Rychlá půjčka v hotovosti

Pokud si člověk potřebuje půjčit peníze, má několik možností. Jednou z variant je nebankovní půjčka, kterou mohou využít i rizikoví klienti. Co když ale člověk potřebuje peníze rychle a ještě ke všemu v hotovosti? Existují na trhu takové půjčky a co k nim člověk potřebuje? 

Půjčky v hotovosti nejsou v současné době nic výjimečného. Půjčky ihned na ruku nabízejí téměř všechny nebankovní společnosti a mohou je využít i klienti s negativním zápisem v registru dlužníků. 

Půjčka v hotovosti

Půjčky v hotovosti jsou krátkodobé půjčky, které obvykle nevyžadují žádné zajištění, například nemovitostí, a běžně se využívají, pokud klient potřebuje překlenout mezeru mezi příjmy nebo financovat neočekávaný výdaj. 

Půjčky v hotovosti obvykle vyžadují splacení v krátkém časovém období, často s vysokými úrokovými sazbami. 

Nejčastěji si tyto půjčky berou dlužníci, pokud potřebují rychlý přístup k penězům, nebo pokud nemohou získat běžnou půjčku od banky. 

Klienti by si však měli být vědomi rizik spojených s hotovostními půjčkami, včetně vyšších než průměrných úrokových sazeb, kratších lhůt splatnosti a přísných kritérií způsobilosti. Kromě toho, ačkoli hotovostní půjčky mohou poskytnout rychlý přístup k penězům, je třeba je splatit. 

Pokud klienti nesplatí své půjčky v hotovosti, mohou se vystavit právním postihům nebo jim může být obstavena mzda.

Jak funguje půjčka v hotovosti? 

Hotovostní půjčka je krátkodobá půjčka, která poskytuje klientovi peníze rychle, obvykle do několika dnů. Půjčka se obvykle splácí s příští výplatou. Výše půjčky a podmínky splácení se u jednotlivých věřitelů liší, ale obvykle lze očekávat, že klient bude půjčku splácet ve stejných splátkách. Výši splátek lze však nastavit libovolně. 

Proces žádosti o hotovostní půjčku a jejího získání je zpravidla jednoduchý. Začíná podáním žádosti věřiteli, což lze provést online nebo návštěvou dané společnosti. Často je také pracovník společnosti ochoten přijít vyřídit půjčku ke klientovi domů.

Věřitel poté přezkoumá úvěrovou historii dlužníka, jeho příjmy a další relevantní finanční informace, aby zjistil, zda je dlužník vhodným kandidátem na půjčku.

Ke smlouvě o půjčce v hotovosti klient zpravidla potřebuje: 

 • občanský průkaz
 • druhý doklad totožnosti
 • potvrzení o pravidelném příjmu
 • být vlastníkem bankovního účtu

Ne všechny společnosti však vyžadují splnění všech výše zmíněných podmínek pro půjčku v hotovosti. 

Některé nebankovní společnosti nabízejí i půjčky bez doložení příjmu, nebo dokonce půjčku bez výpisu z účtu. Výše úroků či jiné podmínky mohou být poté pro tento typ půjček odlišné. 

Za předpokladu, že je dlužník pro půjčku schválen, věřitel poté dlužníkovi poskytne smlouvu o půjčce, v níž jsou uvedeny podrobnosti půjčky. Tato smlouva obsahuje výši půjčené částky, podmínky splácení, úrokovou sazbu a případné další poplatky. 

Jakmile dlužník podepíše smlouvu o půjčce ihned na ruku a finanční prostředky jsou převedeny, začíná splácení půjčky. Věřitel přijímá splátky uložením pevného splátkového kalendáře, obvykle prováděného prostřednictvím inkasa nebo srážek ze mzdy. Půjčka je obvykle splacena v plné výši po dobu trvání půjčky, a to ke sjednanému datu splatnosti nebo před ním.

