Dlužník neplatí? Trestní oznámení na dlužníka

Minulý rok přijala policie České republiky více jak 200 tisíc trestních oznámení, přitom řada z nich s trestním právem vůbec nesouvisela. Lidé se stále domnívají, že tímto způsobem mohou řešit i nevrácené půjčky, nezaplacené nájmy nebo neproplacené faktury.

Jako důvod pro podání trestního oznámení obvykle udávají, že se jedná o podvod. Policie pak obvykle trestní oznámení vyhodnotí jako neopodstatněné a případ uzavře.

Neplacení dluhů nebo faktur není trestný čin

Neplacení faktur, dluhů nebo třeba nájemného není trestným činem, podobné případy je potřeba řešit v občanskoprávním sporu. Přesto každý rok přijímá policie tisíce trestních oznámení kvůli nesplaceným půjčkám nebo fakturám.

Stává se, že tento nástroj je i zneužíván, a to především v podnikatelské sféře k šikaně konkurence. Policie je pak povinna případ prošetřit a konkurenci to minimálně znepříjemní život. Málokdo si však uvědomuje, že za podobné křivé obvinění nese oznamovatel odpovědnost.

Jak postupovat a podat trestní oznámení na dlužníka

Pro podání trestního oznámení na dlužníka je potřeba shromáždit veškeré potřebné písemné dokumenty, které s případem souvisí. Ideální je mít k dispozici smlouvu nebo směnku – jedná-li se o půjčku na směnku. Podnikatelé by si měli připravit smlouvu, podepsanou objednávku, vystavenou fakturu, případně u předaného zboží podepsaný dodací list.

Rozhodnout se, zda podat trestní oznámení na dlužníka a žalobu sám nebo prostřednictvím právního zástupce. Následně podat k soudu řádně vyplněný návrh na elektronický platební rozkaz či návrh na vydání platebního rozkazu.

Soudní rozhodnutí nelze urychlit

Jakmile je uhrazen soudní poplatek na bankovní účet příslušného soudu, čeká se na rozhodnutí.

Obvyklá doba je velmi individuální. Záleží vždy na vytíženosti soudu, ke kterému byl návrh podán, běžně se lhůty pohybují cca od 3 do 7 měsíců. Tuto dobu nelze nijak urychlit, je nutné se obrnit trpělivostí a čekat.

Od rozhodnutí k exekuci

Je-li dlužníkovi doručen platební rozkaz do vlastních rukou a on ve vymezené 15ti denní lhůtě nepodá odůvodněný odpor, nabývá platební rozkaz právní moci. V praxi to znamená jediné, dlužník musí dluh zaplatit. Neučiní-li tak, můžete obratem svůj případ předat exekutorovi k vymáhání dluhu.