Půjčka s ručitelem – výhody oproti půjčce bez ručení, půjčka s ručením nemovitostí

Přestože není půjčka s ručitelem jednou z nejpopulárnějších, na trhu ji lze sjednat jak u bankovních tak nebankovních společností. Jak půjčka s ručitelem vlastně funguje? V čem se liší od půjčky bez ručení? Čím je specifická půjčka s ručením nemovitostí? A lze získat půjčku oproti nemovitosti ihned?

Ručitel má při sjednávání půjčky podstatnou úlohu. V případě, že dlužník nebude schopný vypůjčenou částku splácet, ručitel na sebe převezme tuto odpovědnost a zaručí, že úvěr splatí.

Role ručitele tudíž není velmi populární a jen málokdo je ochotný na sebe tuto odpovědnost vzít. Právě proto nejsou půjčky s ručitelem tolik běžné. Jednou z dalších možností je tudíž zaručit půjčku nemovitostí.

Pro žadatele přináší tato půjčka mnohé výhody, mimo jiné například nižší úrokovou sazbu a možnost vypůjčit si větší obnos peněz. V čem je tedy půjčka s ručitelem specifická? A jaké jsou její výhody a nevýhody?

Půjčka s ručitelem – specifika

Půjčka s ručitelem je většinou vyžadována v případech, kdy si žadatel půjčuje větší sumu peněz. Pro poskytovatele půjčky představuje ručitel jistotu, že bude daný úrok splacen i v případě, kdy nebude dlužník z jakéhokoliv důvodu schopen svůj závazek splnit.

Půjčka s ručitelem přináší především pro žadatele několik pozitiv a často bývá výhodnější než klasické půjčky bez ručení či rychlé nebankovní půjčky. Nicméně pro ručitele je tato půjčka často velmi riziková a ne každý je ochotný úvěr svému známému či příbuznému zaručit.

Půjčka s ručitelem – výhody

Protože je půjčka s ručitelem pro poskytovatele půjčky většinou jistější, přináší s sebou také několik výhod a mnohdy výhodnějších podmínek, za kterých je úrok sjednán. Jaké jsou výhody půjček s ručitelem v porovnání s běžným půjčkami?

Hned první z výhod se váže již k samotnému sjednání půjčky. Pokud se za půjčku zaručí ještě druhá osoba, snižuje se pro věřitele její rizikovost a může být spíše ochotný půjčku poskytnout. Ze stejného důvodu může být žadateli o půjčku poskytnuta značně vyšší částka než u půjčky bez ručení.

Ručitel výrazně zvyšuje bonitu žadatele. Právě podle bonity bývá posuzována výše úrokové sazby u jednotlivých půjček. Znamená to tedy, že půjčka s ručitelem je mnohdy výhodnější díky poskytnutí nižší úrokové sazby.

Z výše zmíněných výhod vyplývá, že se pozitiva tohoto druhu půjčky týkají především žadatelů o úvěr. Jak lze již z povahy této půjčky posoudit, pro ručitele představuje tato role především velký závazek, tudíž pro ně tento úvěr zpravidla výhodný není.

Půjčka s ručitelem – nevýhody

Půjčka s ručitelem s sebou nese také několik nevýhod, především pro osoby, které se za půjčku zaručily. V případě, že nebude dlužník schopen vypůjčenou částku splácet, tato povinnost připadá právě na ručitele, což je bezpochyby velký závazek.

Nicméně existuje několik možností, jak se může ručitel proti nesplácení půjčky ze strany dlužník pojistit. Jedním z nich je například sepsání směnky.

Pokud si bude chtít ručitel zažádat o vlastní úvěr, měl by počítat s tím, že kvůli tomuto závazku bude mít také horší bonitu. V neposlední řadě může tato situace ovlivnit vztahy mezi ručitelem a dlužníkem, a to především v případě, že dojde ze strany dlužníka k problémům se splácením úvěru.

Kdo může být ručitel?

