Novomanželská půjčka – půjčky pro novomanžele

Novomanželská půjčka má nízkoúročené úvěry až do 300 000 Kč a je jedním z posledních programů na podporu mladé začínající rodiny. Pro získání novomanželské půjčky je třeba páru kde ještě jednomu z členů rodiny nebylo 36 let. Úvěr poskytuje Státní fond pro rozvoj bydlení (SFRB) a postupuje v souladu s Nařízením vlády č.616/2004 Sb.

  • Osobám žijící v manželství, jestli že alespoň jeden z manželů nedosahuje v roce podání žádosti 36 let věku a žádost může podat kterýkoliv z manželů
  • Osoba samostatná, která v roce kdy podává žádost nedosahuje věku 36 let a trvale pečuje nejméně o jedno nezletilé dítě, přičemž může jít i o dítě osvojené
  • Žádající osoba musí být občanem České republiky, nebo občanem státu EU s platným povolením k pobytu v ČR. Jedná-li se o žadatele mimo země EU je podmínkou trvalé občanství v ČR.