Půjčky pro důchodce – jak získat půjčku

Nejvýhodnější půjčku pro důchodce nabízí zřejmě bankovní sektor, ovšem lze využít i nebankovní půjčky. Základním ukazatelem je zde věk žadatele. U nebankovního sektoru je možné získat půjčku téměř v každém roce života.

Při žádání o půjčku, je dobré mít tyto materiály:

  • kopii občanského průkazu
  • jako druhý doklad kopii řidičského průkazu nebo pasu nebo rodného listu
  • dostáváte-li důchod modrou složenkou, pak originál jejího ústřižku

Možno je pojistit žadatele o půjčku pro důchodce proti smrti, invaliditě, úrazu a ztráty zdroje příjmů.