Jak již bylo zmíněno, role ručitele zpravidla nebývá velmi populární. Ve většině případů se tudíž jedná o osobu, která je žadateli o půjčku blízká a je ochotna mu pomoci získat výhodnější podmínky úvěru.

Kromě manžela nebo manželky žadatele či žadatelky o úvěr může být ručitelem každý občan České republiky starší 18 let. Může se tudíž jednat ať už o někoho z rodiny či známého nebo příbuzného. Ručitel by však měl mít vyšší bonitu než žadatel o půjčku a neměl by mít žádné nesplacené úvěry.

Pro ručitele je tento druh půjčky obvykle poměrně velký závazek.

Přestože nemůže manžel či manželka zastávat roli ručitele, je možné, aby o půjčku zažádali manželé společně. Jeden z nich bude tímto v roli spolužadatele, celková částka půjčky může být tudíž vyšší.

Co dělat v případě, když se nikdo z příbuzných či známých nebude chtít role ručitele ujmout? Existuje ještě jedna možnost, jak půjčku zaručit, a to nemovitostí. Jak půjčka s ručením nemovitostí funguje? A lze získat půjčku oproti nemovitosti ihned?

Půjčka s ručením nemovitostí

Další možností, jak si vypůjčit větší obnos peněz bez nutnosti hledání osoby, která by za půjčku mohla ručit, je zajistit půjčku nemovitostí. Stejně jako v případě půjčky s ručitelem přinese zaručení nemovitostí věřiteli větší jistotu, že bude úrok splacen.

Základní rysy půjčky s ručením nemovitostí:

  • dlouhodobá půjčka
  • vyšší vypůjčené částky
  • výhodnější úvěr
  • nižší RPSN

Příkladem půjčky s ručením nemovitostí může být například americká hypotéka. Tyto půjčky bývají ve většině případů poskytovány od vyšších částek v řádech stovek tisíců a jejich výše se odvíjí od odhadní ceny nemovitosti. Obvykle je tato půjčka poskytována s nižším úrokem.

Na rozdíl od běžné hypotéky, kdy je třeba peníze použít na koupi nemovitosti či na její rekonstrukci nebo stavbu, lze finance získané prostřednictvím americké hypotéky použít na cokoliv. Nicméně i klasická hypotéka je považována za druh půjčky s ručením nemovitostí. Týká se to jak hypotéky na dům, tak například hypotéky na pozemek nebo zahradu.

Žadatelé o půjčku s ručením nemovitostí by měli také počítat s nutností prokázat nejen pravidelný příjem, ale také jejich záznamy v registrech dlužníků či finanční minulost. Poté bude vyhodnocena bonita žadatele a na základě těchto údajů mu budou nabídnuty podmínky úvěru.

Půjčky se zástavou nemovitosti nabízí jak bankovní tak nebankovní poskytovatelé. U bankovních subjektů je třeba počítat s delší dobou vyřízení tohoto úvěru a nutností ověřit všechny potřebné informace týkající se například žadatelova příjmu či záznamů v registru dlužníků.

Nebankovní poskytovatelé nemusí být v podmínkách pro uzavření úvěru tak striktní, nicméně bankovní instituce jsou často důvěryhodnější a jistější volbou.

Půjčka oproti nemovitosti ihned

Protože se v případě půjček s ručením nemovitostí jedná většinou o větší částky, poskytovatel půjčky si obvykle prověří veškeré náležitosti a zda je žadatel schopný úvěr splácet. Tento proces může v případě bankovních institucí zabrat také několik týdnů.

Na trhu lze ovšem najít poskytovatele, kteří nabízí půjčku oproti nemovitosti ihned. Nicméně jedná se především o nebankovní subjekty, u kterých je třeba být na pozoru a pečlivě si zjistit podmínky, za kterých je půjčka poskytována a pozorně si přečíst smlouvu.

Půjčka s ručením nemovitostí – výhody

Stejně tak jako půjčka s ručitelem má půjčka s ručením nemovitostí několik výhod. I v tomto případě je sjednání půjčky jednodušší. Díky větší jistotě, kterou poskytovatel díky zaručením se nemovitostí má, se žadateli zvyšuje bonita. Tím pádem mu může být nabídnuta vyšší částka půjčky.

