Půjčky pro cizince – cizinecké půjčky, srovnání, zkušenosti

Dnes již není nic neobvyklého na tom, že v každém státě žijí kromě místních obyvatel také cizinci. Není tomu jinak ani v případě České republiky. Občané jiných zemí mají samozřejmě i zde určitá práva a také určité povinnosti. Jak je to v případě cizineckých půjček? Můžou si vzít cizinci v České republice půjčku nebo hypotéku? A jaké podmínky musí splňovat?

Půjčky nebo hypotéky pro cizince dnes v České republice nabízí jak bankovní, tak i nebankovní instituce. Každá z těchto institucí má svoje specifické podmínky, které musí žadatel o půjčku nebo hypotéku splnit. Jednou z podmínek, kterou požaduje většina těchto institucí, je přechodný či trvalý pobyt v České republice, a také potvrzení o příjmech. Nicméně není tomu tak ve 100 % případů. Najdou se i výjimky.

Půjčka pro cizince

Cizinci žijící v České republice mohou mít nárok na určité typy úvěrových programů v závislosti na zemi původu, občanství a dalších faktorech. Půjčka pro cizince je typ půjčky, která je poskytována osobám, které nejsou občany dané země. Tyto půjčky se obvykle používají na pomoc při nákupu nemovitosti, zahájení podnikání nebo financování jiných investic.

Jejich poskytnutí obvykle vyžaduje doložení dokladů k prokázání totožnosti a pobytu žadatele. Má-li cizinec zaměstnání či pobyt na území České republiky, je pro něj půjčka snadněji dostupná. Nicméně i v případě, že nemůže toto doložit, může půjčku pro cizince získat. Záleží pouze na podmínkách, které si bankovní či nebankovní instituce stanovila.

Cizinecká půjčka

U půjček pro cizince je v první řadě potřeba rozlišovat několik důležitých náležitostí. Je totiž velký rozdíl, zda o půjčku pro cizince nebo hypotéku pro cizince žádá občan některého z členských států Evropské unie nebo třeba občan země třetího světa. Také je důležité, zda má žadatel přechodný nebo trvalý pobyt v České republice, nebo jestli má zde zaměstnání, a tím pádem stálý příjem.

O cizineckou půjčku si lze zažádat u některé z bankovních nebo nebankovních institucí. V čem se tyto instituce liší? Nejdůležitějším rozdílem je to, že bankovní instituce vlastní bankovní licenci, kterou vydává Česká národní banka. Ta se pojí s celou řadou regulací a dohledu od ČNB. Nebankovní instituce musí mít také licenci, avšak jde o licenci pro poskytování spotřebitelských úvěrů.

Bankovní instituce je tedy finanční instituce, která nabízí bankovní služby, jako je přijímání vkladů, poskytování úvěrů a dalších finančních služeb. Mezi bankovní instituce patří samozřejmě všechny banky. Nebankovní instituce je finanční instituce, která nenabízí bankovní služby, pouze služby finanční. Mezi nebankovní instituce patří například Home Credit, Provident nebo společnost Zonky.

Bankovní půjčky pro cizince

V České republice banky nabízí bankovní půjčky pro cizince. Požadavky na způsobilost se v jednotlivých bankách liší, ale jednotlivci mohou být povinni předložit doklad o příjmu, platný cestovní pas a další doklady k prokázání úvěruschopnosti. V některých případech mohou banky navíc požadovat zajištění úvěru.

Před podáním žádosti o bankovní půjčky pro cizince je důležité prozkoumat podmínky půjčky a úrokové sazby nabízené různými bankami. Bankovní půjčky pro cizince mohou žadateli poskytnout přístup ke kapitálu potřebnému k provozování a rozvoji podniku, koupi domu nebo financování nákupu například osobního automobilu.

Bankovní půjčky pro cizince jsou obecně výhodnější než půjčky nebankovní, a to z důvodu výše úrokových sazeb a různých poplatků. Banky však většině žadatelů o půjčku vyhoví jen tehdy, když mají stálé zaměstnání. Také podmínky, které jsou potřebné k poskytnutí bankovní půjčky pro cizince jsou mnohem přísnější než u nebankovních půjček pro cizince.

Výhody bankovních půjček pro cizince:

 • nižší úroková sazba
 • nižší poplatky
 • vyšší bezpečnost

Půjčku pro cizince je možné získat i bez doložení příjmu, pokud má cizinec jiné prostředky, kterými může prokázat svou schopnost půjčku splácet. Těmi mohou být aktiva – akcie, dluhopisy, nemovitosti nebo jiné investice, ručitel nebo spoludlužník.

Nemá-li cizinec zaměstnání a ani není schopen doložit svůj příjem, musí využít nebankovní půjčky. Ideálně by se měl poohlédnout po produktu s názvem půjčka bez doložení příjmu nebo půjčka bez výpisu z účtu.

Nebankovní půjčky pro cizince

Nebankovní půjčky pro cizince jsou dostupné v závislosti na zákonech a předpisech. Nebankovní instituce musí být držitelem licence pro poskytování spotřebitelských úvěrů. Tyto nebankovní půjčky pro cizince jsou však často nabízeny s vysokými úrokovými sazbami a poplatky. Proto je důležité porovnat věřitele a možnosti, než se k půjčce člověk zaváže.

Důležité je také informovat se o případných zvláštních požadavcích na cizince, jako je doložení příjmu, pobytového statusu nebo platného pracovního povolení. Většina nebankovních institucí však toto moc neřeší. Existují i takové nebankovní instituce, které člověku půjčí kdykoliv, a navíc bez nějakého dokládání výše zmíněných náležitostí. Lze u nich také získat půjčky bez solusu a registru od soukromých osob.

