Registr dlužníků – jak na negativní zápis a vymazání?

Pokud má člověk nesplacené půjčky či dluhy nebo bylo proti němu vydáno soudní rozhodnutí, bude mít s velkou pravděpodobností negativní zápis v registru dlužníků. Co takový negativní zápis v registru znamená? Lze si s negativním záznamem půjčit peníze? A dá se z registru dlužníků nějak dostat? 

Registr dlužníků je databáze spotřebitelů, kteří nespláceli půjčku nebo dluh, který si vzali, nebo proti nim bylo vydáno soudní rozhodnutí. 

Banky a další finanční instituce využívají registry dlužníků k identifikaci potenciálních dlužníků, u nichž je vyšší riziko nesplácení. 

Co je to registr dlužníků?

Registr dlužníků neboli úvěrový registr neslouží však pouze jako databáze dlužníků, kteří své dluhy nesplácejí. Jedná se o databázi, ve které jsou obsaženy informaci o všech klientech, kteří splácejí jakoukoliv formu úvěru. 

Každý, kdo má tedy v současnosti nějakou půjčku, ať už je to hypotéka, spotřebitelský úvěr, nebankovní bezúčelová půjčka, nebo dokonce půjčka v insolvenci, bude mít zápis v registru dlužníků. 

V registru dlužníků jsou o klientovi uvedeny tyto informace

 • jméno
 • adresa
 • datum narození
 • současná finanční situace
 • podrobnosti o dluhu

Dané informace pak mohou věřitelé použít při posuzování úvěruschopnosti osoby pro získání půjčky nebo jiného produktu. Zároveň věřitelé tyto informace mohou použít k určení, zda je pravděpodobné, že klient nebude splácet své závazky, a pokud ano, jakou úrokovou sazbu mu mají účtovat. 

Úvěrových databází existuje v České republice několik, a mohou sdružovat jak bankovní, tak nebankovní klienty. 

Mezi základní registry dlužníků patří: 

 • Sdružení na ochranu leasingů a úvěrů spotřebitelům (SOLUS)
 • Centrální registr dlužníků (CERD)
 • Nebankovní registr klientských informací (NRKI)
 • Centrální registr úvěrů (CRU)
 • Bankovní registr klientských informací (CBCB, BRKI)

Informace obsažené v registru dlužníků mohou banky nebo nebankovní společnosti využívat také jako prostředek k identifikaci žadatelů o úvěr, u nichž je pravděpodobnější, že budou úvěr úspěšně splácet. Údaje v registru jsou pravidelně aktualizovány, takže věřitelé mají k dispozici aktuální informace o potenciálních dlužnících.

V registru dlužníků se nacházejí všichni s jakýmkoliv úvěrem.

Pozitivní zápis v registru dlužníků

Z registru dlužníků lze zjistit i platební historii klienta, protože informace splácení pohledávek jsou v registru uloženy 4 roky po zaplacení poslední půjčky. 

Z platební historie klienta tak mohou banky nebo nebankovní společnosti ověřit, zdali je klient kompatibilní k danému typu půjčky, a zdali by mohl své pohledávky splácet. 

Pokud má klient pozitivní zápis v registru dlužníků, znamená to, že jeho historie splácení je dobrá a klient tak aktivně dodržuje podmínky své úvěrové smlouvy a provádí pravidelné platby. 

Pozitivní zápis také pomáhá věřitelům rozlišit dlužníky, kteří přijímají opatření k řešení případných dluhů, od těch, kteří své závazky jednoduše zanedbávají.

Díky rozpoznání dlužníků, kteří podnikají aktivní kroky ke zvládnutí svých dluhů, mají věřitelé lepší představu o tom, jak strukturovat přidělování úvěrů a budoucí úvěrové smlouvy. 

Pozitivní zápis také pomáhá dlužníkům budovat jejich úvěrovou historii, což jim umožňuje přístup k lepším sazbám za budoucí půjčky a finanční služby. 

V konečném důsledku pozitivní zápis v registru dlužníků podporuje zodpovědné úvěrování, které se snaží dodržovat většina bankovních institucí. 

