Nebankovní půjčky – tipy a možnosti

Člověk se může velmi snadno dostat do situace, kdy nemá dostatečnou finanční rezervu a potřebuje si rychle půjčit peníze. Možností, jak sehnat rychle peníze, je několik. Půjčit si lze od rodičů, od kamarádů nebo např. od banky. Pokud však rodina peníze na půjčení nemá, kamarádi raději peníze nepůjčují a v bance je vyřízení půjčky příliš pomalé, přichází na řadu nebankovní společnost. 

Nebankovní společnosti jsou také jedinou možností pro klienty, kteří mají dluhy, jsou v insolvenci nebo mají jednu či více exekucí. Pro banku jsou tito klienti, kteří mají tím pádem negativní zápis v registru dlužníků, rizikovou skupinou. 

Jaké jsou tedy druhy a parametry nebankovních půjček a vyplatí se vůbec o takové půjčky zajímat? 

Nebankovní půjčka

Nebankovní půjčky označují jakoukoli formu půjčky, kterou neiniciuje tradiční instituce, jako je banka. 

Nebankovní půjčky lze nalézt u soukromých věřitelů, úvěrových družstev, finančních společností a online věřitelů

Nebankovní půjčky jsou často jedinou možností půjčky pro dlužníky, kterým byla zamítnuta půjčka od tradiční bankovní instituce. 

Nebankovní půjčky mohou být dražší než půjčky od tradičních bank, protože mají obvykle vyšší úrokové sazby a kratší dobu splatnosti než tradiční banky. Tito věřitelé také obvykle vyžadují rychlejší splátkové procesy a mohou vyžadovat vyšší zálohy nebo akontace ve srovnání s tradičními bankovními půjčkami. 

Výhody nebankovních půjček

Nebankovní půjčky nabízejí řadu výhod pro ty, kteří chtějí získat úvěr rychle a snadno. Tyto půjčky jsou obvykle snadněji dosažitelné než bankovní úvěry a nabízejí pružnější podmínky splácení. Nebankovní půjčky navíc často nemají žádné požadavky na kreditní skóre, takže si půjčku mohou vzít i osoby se špatnou bonitou. 

Další výhodou nebankovních půjček je, že často nevyžadují žádné papírování ani zajištění. To z nich činí ideální volbu pro jednotlivce s omezenými zdroji nebo časem, který by mohli věnovat vyplňování velkého množství dokumentů. Nebankovní půjčky jsou navíc obvykle k dispozici v kratším časovém horizontu než bankovní půjčky

Mezi výhody nebankovních půjček tedy nejčastěji patří: 

 • rychlé vyřízení
 • méně formalit
 • široký výběr půjček
 • pružné podmínky splácení
 • půjčka pro dlužníky
 • půjčka bez zajištění
 • půjčka bez doložení výpisu z účtu
 • půjčka s jedním dokladem totožnosti
 • vyplacení peněz v hotovosti
 • vyplacení peněz o víkendu nebo státním svátku

V neposlední řadě mohou být nebankovní půjčky často cenově výhodnější. Ne však pro všechny. 

Díky flexibilnějším podmínkám splácení, které si klient nastavuje sám a v průběhu splácení je může měnit, mohou být půjčky přizpůsobeny rozpočtovým omezením klienta. 

Díky tomu si lze vzít půjčku s nižší úrokovou sazbou, než jaká by byla pro daného klienta v bance. V některých případech si lze dokonce vyjednat nižší úrokovou sazbu přímo u věřitele. 

Podmínky nebankovních půjček nebývají příliš složité.

Nevýhody nebankovních půjček

Hlavní nevýhodou nebankovních půjček je jejich nedostatečné zajištění a ochrana ve srovnání s tradičními bankovními půjčkami. Přestože některé nebankovní půjčky mají určité zákony nebo předpisy, které musí dodržovat, tyto „předpisy“ často nejsou tak vymáhány jako u tradičních bank.

Lidé se tak mohou stát zranitelnými vůči predátorským poskytovatelům půjček, kteří se přiživují na lidech v zoufalé finanční situaci, kteří nemají jinou možnost. 

Kromě toho mohou být náklady na tyto půjčky výrazně vyšší než u tradičních bankovních půjček, protože někteří poskytovatelé půjček si účtují velmi vysoké úrokové sazby z půjček kvůli vyššímu riziku nesplácení, protože nemají stejnou ochranu nebo strukturu jako tradiční banky. 

Často jsou tyto půjčky také spojeny  se skrytými náklady a poplatky, které mohou splácení půjčky ztížit. 

Žadatelé o tyto půjčky mohou mít také někdy potíže se schválením půjčky v důsledku snížené kontroly úvěruschopnosti, protože věřitelé nemají stejný přístup k údajům a historii klienta jako banky. 

