Půjčky pro zadlužené – výhody, rizika

Půjčky pro zadlužené jsou zaměřeny na lidi se špatnou úvěrovou historií, nízkou bonitou nebo záznamem v registru dlužníků. Čím se tyto půjčky vyznačují? A na co si mají dát zadlužení pozor?

V životě mohou nastat situace, kdy člověk potřebuje peníze ihned, avšak nemá je. Kdo má dobrou úvěrovou minulost a pravidelné výdělky, má skoro vyhráno. Může požádat o bankovní půjčku a pravděpodobně ji dostane.

Co však má dělat člověk, který má nějaký ten vroubek v úvěrové historii? Nebo dokonce již zadlužený člověk? Má šanci získat půjčku pro zadlužené nebo půjčku s exekucí? A je to vůbec dobrý nápad?

Okamžitá půjčka pro dlužníky – ano, nebo ne?

Každá půjčka je velký závazek i pro člověka, který má pravidelné příjmy. O to vážnější je situace u zadlužených lidí. Existuje několik důvodů, proč by si zadlužený člověk neměl brát další půjčku, alespoň bez důkladného zvážení a plánu. Důvody jsou následující:

  1. Zvyšování dluhového zatížení: Další půjčka pro zadluženého člověka znamená zvýšení celkového dluhu a měsíčních splátek. To může vést ke zhoršení finanční situace a ještě většímu zadlužení. Před bráním další půjčky je třeba pečlivě zvážit, zda je možné splácet nový dluh a jaký bude mít dopad na celkovou finanční stabilitu.
  2. Vyšší úrokové sazby: Zadluženým lidem často hrozí vyšší úrokové sazby, protože jsou považováni za vyšší riziko pro věřitele. To znamená, že nová půjčka by mohla mít vysoké náklady a úroky, což by dále zhoršilo finanční situaci.
  3. Nedostatek zdrojů na splácení: Pokud již někdo má potíže se splácením stávajícího dluhu, přidání další půjčky může být finančně neudržitelné. Nedostatek prostředků na splácení může vést k prodlení, penále a dalším finančním problémům.
  4. Riziko ztráty majetku: Některé půjčky pro zadlužené lidi mohou být zajištěny majetkem, jako je například nemovitost. Pokud dlužník nedokáže splátkám půjčky včas dostát, existuje riziko, že přijde majetek, který sloužil jako zástava.
  5. Riziko začarovaného kruhu: Pokud se zadlužený člověk ocitne ve spirále neustálého zadlužování, může se dostat do začarovaného kruhu, ve kterém je stále těžší se dostat z dluhů. Nová půjčka může být jen dočasným řešením, které neřeší hlavní problémy zadlužení.

Je tedy více než zřejmé, že brát si okamžitou půjčku pro dlužníky není dobrý nápad. Navíc solidní věřitel okamžitou půjčku pro dlužníky neposkytne. Pokud tedy někdo takovou půjčku nabízí, bude extrémně nevýhodná. jejím jediným cílem je, aby věřitel co nejvíce vydělal.

Půjčka bez nahlížení do registru

Půjčky bez nahlížení do registru dlužníků jsou typem půjček, které se poskytují lidem bez ohledu na jejich záznamy v registrech dlužníků. Většina zemí má systémy, jako je centrální registr dlužníků nebo insolvenční rejstřík, které uchovávají informace o zadlužení a platební morálce jednotlivců.

Půjčky bez nahlížení do registru znamenají, že věřitel nekontroluje registr dlužníků při posuzování žádosti o půjčku. To umožňuje lidem s negativním záznamem v registrech dlužníků žádat o půjčku, aniž by jejich minulé zadlužení ovlivňovalo jejich schopnost získat půjčku.

Banky i prověření nebankovní věřitelé mají ze zákona povinnost do registru dlužníků nahlížet. Chrání tím jak sebe, tak dlužníky před pádem do dluhové pasti. Banka ani solidní nebankovní společnost tedy půjčku bez nahlížení do registru neposkytne.

Jsou tady však společnosti a soukromí věřitelé, kteří do registru nenahlížejí, nebo nějaký ten prohřešek neřeší. Někteří věřitelé, kteří nabízejí půjčky bez nahlížení do registru dlužníků nebo dokonce půjčku všem i přes SMS, mohou mít pochybnou pověst.

Je proto důležité provést důkladný průzkum a vybrat si důvěryhodnou a legitimní instituci, abys se dlužník vyhnul podvodům nebo nevýhodným podmínkám.

Půjčka bez nahlížení do registru – na co si dát pozor?

