Konsolidace – co je a jak funguje?

Mnoho lidí se dnes točí v kolotoči dluhů. Může se zdát, že dostat se z tohoto kolotoče je nemožné, avšak existuje několik strategií, které mohou pomoci. Jednou z nich je proces konsolidace. Co to je a jak funguje?

V dnešním rychle se měnícím světě je snadné sklouznout do spirály dluhu. Řízení všech těchto dluhů může být náročné a stresující. Existuje způsob, jak tyto dluhy zjednodušit? Metoda, která by měsíční splátky usnadnila, ušetřila peníze na úrocích a dokonce mohla vést k rychlejšímu splacení dluhu?

Právě zde přichází na řadu konsolidace dluhů, která může poskytnout dlouho očekávanou úlevu pro ty, kdo se cítí přetíženi mnoha závazky.

Co je konsolidace?

Konsolidace, často označována také jako konsolidace dluhů nebo sloučení půjček, je proces, při kterém jsou všechny dluhy sloučeny do jednoho. Místo toho, aby dlužník platil více splátek v průběhu měsíce s různými úrokovými sazbami, může platit jen jednu splátku s jednou pevnou úrokovou sazbou.

Někteří lidé se domnívají, že konsolidace je to samé co refinancování. Avšak není tomu tak. Konsolidace půjček pro dlužníky je sloučení půjček do jedné. Naproti tomu refinancování znamená, že si dlužník jeden konkrétní úvěr, nejčastěji hypotéku, převede z jedné banky do druhé. Dostane tak lepší úrok a třeba i další podmínky.

Jak funguje konsolidace?

Proces konsolidace funguje tak, že se všechny stávající půjčky a dluhy se spojí do jednoho celkového dluhu. Dlužníka to dluhu sice nezbaví, avšak umožní mu to splácet peníze jednomu věřiteli, namísto několika.

Konsolidace se zahájí tak, že se dlužník obrátí na banku nebo jinou finanční instituci, která nabízí tento typ služeb. Po poskytnutí všech potřebných informací o stávajících dluzích a půjčkách, poskytovatel konsolidace vypočítá novou měsíční splátku.

Ta bude často nižší než součet všech původních splátek. Toto je možné díky nižší úrokové sazbě nebo prodloužení doby splácení.

Poskytovatel konsolidace pro předlužené poté zaplatí všechny stávající dluhy dlužníka. Od tohoto momentu již není dlužník povinen platit svým původním věřitelům. Místo toho bude každý měsíc platit jednu částku poskytovateli konsolidace dluhů.

Tímto způsobem získá větší kontrolu nad svými měsíčními výdaji. Je jednodušší spravovat všechny platby a může to také přispět k lepšímu mentálnímu zdraví tím, že se sníží stres spojený s řízením vícero dluhů.

Je důležité si uvědomit, že konsolidace dluhů je efektivní pouze tehdy, pokud je dlužník schopný pravidelně splácet novou měsíční splátku a úplně se zdrží dalšího zadlužování. Pokud tento závazek není dodržen, může dojít k dalšímu zadlužení a finančním problémům.

Výhody konsolidace

Nespornou výhodou konsolidace je její přispění k zvýšení finanční přehlednosti. Namísto řady splátek různých půjček v různých dnech si lze nastavit jeden pevný termín, který usnadní správu peněz a plánování rozpočtu.

Dále může konsolidace vést k výraznému snížení měsíčních splátek a úrokových sazeb. Je však důležité mít na paměti, že nízká měsíční splátka často znamená delší dobu splácení a potažmo také vyšší celkovou částku k zaplacení. Je proto důležité pečlivě zvážit své možnosti a konzultovat je s odborníky.

Rovněž psychologický dopad konsolidace nemůže být přehlížen. Jeden jediný účet na splácení může snížit ekonomický stres a poskytnout pocit kontroly nad finanční situací.

