradičních investic, mohou investoři začít s relativně malými částkami a časem svá portfolia rozšiřovat.

Investice P2P mohou být diverzifikované, což investorům umožňuje diverzifikovat svá portfolia a rozložit riziko mezi více půjček.

Celkově jsou tyto investice slibnou třídou aktiv, která může investorům nabídnout vyšší výnosy a větší kontrolu nad svými investicemi.

Jak se stát investorem?

Hledá-li člověk způsoby, jak investovat své peníze a získat výnos, investice do P2P půjček mohou být jednou z možností. P2P půjčky jsou půjčky, které se financují přímo od investora k dlužníkovi, čímž odpadá potřeba banky nebo jiného prostředníka.

Zde jsou 2 tipy, jak se člověk může stát investorem:

 • Prozkoumání různých platforem

Prvním krokem k tomu, aby se člověk mohl stát investorem do půjček P2P, je prozkoumat různé dostupné platformy. Na výběr je několik platforem pro tyto půjčky, takže je důležité vybrat, aby si člověk vybral tu svou podle svých potřeb. Je nezbytné věnovat čas porovnání různých platforem, podívat se na typy půjček, které nabízejí, na úrokové sazby a na poplatky a požadavky.

 • Pochopení rizik

Před investicí do těchto půjček je důležité, aby člověk porozuměl rizikům. Stejně jako u každé jiné investice, člověk může získat, ale taky ztratit. Takže existuje možnost výnosu, ale také možnost ztráty peněz. Půjčky P2P jsou nezajištěné, což znamená, že za půjčku není ručeno žádnou zástavou. To znamená, že pokud dlužník nesplácí, nemusí investor dostat své peníze zpět.

Výhody a rizika P2P investice

Tento typ půjček se stává stále oblíbenějším, protože nabízí řadu výhod jak pro věřitele, tak pro dlužníky.

Výhody půjčky od investora pro věřitele:

1. Vyšší výnosy: Půjčka od lidí může nabídnout vyšší výnosy než tradiční investice, jako jsou spořicí účty a dluhopisy. Je to proto, že tyto půjčky jsou obecně považovány za rizikovější investice, a proto nabízejí investorům vyšší výnosy.

2. Přímý přístup k dlužníkům: P2P věřitelé mají přímý přístup k dlužníkovi a mohou posoudit jeho úvěruschopnost. To umožňuje věřitelům činit informovaná rozhodnutí o tom, zda půjčit peníze konkrétnímu dlužníkovi.

3. Nízké poplatky: Půjčky od lidí mají obvykle nižší poplatky než jiné typy nebankovních půjček. Díky tomu jsou tyto půjčky atraktivní volbou pro věřitele, kteří chtějí maximalizovat své výnosy.

4. Diverzifikace: P2P půjčky lze využít k diverzifikaci portfolia

Níže jsou uvedená nejčastější rizika spojená s investicí do P2P půjček.

1. Riziko nesplácení: Nesplácení půjčky znamená, že dlužník není schopen půjčku splatit a investor přijde o peníze, které na půjčku vložil. Pro zmírnění tohoto rizika je důležité zajistit, aby byli dlužníci řádně prověřeni a aby byly podmínky půjčky přiměřené.

2. Úvěrové riziko: Dalším rizikem spojeným s půjčkami P2P je riziko poklesu úvěrového skóre dlužníka. Pokud úvěrové skóre dlužníka klesne, investor nemusí být schopen získat zpět svou investici. Aby se toto riziko minimalizovalo, je důležité hledat dlužníky, kteří mají dobrou úvěrovou historii a u nichž je pravděpodobné, že budou své půjčky splácet včas.

3. Riziko likvidity: P2P půjčky nejsou tak likvidní jako jiné investice, což znamená, že investoři nemusí mít rychlý přístup ke svým finančním prostředkům.

Co je Bondster?

Platforma Bondster je česká investiční online platforma. Investorům umožňuje bezpečný způsob, jak investovat do úvěrů zajištěných nemovitostí, spotřebitelských a podnikatelských úvěrů. Platforma je navržena tak, aby investorům poskytla jednoduchý a transparentní přístup k tomuto tržišti půjček.

Bondster funguje tak, že žadatel uzavřel půjčku u poskytovatele, tuto půjčku nabídne poskytovatel k investici na platformě. Investor si zvolí takový úvěr, do kterého by chtěl investovat. Dlužník pravidelně platí sjednané splátky poskytovateli, zatímco Bondster vyplácí investorovi splátku zahrnující úrok na investiční účet.

Rozumný investor – recenze 

Najít rozumného investora může být pro neznalce této oblasti problém. Na trhu totiž působí mnoho investičních firem a společností soukromého kapitálu, a tak najít spolehlivého a zkušeného investora může být obtížné.

Prvním krokem při hledání rozumného investora je průzkum různých investičních firem a private equity společností (investice do společností s jasnou historií) v dané oblasti. Člověk tak učiní vyhledáním recenzí a hodnocení rozumných investorů a různých firem na internetu.

Mnoho webových stránek, jako například Investopedia a Investing, nabízí komplexní recenze a hodnocení investičních firem. Tyto recenze jsou užitečné při určování, které firmy patří mezi spolehlivé a zkušené.

Jakmile si člověk vytipuje některé potenciální investory, je důležité provést další průzkum. Obrátit se přímo na firmy a zjistit si více informací o službách, které nabízejí, a poplatcích, které si účtují. Je vhodné také požádat o rozhovor s někým, kdo má s danou firmou zkušenosti. To pomůže lépe pochopit, jaká je firma a jakým způsobem zvládá služby zákazníkům.

V neposlední řadě je důležité si přečíst recenze zákazníků rozumného investora nebo firmy, o které člověk uvažuje. Webová stránka, jako například CzechInvest, je provozována českou vládou. Poslouží jako skvělý zdroj pro nalezení recenzí investorů. Obsahuje recenze investorů, kteří investovali do českých společností, a poskytuje ucelený přehled jejich zkušeností.

Shrnutí půjčka od lidí a investovaní

Půjčka od investorů může být alternativou ke standardní bankovní půjčce. Zonky půjčka nabízí zajímavý úrok od 4,49 %, úroková sazba a RPSN se určuje typicky pro jednotlivce. Bližší informace člověk získá po odeslání nezávazného poptávkového formuláře.

Výhodami u investic P2P jsou vyšší výnosy a nízké poplatky, transparentnější podmínky než u klasických institucí, dostupnější pro osoby s omezeným kapitálem a diverzifikace.

Naproti tomu riziko investice P2P půjček je, že podle smlouvy investoři přenechávají část sankčních úroků administrátorovi a hradí náklady na vymáhání (poplatek za rozhodčí řízení, případně další poplatky). Jejich peníze na bankovním účtu administrátora navíc nejsou chráněny proti vytunelování.

Riziko u P2P půjček, kdy lidé půjčují lidem, je vysoké pro investora i dlužníka. Důvodem je mimo jiné úroveň finanční (ne)gramotnosti účastníků transakce. Z naivity či vychytralosti nesolventních dlužníků a lehkovážných investorů pak těží administrátoři. Platformy typu Zonky či Bankerat nejsou žádní idealisté a „dobrodějové“, ale finanční společnosti, které objevily mezeru na trhu.

Způsobů, jak začít investovat, je mnoho a s příslibem stabilnějších a serióznějších výdělků. Ať jsou to akcie, dluhopisy, kryptoměny, zlato, indexové fondy nebo nemovitosti.