Nebankovní půjčky pro cizince jsou často jedinou možností pro ty, kteří nejsou občany země, v níž pobývají. Mnoho bank vyžaduje občanství nebo pobyt, aby bylo možné získat jejich úvěrové produkty. Nebankovní věřitelé s větší pravděpodobností zváží žádosti o půjčku od cizinců a poskytnou jim tak přístup k potřebným finančním prostředkům.

Výhody nebankovních půjček pro cizince:

 • rychlé vyřízení
 • mírnější podmínky
 • často není nutné dokládat příjem

V rámci žádosti o půjčku musí cizinci doložit kromě jiných dokumentů také povolení k pobytu na území České republiky. Obecně jsou snáze dostupné půjčky pro Slováky, poněvadž slovenští občané nemívají s českými úřady komunikační bariéru a lépe se orientují v podmínkách půjček pro cizince.

Půjčka pro Slováky

Slováci mají k dispozici celou řadu možností půjček. Banky a další finanční instituce nabízejí různé půjčky pro Slováky. Jde o celou řadu úvěrových produktů, včetně krátkodobých a dlouhodobých půjček, osobních půjček, půjček na bydlení a podnikatelských úvěrů. Tyto půjčky jsou k dispozici slovenským občanům skoro za stejných podmínek jako pro občany české.

Získat půjčku pro Slováky není nic složitého. Bankovní i nebankovní instituce se chovají ke slovenským občanům, co se půjček týče, velmi vstřícně. Většina půjček pro Slováky vyžaduje pouze vyplnění žádosti a doložení příjmu. Spousta slovenských občanů žije v České republice bez trvalého či přechodného pobytu. Žádný zákon totiž neukládá povinnost pro Slováky jeden z těchto pobytů mít.

Občané Slovenska si můžou proto zažádat o půjčku pro Slováky, úvěr nebo hypotéku. V případě, že mají příjem a nejsou vedeni jako nespolehliví plátci, nic jim v získání půjčky pro Slováky nebrání. Jeden z uvedených pobytů jim v tom samozřejmě může také pomoci. Navíc v případě hypotéky ručí danou nemovitostí. Na internetu je také možnost získat půjčku pro Slováky online.

Hypotéka pro cizince

Je možné získat v České republice hypotéku pro cizince? Ano i ne. I v tomto případě záleží na mnoha faktorech. Tím nejdůležitějším z nich je, o jakého cizince se jedná. Hypotéku pro cizince jednodušeji získají občané členských států Evropské unie. Speciální postavení z toho mají Slováci, kteří mají při získávání hypotéky pro cizince velmi podobné podmínky jako čeští občané.

Je tomu tak hlavně proto, že tyto dvě země mají k sobě historicky, kulturně i jazykově velmi blízko. Navíc je zde velké procento smíšených rodin či párů. Mezi další žadatele pak patří cizinci z dalších zemí a zemí třetího světa. Jinak je nahlíženo například na občany USA nebo Austrálie, a jinak na občany Afriky či Asie. Ale ani pro ně není situace úplně ztracená.

Podmínky pro získání hypotéky pro cizince:

 • výše příjmů a typ příjmů
 • národnost žadatele
 • typ a délka pobytu v České republice
 • požadovaná částka
 • doba splácení
 • ručení

Každá hypoteční banka vyžaduje doložení či splnění výše uvedených podmínek. Jednotlivé banky posuzují žádosti o hypotéky pro cizince různé. Mají pro to své vnitřní postupy a každá z nich přikládá důležitost něčemu jinému.

Půjčka pro cizince bez trvalého pobytu

Půjčky pro cizince bez trvalého pobytu poskytuje v České republice spousta bankovních i nebankovních institucí. Rozdíl je hlavně v tom, o jakého cizince se jedná a, zda může doložit výši příjmů. Tedy jestli má zaměstnání v České republice, a tím zdroj příjmů v Čechách. O půjčku pro cizince bez trvalého pobytu můžou zažádat občané Evropské unie.

Těmto je ve většině případů při půjčce pro cizince bez trvalého pobytu vyhověno. Samozřejmě v případě, že splní všechny podmínky potřebné pro jejich získání. Obecně tyto typy půjček vyžadují kontrolu úvěruschopnosti a doložení příjmu a další podmínky se mohou lišit v závislosti na věřiteli. Občané zemí mimo Evropskou unii mají bohužel velmi malou pravděpodobnost, že půjčku pro cizince bez trvalého pobytu dostanou.

Půjčka pro cizince s přechodným pobytem

I přes to, že občané Evropské unie nemají povinnost zřizovat si přechodný či trvalý pobyt, určitě se to doporučuje. Je to hlavně z toho důvodu, že o člověku státní aparát ví a také proto, že bez přechodného či trvalého pobytu si člověk spoustu věcí nevyřídí. Jednou z nich je i půjčka pro cizince. Občané států mimo Evropskou unii jsou povinni si jeden z těchto pobytů zřídit.

Cizinci s přechodným pobytem mají nárok na půjčky od bank nebo jiných finančních institucí. Půjčka pro cizince s přechodným pobytem je samozřejmě posuzována bankovními a nebankovními institucemi různě. Některé jí nabízejí, jiné nikoliv. Jak již bylo zmíněno důležitou roli v půjčce pro cizince s přechodným pobytem hraje původ žadatele, výše příjmů a další náležitosti.