Negativní zápis v registru dlužníků

Pokud má klient negativní zápis v registru dlužníků, znamená to, že svoje finanční pohledávky vůči věřiteli neplní, případně je proti němu již spuštěno soudní řízení. Klient tedy dluží peníze a často nemá z čeho splácet

Splátky úroků se rovněž zaznamenávají a účtují v registru dlužníků, obvykle jako samostatná položka. Pokud klient neuhradí splátku ve stanoveném termínu, je v registru zaznamenána i neuhrazená splátka a případné poplatky či penále z prodlení. 

Další potenciálně negativní záznamy v registru dlužníků mohou zahrnovat odpisy pohledávek, které nelze získat (prodej majetku), a případné poplatky nebo pokuty uložené věřitelem. 

Negativní zápis v registru dlužníků zároveň zahrnuje ty účetní záznamy, které budou mít negativní vliv na finanční situaci nejen daného klienta, ale i celé společnosti. 

Mezi nebankovní půjčky patří i SMS půjčka.

Nebankovní půjčky bez registru? 

Nebankovní půjčky jsou mezi klienty velmi oblíbené, protože mají velké množství výhod. Výhodou půjček u nebankovních společností může být např. rychlé vyřízení a schválení žádosti, peníze v hotovosti, peníze v hotovosti do druhého dne, vyřízení půjčky o víkendu a státním svátku apod. 

Pro klienty s negativním zápisem v registru je téměř nemožné půjčit si peníze v bance, proto často důvěřují nebankovním společnostem, které na takové klienty cílí. 

Některé nebankovní společnosti poskytují půjčky i pro klienty s negativním zápisem v registru dlužníků, i když by to dle zákona být nemělo. 

Mezi půjčky, které nebankovní společnosti poskytují, patří např. 

 • půjčky o víkendu
 • půjčky přes SMS
 • cizinecké půjčky
 • půjčky v insolvenci
 • půjčky do 24 hodin
 • půjčky na nákup na splátky bez registru

S nebankovní společností si lze půjčit peníze i o víkendu, většinou se jedná o osobní vyřízení žádosti s pracovníkem instituce. Některé nebankovní půjčky lze dokonce vyřídit i pomocí SMS, minimálně přes SMS klient prokáže zájem o daný produkt a pracovník společnosti se s ním dále spojí. Výjimkou nejsou ani půjčky, ke kterým stačí pouze vyplnit formulář na internetu

Cizineckou půjčku nabízejí i některé banky, cizinec však musí splnit podmínky, jako by byl občanem České republiky. 

Některé nebankovní společnosti poskytují dokonce prostředky na půjčku v insolvenci, tu využívají lidé, kteří často potřebují peníze právě na zaplacení svých pohledávek. Výjimku netvoří ani např. půjčky, které vedou k zaplacení exekucí

Pokud klient potřebuje peníze dokonce i na nákup na splátky, lze si u nebankovních společností sjednat i půjčku na nákup na splátky bez nahlížení do registru.  Zde ale pozor, protože se jedná pouze o vytloukání jedné půjčky půjčkou další, což může vést do začarovaného kruhu půjček a dluhové pasti. 

U nebankovních společností mohou být však půjčky pro klienty velmi nevýhodné. Mají obecně vyšší úrok a RPSN a zároveň kratší dobu splatnosti

Před podpisem smlouvy o půjčku u nebankovní společnosti by se měl klient vždy přesvědčit, že dobře rozumí podmínkám smlouvy a je tak schopen podmínky dodržet. Při nedodržení podmínek čekají na klienta velmi vysoké sankce. 

Jak se z registru dlužníků dostat? 

Klient se sám z registru dlužníků vymazat nemůže, ani o to v současné době nemůže požádat. 

Jakmile uplyne doba 3 let po zaplacení úvěru, je klient z registru dlužníků vymazán automaticky. Jiné je to, pokud klient dluží za nezaplacené faktury telekomunikační společnosti nebo distributorovi energie, v tomto případě je klient vymazán z registru dlužníků již po jednom roce. 

Vzor žádosti o vymazání z registru dlužníků

Jelikož není aktuálně možné požádat o dřívější vymazání z registru dlužníků, neexistuje ani žádný vzor žádosti o vymazání z registru dlužníků. Klient tak musí počkat, až uplyne daná lhůta po zaplacení jeho pohledávek. 

Vymazání z registru dlužníků je poté prováděno exekutorem nebo insolvenčním soudem, popř. další institucí, které klient dluží peníze.