Nebankovní půjčky – na ruku ještě dnes i pro dlužníky s exekucí

Dostupnost rychlých peněz je něco, co se každému někdy hodí. Ať už jde o úhradu účtu za lékařskou péči, opravu auta, nebo třeba jen o nákup některých nezbytných věcí, někdy je rychlý přístup k dodatečné hotovosti nutností. Pro ty, kteří se snaží najít finance na poslední chvíli, existuje řada různých možností půjček, které lze po schválení rychle získat. Níže se lze seznámit s některými možnostmi, které jsou nyní k dispozici pro ty, kteří potřebují peníze rychle. A to i bez toho, aby šli přes banku.

Nejvyužívanější možností jsou nebankovní půjčky. Tyto typy půjček poskytují potenciálním dlužníkům možnost rychlého přístupu k penězům. Nebankovní půjčky nejsou tak přísně kontrolovány jako standardní bankovní půjčky, což znamená, že mohou být rizikovější a dražší. Ovšem lze je získat relativně rychle. Dokonce existují i nebankovní půjčky na ruku ještě dnes.

Proces prověření dlužníka

Finanční společnosti prověřují úvěruschopnost dlužníka na základě několika faktorů, jako je jeho úvěrová historie, platební morálka, příjem a úvěrové skóre. Při posuzování úvěrové historie dlužníka se společnosti zabývají například celkovým dluhem, opožděnými platbami, využitím úvěru a existujícími účty.

Společnosti rovněž přezkoumají platební historii dlužníka, aby posoudily, zda dlužník trvale a včas splácí. Mohou se také podívat na celkový příjem dlužníka v porovnání s jeho dluhy, aby se ujistily, že je schopen obsluhovat další půjčky.

Nakonec společnosti přezkoumají úvěrové skóre dlužníka, které je založené na všech úvěrových aktivitách dlužníka. Na základě těchto klíčových faktorů jsou finanční společnosti schopny posoudit úroveň úvěruschopnosti dlužníka a rozhodnout, zda mu půjčku schválí, či nikoli.

SOLUS

V České republice se k tomuto prověřování používají platformy SOLUS. To je označení pro zájmové sdružení právnických osob. Všichni jeho členové sdílejí informace o svých klientech za účelem snižování rizika finančních ztrát u poskytovaných služeb.

Je to užitečný nástroj pro bankovní i nebankovní instituce při poskytování nejrůznějších úvěrů, od těch běžných spotřebitelských až po hypotéky v řádech milionů korun. Představuje jednoduchý způsob, jakým si poskytovatelé úvěrů ověřují schopnost žadatele splácet své závazky.

Lidé většinou nevědí, že kromě negativních informací o klientech jsou do registru SOLUS zadávány i informace pozitivní. To zvyšuje bonitu klienta a napomáhá především při sjednávání úvěrů.

Obecně platí pravidlo, že jednotlivá jména jsou mazána až po uplynutí tří let od zápisu. Výjimku tvoří telekomunikační služby, tam dochází k odstranění záznamu už po roce.

Cena SMS výpisu ze všech tří zmíněných registrů stojí 99 Kč. Papírový výpis je dražší.

Registr BRKI a NRKI

Existuje bankovní registr klientských informaci – BRKI – a také nebankovní registr klientských informací – NRKI.

Bankovní i nebankovní společnosti mezi sebou sdílejí data o půjčkách a úvěrech v registrech, které vede společnost CRIF – Czech Credit Bureau. Informace o úvěrech jsou zde evidovány po celou dobu splácení a dále 4 roky po jejich ukončení. Stejně jako v SOLUSu jsou zde uváděny i pozitivní informace o dlužníkovi.

Tyto registry mají pomáhat oběma stranám. Společnosti díky registrům zjistí, zda bude dlužník schopen si vzít na bedra závazek v podobě dluhu vůči konkrétní společnosti, a společnost bude moci posoudit, zda bude dlužník úvěr splácet řádně a včas, aniž by se dostal do finančních problémů.

Kde získat nebankovní půjčku na ruku ještě dnes?

Tyto registry mohou žadatelům o úvěr či půjčku občas znepříjemnit žádost o schválení. Dnes jsou již však v nabídce i společnosti, které poskytují půjčky pro dlužníky v insolvenci. Od soukromé osoby nebo jiných nebankovních společností. Také půjčky bez SOLUSu a registru od soukromých osob nejsou novinkou.

Lichvářská půjčka

Lichvářská půjčka je taková půjčka, při které si poskytovatel půjčky účtuje nepřiměřeně vysoký úrok, a to proto, aby zneužil někoho, kdo zoufale potřebuje peníze. Tento typ půjčky je obzvláště dravý, protože se zaměřuje na lidi ve finanční nouzi, kteří nemusí být schopni půjčku a z ní plynoucí úrok splatit.

Tyto půjčky mají dlouhou a pochybnou historii a existují i dnes. Obvykle jsou nabízeny online nebo v alternativních půjčovnách. Úroková sazba těchto půjček může dosahovat až 200 %, což pro dlužníka představuje velmi vysoké dluhové zatížení, nicméně lze získat tuto nebankovní půjčku na ruku ještě dnes.

