Půjčky v exekuci nebo insolvenci – od soukromé osoby, ještě dnes

I v exekuci nebo insolvenci se může stát, že člověk potřebuje půjčku. Nicméně je většinou poměrně problém ji získat nebo má nevýhodné podmínky a vysoké úroky. Na co si dát pozor při vyřizování a jaké jsou základní parametry těchto úvěrů?

Hned na úvod je třeba upozornit na to, že člověk, který je v exekuci nebo insolvenci, by si novou půjčku brát v žádném případě neměl. Řešení dluhů půjčkami nikdy nekončí dobře.

Shrnutí obsahu článku

Půjčky pro osoby v exekuci či insolvenci zpravidla nabízejí nesolidní společnosti a lichváři.

V každém případě je lepší hledat méně rizikovou alternativu půjčky pro dlužníky.

Extrémně vysoká úroková sazba, poplatky a také neférové praktiky patří mezi hlavní nevýhody těchto půjček.

Půjčky pro dlužníky v insolvenci od soukromé osoby

Finanční potíže způsobené platební neschopností jsou situací, která zasáhla již mnoho domácností. S rostoucí nejistotou v ekonomice se stále více lidí dostává do platební neschopnosti, což způsobuje, že velké množství jednotlivců zoufale hledá finanční řešení. Mnoho z nich hledá půjčky, aby vyřešili svou tíživou finanční situaci. Při špatném zacházení s úvěry se lidé mohou dostat do exekuce nebo insolvence.

Půjčky pro dlužníky v insolvenci od soukromé osoby jsou jednou z možností, jak pomoci snížit dluhy vzniklé v důsledku platební neschopnosti. Je však důležité si uvědomit, že s sebou nesou mnohá rizika. Je snadné nechat se zahltit velkým množstvím věřitelů nabízejících půjčky a odpovídajícími nabídkami a podmínkami, které jsou k dispozici. Proto je důležité posoudit všechna související rizika.

Při hledání půjčky v insolvenci je důležité realisticky posoudit částku, kterou si lze půjčit. Je pravděpodobné, že věřitelé nebudou ochotni poskytnout velké částky peněz a zpravidla poskytnou menší půjčku. Dále je důležité porozumět úrokové sazbě spojené s půjčkou a také případným poplatkům.

Kromě toho by osoby postižené platební neschopností měly také prozkoumat alternativy, jako je konsolidace dluhů nebo splátkové kalendáře. Je důležité si uvědomit, že cílem konsolidace dluhů a splátkových kalendářů je dluhy spíše snížit než odstranit, a to je třeba při zvažování všech dostupných možností pečlivě zvážit. Půjčovat si na zaplacení půjček vede spíše do dluhové pasti a prohlubuje problém.

S půjčkami od soukromých sob je potřeba zacházet s opatrností

Nebankovní půjčku lze získat ještě dnes

Nebankovní půjčky jsou formou financování, která představuje alternativu k tradičním bankovním úvěrům. Poskytují spotřebitelům reálnou možnost získat peníze ještě ten den, aniž by museli čekat na zdlouhavý proces žádosti o půjčku a její schválení. Tento typ půjčky může být přiměřeným řešením pro ty, kteří potřebují rychlou hotovost na pokrytí nečekaných výdajů.

Klíčovým rozdílem nebankovních půjček je, že nevyžadují zástavu v podobě nemovitostí ani kontrolu úvěrové historie. Tím odpadá riziko spojené s poskytnutím osobního majetku do zástavy. Na rozdíl od tradičních bank mají nebankovní věřitelé tendenci mít otevřenější přístup a dívají se na jednotlivce jako na celek. Celý proces je rychlý a nebankovní půjčku lze získat dokonce ještě dnes.

Je třeba podotknout, že nebankovní půjčky mají vyšší úrokové sazby než půjčky bankovní, protože věřitelé se snaží kompenzovat vyšší riziko, které podstupují. Dlužníci by se měli ujistit, že plně porozuměli podmínkám půjčky před podpisem smlouvy.