Věřitelé, kteří poskytují půjčky bez nahlížení do registru dlužníků, obvykle přebírají vyšší riziko. To se často odráží ve vyšších úrokových sazbách. To znamená, že takové půjčky jsou finančně nákladnější. Také je třeba vědět, že půjčky bez nahlížení do registru jsou poskytovány v nižších částkách na kratší dobu.

Dobu splatnosti je třeba řádně zkontrolovat. Někdy totiž může být jen v řádech dnů. Také je nutné se ujistit, že dlužník nedává žádný svůj majetek do zástavy. Půjčka se zástavou má smysl jedině u hypoték. U mikropůjček rozhodně ne.

Pokud už se tedy člověk pro půjčku bez nahlížení do registru rozhodne, měl by si dát pozor na výši úrokové sazby a RPSN. Je třeba si spočítat, kolik dlužník za půjčku celkem zaplatí. A také by si měl být jistý, že tuto celkovou částku dokáže včas splatit.

Nebankovní půjčky s exekucí

Nebankovní půjčky s exekucí jsou půjčky, které jsou poskytovány nebankovními institucemi lidem, kteří se nacházejí v exekuci. Exekuce je proces, při kterém věřitel usiluje o vymožení nezaplacených dluhů prostřednictvím soudního rozhodnutí.

Tento proces může vést k zabavení majetku dlužníka nebo přímo k zajištění finančních prostředků z jeho příjmů či bankovních účtů.

Nebankovní půjčky s exekucí jsou určeny pro lidi, kteří mají exekuci a chtějí získat peníze. Tyto půjčky jsou obvykle poskytovány bez ohledu na exekuci nebo záznam v registru dlužníků, protože nebankovní instituce nekladou na tyto faktory takový důraz jako tradiční banky.

Je však důležité si uvědomit, že nebankovní půjčky s exekucí obvykle přinášejí vyšší riziko a náklady než běžné půjčky. Úrokové sazby jsou výrazně vyšší, a to z důvodu vyššího rizika pro věřitele. Navíc mohou existovat další poplatky a nevýhodné podmínky.

Pokud už je člověk v exekuci, měl by se snažit svých dluhů co nejrychleji zbavit, ne je navyšovat.

Konsolidace dluhů

Před přijetím další půjčky je důležité zvážit všechny faktory a pečlivě posoudit, zda je skutečně nezbytné brát si další půjčku. Je často vhodnější zaměřit se na správu stávajícího dluhu, plánování rozpočtu a hledání alternativních způsobů řešení finanční situace.

Doporučuje se vyjednávání o splátkách či prodloužení splatnosti s věřiteli nebo konzultace s odborníky na finanční poradenství.

Pokud se dluhy z půjček staly nezvladatelnými, je také dobré přemýšlet o konsolidaci půjček. Konsolidace půjček znamená, že se všechny půjčky a dluhy z nich plynoucí spojí do jedné paušální částky.

Dlužníka to sice dluhů nezbaví, nicméně bude platit jen jednu úrokovou sazbu a náklady jedné půjčky. Konsolidace dluhů tak může výrazně usnadnit správu a splácení dluhů.

Jak najít osobu v insolvenci

Pokud někomu přerostou dluhy přes hlavu, měl by zvážit možnosti oddlužení. Oddlužení je postup, který umožňuje dlužníkům v závažné finanční situaci, zbavit se svých dluhů nebo je snížit na přijatelnou úroveň.

Díky oddlužení mají dlužníci šanci zbavit se tíže předchozího zadlužení a začít znovu. Jak oddlužení funguje?

Podmínky oddlužení upravuje insolvenční zákon. Oddlužení probíhá prostřednictvím soudního řízení, kde dlužník žádá o oddlužení a soud rozhoduje o jeho schopnosti splácet dluhy. Oddlužení se také často říká osobní bankrot.

Existují 2 formy realizace oddlužení:

  1. plnění splátkového kalendáře se zpeněžením majetkové podstaty
  2. zpeněžení majetkové podstaty

Prakticky to funguje tak, že při oddlužení plněním splátkového kalendáře se zpeněžením majetkové podstaty bude dlužník platit pravidelné měsíční splátky a zároveň bude prodán jeho majetek. To znamená, že dlužník bude povinen maximálně po dobu 5 let splácet nezajištěným věřitelům ze svých příjmů určitou částku.

Zároveň bude povinnou součástí oddlužení prodej majetku dlužníkaNeznamená však neznamená, že každému dlužníkovi bude prodán veškerý majetek. 

Pokud je někdo v postavení věřitele, jistě ho bude zajímat, jak najít osobu v insolvenci. Stačí se podívat na webové stránky Ministerstva spravedlnosti isir.justice.cz. Do formuláře se zadají údaje o dlužníkovi a věřitel se během chvíle dozví, jestli dlužník je, nebo není v exekuci.