Rizika a nevýhody konsolidace

Ačkoliv konsolidace může přinést řadu výhod, je důležité být si vědom některých rizik a nevýhod. Mezi ně patří následující:

 1. Delší doba splácení: Při konsolidaci dluhů se často splátky rozprostírají na delší časové období, což může znamenat, že dlužník celkově zaplatí více na úrocích.
 2. Vyšší celkové náklady: Nízké měsíční splátky mohou být lákavé, avšak pokud se dlužník rozhodne pro dlouhodobé splácení, může to vést k vyšším celkovým nákladům.
 3. Povaha dluhu: Ne všechny dluhy lze konsolidovat. U některých typů dluhů je třeba dodržovat určité podmínky nebo platit případné poplatky za předčasné splacení.
 4. Falešný pocit bezpečí: Konsolidace může vytvářet pocit, že dluh je „řešen“ a vše je v pořádku. Pokud však dlužník nezmění své výdajové návyky, může se snadno ocitnout v další spirále dluhu.
 5. Potenciální dopad na kreditní skóre: Ačkoliv konsolidace může pomoci zlepšit kreditní skóre v dlouhodobém horizontu tím, že pomůže lépe řídit dluhy, krátkodobý dopad může být negativní. Při konsolidaci se obvykle prověří kreditní skóre, což může mít negativní dopad.

Přestože konsolidace může být užitečnou strategií pro některé dlužníky, je lepší konzultovat svoji situaci s finančním poradcem nebo odborníkem na dluhy, aby dlužník správně pochopil všechny potenciální výhody i rizika.

Co lze konsolidovat?

Konsolidovat lze následující dluhy:

 • půjčky bankovní i nebankovní
 • kreditní karty
 • kontokorenty
 • leasingy

Naopak zpravidla nejde sloučit úvěry týkající se bydlení, tedy hypotéky. Zde se vyplatí již zmíněné refinancování. Někteří věřitelé neposkytují ani konsolidaci mikropůjček a mají tak stanovenou minimální spodní hranici dluhů, které lze sloučit.

Kolik půjček lze konsolidovat?

Minimálně lze konsolidovat dva úvěry, maximální počet stanoven není. Banku mnohem více zajímá, kolik dlužník celkem dluží. Například u Komerční banky lze konsolidovat půjčky ve výši od 30 000 do 2 500 000 Kč. Maximální výše konsolidace u ČSOB je 1 200 000 Kč.

Nebankovní věřitelé mají flexibilnější podmínky a hranice mnohdy stanovené nemají. Pro dluhy dosahující až 1 000 000 Kč a více je však často zapotřebí mít ručitele, popřípadě mít vhodnou nemovitost do zástavy.

Konsolidace nebankovních půjček bez zástavy

Konsolidace půjček, ať už bankovních či nebankovních, je zpravidla bez zástavy. To znamená, že není třeba ručit žádným majetkem. Avšak pokud chce někdo sloučit vysoké dluhy, musí se zástavou počítat. Konsolidace nebankovních půjček bez zástavy (i těch bankovních) se tak obecně bude vztahovat na dluhy do půl milionu korun.

Každý věřitel má však jiné podmínky, takže limit všech dluhů, které chce dlužník sloučit bez zástavy, může být i nižší. Obzvláště u konsolidace pro problémové klienty bez zástavy a konsolidace půjček bez registru a zástavy je nutné počítat s tím, že se budou slučovat půjčky v řádech desetitisíců korun.

Problémoví klienti jsou totiž pro věřitele rizikoví, proto chtějí mít jistotu, že dluh řádně splatí. A pokud se tak nestane, chtějí mít majetek jako záruku.

Půjčka a konsolidace pro problémové klienty

Pro některé klienty, kteří mají špatnou úvěrovou historii, bonitu nebo jiné finanční potíže, může být získání půjčky a konsolidace pro problémové klienty obtížné. Řada tradičních bank a finančních institucí není ochotná půjčit těm, kteří jsou považováni za vysokorizikové. Stejně tak není ani ochotna jejich dluhy konsolidovat.

Nicméně existují tyto možnosti:

 1. Nebankovní instituce: Některé nebankovní instituce jsou ochotnější poskytnout půjčky a konsolidaci dluhů problémovým klientům. Je však důležité pečlivě prověřit takové instituce, aby bylo zajištěno, že jejich úrokové sazby a podmínky jsou férové a transparentní.
 2. Půjčky se zástavou: Kdo má majetek, jako je nemovitost nebo automobil, může zvážit zajištěnou půjčku. Věřitel má v tomto případě určitou jistotu, což může snížit riziko půjčování.
 3. Konsolidace dluhů: I když může být výzvou získat konsolidaci se špatnou kreditní historií, některé společnosti se specializují na pomoc lidem v těžkých finančních situacích. Tito poskytovatelé mohou být ochotni sloučit dluhy do jedné splátky.

Přestože to může být pro problémové klienty náročné, existují možnosti, které jim mohou pomoci zvládnout své dluhy a obnovit své finanční zdraví.