Půjčky bez Solusu a registru od soukromých osob

Půjčka od soukromého věřitele je možností pro dlužníky, kteří nemohou získat půjčku od tradičního věřitele, jako je banka nebo úvěrová společnost. Soukromí věřitelé jsou jednotlivci nebo skupiny, kteří půjčí peníze za stanovený poplatek nebo úrokovou sazbu. Dlužníci obvykle vyhledávají půjčky od soukromých věřitelů, aby jim pomohli financovat náhlý výdaj nebo konsolidovat dluhy.

Při rozhodování, zda si vzít půjčku bez Solusu nebo kontroly registru od soukromé osoby, je důležité zvážit rizika spojená s půjčováním peněz od fyzické osoby. Soukromý věřitel sice nemusí být nutně podvodník, nemusí však dodržovat stejná pravidla a předpisy jako banka nebo úvěrová společnost. Nejsou povinni poskytovat dlužníkům stejnou ochranu, pokud jde o podmínky splácení, horní hranice sazeb nebo způsobilost.

Kromě toho, soukromí poskytovatelé půjček nejsou regulováni žádnými oficiálními orgány, neexistuje žádná záruka, že svůj slib dodrží. Smlouva o půjčce by měla obsahovat konkrétní údaje, jako je doba splatnosti půjčky, výše půjčky a informace o tom, zda věřitel plánuje účtovat poplatek za splácení nebo zda ukládá dodatečnou pokutu za pozdní splátky. Navíc je důležité se ujistit, že podmínky jsou splnitelné.

Dlužníci by si měli být vědomi toho, že půjčky od soukromých věřitelů mohou mít vyšší úrokové sazby než od tradičních věřitelů. Někteří věřitelé mohou vyžadovat zástavu nebo pravidelný příjem, aby měli vyšší jistotu. Před souhlasem s podmínkami půjčky by měli dlužníci zvážit výhody a rizika s ohledem na svou vlastní finanční situaci.

Vždy je důležité si pečlivě a v klidu přečíst všechny smlouvy a dohody

Půjčky pro dlužníky s exekucí

Těm, kteří se ocitli ve finanční tísni, mohou půjčky poskytnout pomocnou ruku a umožnit jim přístup k hotovosti, kterou potřebují, aniž by museli překonávat příliš mnoho překážek. Mezi nejběžnější typy půjček pro dlužníky s exekucí patří klasické půjčky na splátky a půjčky od soukromých osob. Každá z nich nabízí trochu jiné podmínky a všechny jsou spojeny s různou mírou rizika a odměny.

Při přijímání půjčky v tíživé situaci je důležité pochopit související rizika a ujistit se, že je vhodná pro aktuální finanční situaci dané osoby. Úrokové sazby a podmínky splácení je třeba pečlivě zvážit a před uzavřením smlouvy je také rozumné přečíst si v klidu podmínky věřitele.

Kromě toho je zásadní mít na paměti, že půjčky se mohou stát dluhovou pastí, pokud nejsou řádně spravovány. Dlužníci by se měli snažit vytvořit si rozpočet a upřednostnit co nejrychlejší splácení půjčky, protože vysoké úroky mohou rychle narůstat. Je také důležité si uvědomit případné nástrahy a podvody spojené s přijetím půjčky.

Půjčka od lichváře

Pokud člověk zoufale potřebuje půjčku a nemá nárok na klasické financování, může se rozhodnout obrátit na lichváře. Lichváři jsou nelicencovaní věřitelé, kteří nabízejí půjčky s vysokým úrokem a obvykle nevyžadují doložení příjmu ani kontrolu úvěruschopnosti. Jsou také známí jako predátorští věřitelé, kteří se zaměřují na osoby se špatnou bonitou a omezeným přístupem k tradičnímu financování.

