Rychlé nebankovní půjčky – čím jsou specifické a na co dát pozor

Kdo potřebuje peníze rychle a nemá nejlepší bonitu, může zvolit rychlou nebankovní půjčku. Nebankovní společnosti jsou flexibilní a mají méně přísné kritéria pro schvalování půjček. Čím se vyznačují rychlé nebankovní půjčky?

Nebankovní půjčky jsou půjčky, které nejsou poskytovány tradičními bankami, nýbrž nebankovními společnostmi, finančními institucemi nebo soukromými věřiteli. Tyto půjčky se často vyznačují rychlejším a jednodušším schválením a poskytnutím.

Čím se vyznačují rychlé nebankovní půjčky?

Zde je několik faktů a rysů, které se týkají rychlých nebankovních půjček:

 1. Snadnější schválení: Jedním z hlavních přínosů rychlých nebankovních půjček je jejich snadnější schválení ve srovnání s tradičními bankovními půjčkami. Nebankovní poskytovatelé často nekladou takový důraz na úvěrovou historii žadatele a jsou více ochotni půjčit peníze i lidem s horší bonitou.
 2. Menší množství administrativy: Při žádosti o rychlou nebankovní půjčku obvykle není potřeba předkládat tak mnoho dokumentů jako při žádosti o bankovní půjčku. To znamená méně administrativy a rychlejší proces schválení.
 3. Vyšší úrokové sazby: Jedním z nevýhod rychlých nebankovních půjček jsou obvykle vyšší úrokové sazby. Nejedná se však o pravidlo a úrokové sazby se mohou lišit v závislosti na konkrétním poskytovateli půjčky a na podmínkách dané půjčky.
 4. Krátká doba splatnosti: Rychlé nebankovní půjčky obvykle nabízejí kratší splatnost než tradiční půjčky. Mohou to být půjčky na pár dnů nebo několik týdnů. Proto by měl člověk zvážit, zda bude schopný včas půjčku splatit.
 5. Různé typy půjček: Na trhu je široké spektrum nebankovních půjček od expres půjčky bez doložení příjmu, přes půjčku pro maminky na mateřské až po rychlou půjčku i pro nezaměstnané. Každá z těchto půjček má své vlastní podmínky, proto je nutné se s nimi předem seznámit.
 6. Větší flexibilita: Nebankovní půjčky mohou poskytovat větší flexibilitu v podmínkách a splátkovém plánu. Některé společnosti mohou umožnit individuální dohody a přizpůsobit se potřebám žadatele.

Při zvažování rychlé nebankovní půjčky je důležité provést důkladný průzkum a porovnat různé nabídky. Žadatel by se měl ujistit, že společnost, od které žádá půjčku, je důvěryhodná a má dobrou pověst. Hodit se může třeba recenze Smart půjčky či recenze jiných půjček, které jsou dostupné na internetu.

Nebankovní půjčky – na co si dát pozor?

Rychlé nebankovní půjčky mohou být užitečné v případě naléhavé potřeby finančních prostředků. Ovšem je důležité pečlivě zvážit podmínky a splatnost půjčky. V případě nesplácení mohou rychlé nebankovní půjčky vést k vážným finančním problémům. Na co dalšího si dát pozor?

 1. Vysoké úrokové sazby: Nebankovní půjčky obvykle mají vyšší úrokové sazby a RPSN než bankovní půjčky. Vyšší úrokové sazby znamenají vyšší celkovou cenu půjčky.
 2. Skryté poplatky a dodatečné náklady: Před podpisem smlouvy je potřeba si důkladně přečíst všechny podmínky a zkontrolovat, zda neexistují žádné skryté poplatky nebo dodatečné náklady, které by mohly zvyšovat náklady na půjčku. O poplatcích napovídá výše RPSN.
 3. Spolehlivost poskytovatele: Před přijetím půjčky je potřeba si prověřit společnost nebo věřitele, od kterého si člověk půjčuje. Zjistit si o nich informace, přečíst si recenze a zjistit, zda jsou důvěryhodní a regulovaní státem.
 4. Nepřiměřené podmínky a neetické jednání: Zejména rychlé půjčky i pro nezaměstnané, nebankovní půjčky bez příjmu nebo jiné půjčky cílící na zadlužené mohou být neetické, mít nejasné informace nebo být extrémně nevýhodné. Od takových půjček je lepší se držet stranou.
 5. Schopnost splácet: Nejpodstatnějším faktorem je zvážení schopnosti splácet půjčku. Důkladně zhodnotit své finanční možnosti a ujistit se, že je člověk schopný splácet příslušné částky včas. Nikdo by neměl přijímat půjčky, které by mohly ohrozit jeho finanční stabilitu a způsobit problémy se splácením.
 6. Přečíst si smlouvu: Před podepsáním smlouvy si každý musí důkladně přečíst všechny podmínky a ujistit se, že jim rozumí. Pokud má pochybnosti nebo nejasnosti, měl by se obrátit na právníka nebo finančního poradce.

Nebankovní půjčka může být dobrým pomocníkem v neočekávané finanční situaci. Na druhou stranu špatně vybraná rychlá nebankovní půjčka může způsobit mnoho problémů. Proto je dobré dodržovat shora uvedené rady.