Další z výhod, která se pojí s bonitou klienta, je úroková sazba. Protože je díky ručení nemovitostí bonita žadatele vyšší, úroková sazba může být mnohem výhodnější, než například u klasické půjčky. Stejně tak bývá hodnota RPSN u půjček s ručením nemovitostí mnohem příznivější.

Půjčka s ručením nemovitostí – nevýhody

Jednou z nevýhod která přirozeně z povahy tohoto druhu půjčky plyne, je možnost, že žadatel o nemovitost přijde, pokud nebude půjčku splácet. Stejně tak jako u jakékoliv jiné půjčky je tudíž třeba si promyslet, zda je tento krok opravdu nezbytný a zda bude dlužník schopný své závazky splácet.

Půjčka bez ručení

Na bankovním trhu je k dispozici také velké množství půjček, které nevyžadují ručení osobou nebo nemovitostí. Tyto půjčky nabízejí jak bankovní tak nebankovní instituce. Jedná se zpravidla o klasické půjčky, ať už dlouhodobé či krátkodobé.

Výše částky, kterou si lze v rámci úvěru bez ručení vypůjčit, se liší v závislosti na poskytovateli a konkrétní nabídce. Zpravidla se ovšem jedná o vyšší i nižší částky.

Půjčku bez ručení bývá poměrně jednoduché sjednat, především u nebankovních institucí, které nabízejí například takzvané rychlé půjčky, půjčky o víkendu nebo SMS půjčky. U nebankovních institucí je sjednání půjčky zpravidla rychlé a jednoduché, především proto, že tyto instituce bývají benevolentnější v podmínkách, které musí žadatel splňovat.

V současnosti nabízejí různé druhy půjček například tito nebankovní poskytovatelé:

Naopak bankovní instituce prověřují mimo jiné dostatečný příjem žadatele o půjčku, jeho bonitu, výdaje či závazky z minulých let. Nicméně právě bankovní instituce bývají často věrohodnější a důvěryhodnější poskytovatelé bankovních služeb, nežli nebankovní subjekty.

Často se vyplatí zjistit si podmínky úvěru u banky, ve které je žadatel o úvěr klientem. Pro své klienty nabízejí banky často výhodnější podmínky. Také někteří zaměstnavatelé nabízí pro své zaměstnance velmi výhodné, takzvané bezúročné půjčky, které mohou být v některých situacích také vhodnou alternativou k úvěru u bankovní či nebankovní instituce.

V každém případě platí, že by si měl žadatel o půjčku nejprve rozmyslet, zda je žádost o úvěr opravdu nezbytná a zda existuje jiná možnost, jak se z tíživé finanční situace dostat. Především v případě, kdy má dlužník více závazků hrozí, že se může dostat do dluhové pasti.

Výhody a nevýhody půjček bez ručení

Výhodnost jednotlivých půjček bez ručení závisí na konkrétních nabídkách u poskytovatelů bankovních služeb. Nicméně lze určit jednotlivé aspekty, ve kterých se půjčky s ručením a bez ručení zásadně liší.

Jednou z výhod půjček bez ručení je jejich snadnější sjednání. Protože žadatel neručí ani nemovitostí, ani za něj neručí jiná osoba, není třeba ověřovat tyto informace. Často lze půjčka bez ručení sjednat také z pohodlí domova.

Nicméně půjčka bez ručení s sebou přináší také několik nevýhod. Jednou z nich je vyšší úroková sazba, především kvůli menší bonitě žadatele, a tím pádem větší riziko pro poskytovatele půjčky. Velmi vysoká úroková sazba je typická především pro takzvané rychlé půjčky či půjčky o víkendu.

U půjčky bez ručení také hrozí, že pokud žadatel nedoloží doklad o dostatečném příjmu či nevyhoví podmínkám které si daná instituce stanoví, nemusí půjčku vůbec získat.