Když se dlužník obrátí na lichváře, měl by očekávat, že zaplatí mnohem vyšší úrokové sazby než v bance. Protože tyto půjčky nejsou regulovány, často neexistují žádné sankce za opožděné splátky a věřitelé mohou přijmout extrémní opatření k vymáhání splátek.

Mnoho lichvářů vyžaduje k zajištění částky půjčky zástavu předem, což zvyšuje riziko pro dlužníka. Pokud není schopný splácet, může věřitel zabavit zástavu a další osobní majetek, čímž se dlužník dostane do ještě horší finanční situace. Půjčce od lichváře by se měl každý obloukem vyhnout.

Nevýhody nebankovních půjček

Nebankovní půjčky možná mají určité výhody, nicméně pojí se s nimi především mnoho nevýhod. Které to jsou?

  • Vysoké úrokové sazby a RPSN:

Úrokové sazby u nebankovních půjček se běžně pohybují v rozmezí 10 až 50 % ročně, v závislosti na výši půjčky, době splatnosti a bonitě klienta. To je v porovnání s bankovními úvěry, kde se sazby pohybují okolo 4 až 8 % ročně, značný rozdíl.

RPSN, která zahrnuje veškeré poplatky spojené s půjčkou, bývá u nebankovních produktů ještě o několik procentních bodů výše. To znamená, že za půjčku 100 000 Kč na jeden rok můžete u nebankovní společnosti zaplatit na úrocích a poplatcích i 20 000 Kč, zatímco u banky to bude maximálně 8 000 Kč.

Příklad: Pan Novák si u nebankovní společnosti půjčil 50 000 Kč na 12 měsíců s úrokovou sazbou 25 % ročně. RPSN půjčky bylo 28 %. Po roce musel pan Novák vrátit celkem 62 500 Kč, z čehož 12 500 Kč tvořily úroky a poplatky. Kdyby si půjčil stejnou částku v bance s úrokovou sazbou 8 % ročně, na úrocích a poplatcích by zaplatil pouze 4 000 Kč, celková splatná částka by tak byla 54 000 Kč.

  • Nižší bonita klientů:

Nebankovní společnosti jsou méně náročné na bonitu klienta, a proto půjčují i lidem s horší úvěrovou historií, nízkými příjmy nebo bez stálého zaměstnání. To se však odráží v ceně půjčky, která bude pro tyto klienty ještě dražší. Navíc se u nich zvyšuje riziko nesplácení, s čímž pro klienta souvisejí sankce a další poplatky.

  • Riziko skrytých podmínek:

Smluvní podmínky nebankovních půjček bývají složitější a méně srozumitelné než u bankovních úvěrů. Je důležité si je pečlivě prostudovat a věnovat pozornost detailům, jako jsou poplatky za zřízení a vedení úvěrového účtu, sankce za předčasné splacení, podmínky změny splátkového kalendáře a další.

V praxi se může stát, že klient po podpisu smlouvy zjistí, že půjčka ho ve skutečnosti přijde mnohem dráž, než si původně myslel.

Příklad: Paní Dvořáková si v nebankovní společnosti sjednala půjčku 20 000 Kč s dobou splatnosti 30 dní. V reklamě slyšela, že úroková sazba je 0 %, o dalších poplatcích se ale nezmiňovali. Ve smlouvě pak zjistila, že za zřízení půjčky musí zaplatit poplatek 2 000 Kč a za vedení úvěrového účtu 500 Kč měsíčně. To znamená, že i když úroková sazba byla 0 %, celková cena půjčky se za 30 dní vyšplhala na 2 500 Kč.

  • Nedostatečná regulace:

Nebankovní sektor není tak přísně regulovaný jako bankovnictví. To pro klienta znamená menší ochranu v případě sporů s poskytovatelem půjčky. V bance má klient jistotu, že v případě nesrovnalostí se může obrátit na Českou národní banku, která dohlíží na dodržování regulí. U nebankovních společností takováto ochrana neexistuje.