Druhy nebankovních půjček

Existuje několik druhů nebankovních půjček, které se liší v podmínkách, účelu a splatnosti. Zde je seznam několika běžných druhů nebankovních půjček.

1) Nebankovní půjčka bez příjmu

Nebankovní půjčka bez příjmu je specifický typ půjčky, který je poskytován lidem, kteří nemají pravidelný příjem nebo nedokáží doložit své příjmy. Místo tradičního posuzování příjmu se nebankovní půjčky bez příjmu soustředí na jiné ukazatele, jako je majetek žadatele, předchozí finanční historie, záruky nebo možnost ručitele.

Jelikož jsou nebankovní půjčky bez příjmu považovány za vyšší riziko pro věřitele, úrokové sazby mohou být vyšší než u tradičních půjček. Je důležité být si vědom tohoto faktoru a zvážit celkové náklady půjčky a schopnost splácet.

Některé nebankovní půjčky bez příjmu mohou vyžadovat zástavu majetku, jako je nemovitost, automobil nebo jiný majetek, nebo možnost ručení jinou osobou. To slouží jako zabezpečení pro věřitele a zvyšuje šance na schválení půjčky.

2) Expres půjčka bez doložení příjmu

Expres půjčka bez doložení příjmu je typ nebankovní půjčky, která je poskytována rychle a bez nutnosti předkládání dokladů o příjmu. Tato půjčka je zaměřena na lidi, kteří nemají pravidelný příjem nebo nemohou prokázat své příjmy.

Přestože není potřeba doložit příjem, stále se žadatel musí zavázat k řádnému splácení půjčky. Před podpisem smlouvy si tak musí pečlivě přečíst podmínky a zvážit svou finanční situaci a schopnost splácet.

Expres půjčky bez doložení příjmu mají vyšší úrokové sazby. To je způsobeno vyšším rizikem, které věřitel přebírá tím, že poskytuje půjčku bez ověřování příjmů. Rovněž nabízejí nižší částky a kratší dobu splatnosti. Jsou určeny především pro krátkodobé finanční potřeby a naléhavé výdaje.

3) Půjčky bez registru

Půjčky bez registru jsou určeny pro lidi se záznamem v registru dlužníků. Jsou poskytovány lidem bez ohledu na jejich úvěrovou historii nebo záznam v registru.

Půjčky bez registru neberou v potaz informace z registrů dlužníků nebo předchozí dluhy. To znamená, že i když má žadatel negativní záznam v registru, může stále mít šanci na schválení půjčky. Půjčky bez registru obvykle nabízejí nižší částky a kratší splatnost.

Tyto půjčky jsou často určeny pro krátkodobé finanční potřeby a naléhavé výdaje. Také existuje riziko, že někteří nekalí poskytovatelé půjček bez registru mohou využívat zranitelných lidí s finančními potížemi. Proto je důležité provádět důkladný průzkum a vybírat důvěryhodné a regulované společnosti.

4) Půjčka s ručitelem

Půjčka s ručitelem je typ půjčky, při kterém ručitel (osoba nebo společnost) přebírá zodpovědnost za splácení půjčky, pokud žadatel nedokáže splácet. Ručitel se zavazuje, že bude splácet půjčku namísto žadatele, pokud ten nesplní své povinnosti.

Půjčka s ručitelem poskytuje věřiteli větší jistotu, že se mu půjčka vrátí, a může tak zvýšit šance žadatele na schválení půjčky. Ručitel může být členem rodiny, přítel, obchodní partner nebo jiná důvěryhodná osoba se stabilním příjmem a dobrým kreditním profilem.

Ručitel se musí zavázat k splácení půjčky, pokud žadatel selže. To znamená, že ručitel musí mít dostatečné finanční prostředky a schopnost splácet půjčku v případě potřeby. Ručitel nese stejnou odpovědnost za splácení půjčky jako žadatel. Pokud žadatel přestane splácet, věřitel se může obrátit na ručitele a žádat ho, aby převzal odpovědnost za půjčku.

5) Půjčka se zástavou

Půjčka se zástavou je typ půjčky, při kterém žadatel poskytuje cenný majetek (např. nemovitost, automobil nebo cenné papíry) jako záruku za splácení půjčky. Tento majetek slouží jako zástava, kterou věřitel může zabavit a prodat v případě, že žadatel nesplácí své závazky.

Pro věřitele je půjčka se zástavou výhodná, protože má zajištění v podobě cenného majetku. To znamená, že v případě, že žadatel nedokáže splácet, může věřitel zabavit zástavu a prodat ji k pokrytí půjčky.

Půjčky se zástavou obvykle umožňují získat vyšší částky než půjčky bez zástavy. Úrokové sazby jsou také obvykle nižší, protože je pro věřitele spojeno s nižším rizikem. Tyto půjčky rovněž mívají delší dobu splatnosti, což může snížit měsíční splátky a usnadnit splácení.

Typickou půjčkou se zástavou je hypotéka, kdy si člověk potřebuje půjčit velký finanční obnos. Pokud si někdo půjčuje v řádech desetitisíců korun, neměl by na jakoukoliv zástavu přistoupit. Tyto půjčky cílí na rizikové klienty, kteří mají problémy se splácením. Věřitel pak snadno přijde k jejich majetku.