Často se však jedná o opačnou situaci, že z důvodu, že věřitelé nemají přístup ke všem informacím klienta, často dostanou půjčku i takoví klienti, kteří by ji ze zákona dostat neměli. Jedná se například o půjčku pro dlužníky, kteří mohou mít na svůj majetek dokonce exekuci a tzv. vytloukají půjčku další půjčkou. 

Obecně mezi nevýhody nebankovních půjček patří: 

 • nedostatečné zajištění a ochrana dlužníka
 • vysoké úroky
 • poplatky za zprostředkování
 • nejasné podmínky splácení
 • vysoké RPSN
 • skryté poplatky
 • nutné zajištění

Nebankovní půjčky také často vyžadují zajištění, což může ty, kteří nemají prostředky na to, aby nabídli něco hodnotného, vystavit riziku ztráty majetku, pokud nebudou splácet plánované splátky. 

Než se člověk rozhodne pro nebankovní půjčku, měl by rozhodně nebankovní poskytovatele půjček porovnat s tradičními bankovními půjčkami, a to z hlediska nabízených podmínek splácení, úrokové sazby, výše půjčky, možností splátek a lhůt splatnosti. 

Klienti by také měli hledat nebankovní věřitele, kteří se zavazují k úplnému zveřejnění informací a transparentnosti svých operací, aby se ujistili, že spolupracují s renomovaným věřitelem. Kromě toho by si potenciální dlužníci měli vždy před podpisem přečíst všechny podmínky navrhované smlouvy o půjčce a ujistit se, že jim rozumí. 

Druhy nebankovních půjček

Nebankovní půjčky poskytují fyzickým osobám alternativu k tradičním bankovním půjčkám. Tyto půjčky jsou obvykle nabízeny nebankovními finančními institucemi, jako jsou peer-to-peer půjčky, online půjčky, společnosti poskytující hotovostní půjčky obchodníkům a soukromí věřitelé, včetně rodinných příslušníků a přátel. 

Některé nebankovní instituce se také specializují na specifické produkty, jako jsou krátkodobé podnikatelské úvěry a financování zdravotnictví. 

Mezi základní druhy nebankovních půjček patří: 

 • půjčka přes SMS
 • půjčka o víkendu
 • rychlá půjčka
 • půjčka na směnku
 • půjčka bez bankovního účtu
 • nebankovní hypotéka
 • cizinecká půjčka
 • půjčka do 24 hodin
 • půjčka bez registru
 • online půjčka
 • půjčka v insolvenci
 • peer-to-peer půjčky

Peer-to-peer půjčky jsou oblíbenou možností nebankovních půjček, které umožňují jednotlivcům půjčit si od jiných jednotlivců nebo skupiny věřitelů, nikoli od banky. Tyto půjčky jsou obvykle nabízeny za konkurenční úrokové sazby a lze je přizpůsobit konkrétním potřebám dlužníka. 

Nebankovní hypotéka je určena pro klienty, kteří si potřebují půjčit na nemovitost a nesplňují podmínky banky. Důležité je však zjistit, jaké podmínky má nebankovní hypotéka na koupi nemovitosti, protože často klient musí zaplatit až polovinu z ceny nemovitosti. 

Půjčka v insolvenci a půjčka bez registru jsou určené klientům, kteří mají dluhy. Často jsou však peníze z půjček využívány právě na zaplacení dluhů, což může vést do dluhové pasti. 

Půjčka bez výpisu z účtu je určena zase klientům, kteří nemají stálé zaměstnání a nemusí tak dokládat svůj měsíční příjem. Půjčka bez bankovního účtu se také často využívá jako rychlá online nebo SMS půjčka, kde se vyřízení žádosti pohybuje do 10 minut.

Závěrem

Lidé by měli být u nebankovních půjček obezřetní kvůli možným vysokým úrokovým sazbám, krátké době splácení a skrytým poplatkům a platbám. 

Tyto půjčky často nabízejí společnosti, které nejsou regulovány podle stejných standardů jako banky, takže jsou vůči dlužníkům méně odpovědné. 

Nebankovní půjčky jsou obvykle úročeny vyšší úrokovou sazbou než bankovní půjčky, což je způsobeno nedostatkem regulačního dohledu, a někteří poskytovatelé půjček mohou postrádat potřebnou licenci nebo registraci, která je nutná k nabízení půjček nebo poskytování úvěrů. 

Vysoká úroková sazba se může skládat po dlouhou dobu splácení, což znamená, že dlužníci mohou nakonec zaplatit podstatně více, než byla původní vypůjčená částka.