Nebankovní úvěr na směnku

Půjčka na směnku představuje jeden z typů nebankovních půjček. Jaká má specifika a na co dát pozor?

O půjčku na směnku mají často zájem lidé, kteří nedosáhnou na bankovní nebo klasickou nebankovní půjčku. Důvodem bývají dluhy, nízký příjem apod.

Existují dva druhy směnky:

  • směnka cizí – výstavce přikazuje určité osobě (směnečníkovi), zaplatit ve daném termínu směnečnému věřiteli danou sumu
  • směnka vlastní – výstavce se zavazuje zaplatit danou sumu konkrétní osobě ve stanovené lhůtě

Aby byla směnka platná, musí obsahovat několik klíčových informací.

Náležitosti směnky:

  • údaj o splatnosti
  • údaj o místě, kde má být zaplaceno
  • bezpodmínečný příkaz zaplatit určitou peněžitou sumu
  • označení, že jde o směnku, pojaté do vlastního textu listiny a vyjádřené v jazyku, v kterém je tato listina sepsána
  • jméno toho, kdo má platit (směnečníka)
  • jméno toho, komu nebo na jehož řad má být placeno
  • podpis výstavce
  • místo a datum a vystavení směnky

Je nutné podotknout, že půjčky na směnku jsou velmi nevýhodné a také rizikové. Jejich největším problémem je tzv. rozhodčí doložka, na jejímž základě o případném sporu mezi dlužníkem a věřitelem nerozhoduje nezávislý soudce, nýbrž dlužníkem zvolený arbitr.