Dopady lichvářské půjčky mohou být zničující. Dlužníci se mohou ocitnout v situaci, kdy půjčku prodlužují o měsíce, nebo dokonce roky, a očišťují své příjmy a úspory, aby udrželi krok se směšnými úrokovými sazbami. Tento typ půjčky také přidává okamžité finanční potíže navíc k tomu, co si půjčku vůbec vyžádalo.

Lichvářská půjčka je v České republice nezákonná, neboť lichváři vydělávají na zoufalství lidí, které v danou těžkou situaci využijí a uvedou dlužníka nevědomky do roztočeného kolotoče dluhů. Nejenže způsobují extrémní finanční potíže, které často vedou k zadlužení na dlouhá léta, ale mají také vliv na duševní a fyzické zdraví lidí, protože řešení dluhů může vyvolat extrémní napětí a stres.

K lichvářům se hlásí lidé pro půjčky pro dlužníky s exekucí, neboť to je půjčka bez SOLUSu a registru od soukromých osob, samozřejmě velmi nebezpečná. Půjčka pro dlužníka s exekucí je vždy složitější na schválení, a tak se lichvářská půjčka jeví jako nejlepší možnost.

Vždy je důležité uvědomit si rizika spojená s přijetím půjčky a znát práva a vědět, k čemu se dlužník zavazuje. V dnešní době lze najít alternativní zdroje peněz, které jsou pro dlužníka bezpečnější.

Sjednání lichvářské půjčky skýtá mnoho rizik.

Online půjčky pro dlužníky s exekucí

Online půjčky ihned na účet mohou být skvělou volbou pro ty, kteří se nedávno setkali s exekucí. Tyto půjčky jsou navrženy tak, aby pomohly dlužníkům získat potřebné finance rychle a snadno.

K dispozici je celá řada typů půjček, od zajištěných půjček zajištěných majetkem, jako je dům nebo vozidlo, až po nezajištěné osobní půjčky, které nejsou zajištěny majetkem. Při splnění správných kvalifikačních kritérií může být osobě s exekucí schválena online půjčka ihned.

Při žádosti o online půjčku ihned po exekuci je třeba zvážit několik věcí. Za prvé, dlužník by měl mít dostatečný příjem na splácení půjčky. To může znamenat, že bude obtížné získat větší půjčku, protože věřitelé chtějí vidět stabilní schopnost splácet.

Kromě toho mohou věřitelé požadovat vyšší úrokové sazby kvůli zvýšenému riziku spojenému s tímto typem úvěru. Je důležité se porozhlédnout a porovnat podmínky, aby dlužník získal nejvýhodnější řešení.

Dalším důležitým faktorem je úvěrová zpráva dlužníka. Ta věřiteli ukáže, jak dlužník v minulosti hospodařil se svými financemi a úvěry, což může naznačovat, že je zodpovědným dlužníkem, nebo že představuje vyšší riziko. Dlužník by si měl před podáním žádosti o jakýkoli typ úvěru zkontrolovat svou úvěrovou zprávu a řešit případné nepřesné položky, aby si zajistil co největší šanci na schválení.

Pokud jde o půjčky, když je dlužník v probíhající exekuci, tak i zde jsou některá dostupná řešení. A to jsou zejména online půjčky, které slibují například půjčky pro dlužníky v insolvenci od soukromé osoby i půjčky pro dlužníky s exekucí. Mezi takové nebankovní půjčky na ruku ještě dnes patří například:

  • Zoxo.cz
  • Mancredit.cz
  • Finero.cz
  • Pujckafon.cz

Některé společnosti slibují nebankovní půjčky na ruku ještě dnes, a dlužník má tak peníze do pár minut.

Online půjčky nabízí nespočet řešení pro každého.

Peer-to-peer půjčky

Peer-to-peer půjčky jsou typem online úvěrové platformy, která spojuje dlužníky s věřiteli v netradičním úvěrovém procesu. Díky tomuto přístupu mohou dlužníci získat částky a podmínky půjček, které nejsou dostupné prostřednictvím tradičních úvěrových institucí.

Peer-to-peer půjčky jsou stále oblíbenější díky svému pohodlí. Dlužníci mohou obvykle vyplnit online žádost během několika minut a rozhodnutí o půjčce obdrží rychle, obvykle do několika dnů. Dlužníci mají také obvykle větší kontrolu nad podmínkami půjčky, včetně konkrétní úrokové sazby, kterou jsou ochotni akceptovat, délky půjčky a podmínek splácení.

Tento přístup k půjčování peněz může být skvělým způsobem, jak pomoci jednotlivcům a podnikům, kteří potřebují rychlý přístup k úvěru, ale nemusí mít nejlepší úvěrové skóre nebo nemusí být schopni požádat o konvenční půjčky od tradičních věřitelů.

Tato platforma může vyřešit i půjčky od soukromé osoby pro dlužníky v insolvenci. Může jim poskytnout možnost, která pro ně dříve nemusela být dostupná. Půjčky bez SOLUSu a registru od soukromých osob jsou stále oblíbenějším řešením, jak se dlužníci mohou dostat k dodatečným penězům.

Vždy je důležité ujištění, že dlužník bude schopen splácet své závazky věřitelům řádně a včas, a že si nezpůsobí finanční potíže, které by ho mohly dostat do kolotoče dluhů.