Nebankovní úvěr na směnku

Nebankovním úvěre se rozumí půjčení peněz firmám od nebankovních institucí. Peněžní prostředky u těchto úvěrů pocházejí z soukromých společností a investorů. U získávání těchto úvěrů nejsou využívána bankovní kritéria. Čerpat nebankovních úvěr je jednodušší, ovšem s vyšší úrokovou sazbou. Většinou je třeba věřit nemovitostí, směnkou nebo jiným hmotným či nehmotným majetkem.
Směnka cizí – výstavce přikazuje určité osobě (směnečníkovi), zaplatit ve danném termínu směnečnému věřiteli (remitentu) danou sumu.
Směnka vlastní – výstavce se zavazuje, zaplatit danou sumu konkrétní osobě (remitentu) ve stanovené lhůtě.

  • údaj splatnosti
  • údaj místa, kde má být placeno
  • bezpodmínečný příkaz zaplatit určitou peněžitou sumu
  • označení, že jde o směnku, pojaté do vlastního textu listiny a vyjádřené v jazyku, v kterém je tato listina sepsána
  • jméno toho, kdo má platit (směnečníka)
  • jméno toho, komu nebo na jehož řad má být placeno
  • podpis výstavce
  • místo a datum a vystavení směnky

Stavební spoření
Leasing automobilů
Nebankovní úvěr na směnku
Kódy bank