Novomanželská půjčka – půjčky pro novomanžele

Novomanželská půjčka představovala nízkoúročený úvěr až do 300 000 Kč a byla jedním z posledních programů na podporu mladé začínající rodiny.

Pro získání půjčky pro mladé novomanžele bylo třeba, aby byl jeden z páru mladší 36 let. Úvěr poskytoval Státní fond pro rozvoj bydlení (SFRB), který postupoval v souladu s Nařízením vlády č. 616/2004 Sb:

  • o úvěr mohou žádat osoby žijící v manželství, jestliže alespoň jeden z manželů nedosahuje v roce podání žádosti 36 let věku (žádost může podat kterýkoliv z manželů)
  • o úvěr může žádat osoba samostatná, která v roce, kdy podává žádost, nedosahuje věku 36 let a trvale pečuje nejméně o jedno nezletilé dítě, přičemž může jít i o dítě osvojené
  • žádající osoba musí být občanem České republiky nebo občanem státu EU s platným povolením k pobytu v ČR; jedná-li se o žadatele ze země mimo EU, je podmínkou občanství ČR

Pojem novomanželská půjčka (2022) se již nepoužívá, nicméně i v současnosti si mohou manželé půjčit společně. Bude se však jednat o běžný spotřebitelský úvěr, u něhož je umožněno spoludlužnictví.