Příklady hotovostních půjček

Hotovostní půjčky jsou krátkodobé půjčky, které poskytují dlužníkům přístup k rychlým finančním prostředkům. Tyto půjčky jsou obvykle nezajištěné a, jak už název napovídá, jsou obvykle splaceny v hotovosti v příštím výplatním termínu klienta. 

Hotovostní půjčky se často využívají k nouzovým nákupům nebo k pokrytí neočekávaných výdajů, které se vyskytnou v krátkém časovém období. 

Mezi základní typy hotovostních půjček patří: 

 • půjčka o víkendu
 • půjčka bez nahlížení do registru
 • půjčka bez příjmu
 • půjčka bez bankovního účtu
 • SMS půjčka
 • online půjčka

Výše půjčované částky se u hotovostních půjček většinou pohybuje v řádu tisíců korun, v závislosti na věřiteli a bonitě klienta. Obecně jsou však částky půjčované v hotovosti nižší a jedná se tak o tzv. mikropůjčky. 

Úroky a poplatky spojené s hotovostními půjčkami se mohou u jednotlivých věřitelů značně lišit. 

Výhody rychlých půjček v hotovosti

Hotovostní půjčky jsou formou půjčování peněz, která může poskytnout okamžitou podporu v době finanční nouze

Pokud má člověk nedostatečnou finanční rezervu pro naléhavé případy nebo potřebuje rychle uskutečnit větší nákup, může být získání peněz prostřednictvím hotovostní půjčky ideálním řešením

Mezi základní výhody půjček v hotovosti patří: 

 • rychlé vyřízení
 • flexibilnější podmínky půjčky
 • možnost vyřídit i online
 • rychlé splacení půjčky
 • peníze v hotovosti na ruku 

Hlavní výhodou hotovostních půjček je, že peníze, které člověk potřebuje, může získat okamžitě, což umožní řešit velmi rychle vzniklý finanční problém.

Tyto půjčky mají navíc minimální požadavky na úvěr a často nevyžadují zajištění – díky tomu jsou dostupnější i pro lidi s negativním zápisem v registru dlužníků. To znamená, že hotovostní půjčky mohou být potenciálním finančním řešením i v případě, že by člověk jinde půjčku nedostal. 

Další výhodou hotovostních půjček je, že mají obvykle nižší poplatky, protože jsou často na menší částky než jiné půjčky. Před podpisem smlouvy o půjčce je však důležité si přečíst důkladně podmínky smlouvy.  

Hotovostní půjčky také nabízejí flexibilitu, kterou mnoho jiných půjček nenabízí – člověk má možnost splatit půjčku jednorázově, nebo v průběhu času splácet menší splátky. Splátkový kalendář musí být s věřitelem rozhodně projednán před podpisem smlouvy. 

Banky většinou hotovostní půjčky neposkytují.

Nevýhody půjček v hotovosti

Hotovostní půjčky mohou být výhodné pro ty, kteří potřebují peníze rychle. Mají však také několik nevýhod. 

Zaprvé, hotovostní půjčky mohou být spojeny s vysokými úrokovými sazbami. V závislosti na typu půjčky může být úroková sazba vyšší než u jiných typů půjček, jako jsou osobní půjčky nebo dokonce kreditní karty. Tato vysoká úroková sazba může ztížit včasné splacení dluhu, což může vést k dalšímu zadlužení, nebo dokonce k insolvenci. 

Kromě toho může být obtížnější získat hotovostní půjčky než jiné typy půjček. Mnoho věřitelů váhá se schválením hotovostních půjček, protože jsou považovány za rizikovější investici. Aby byla půjčka atraktivnější, může být zavedena vyšší úroková sazba jako způsob, jak kompenzovat riziko, které věřitel podstupuje. Tím se zvýší náklady na půjčku, takže je dražší než jiné typy půjček. 

A konečně, pro hotovostní půjčky může být obtížné se kvalifikovat. Mnozí věřitelé mají přísné požadavky a očekávají, že dlužníci prokážou jak svou bonitu, tak schopnost půjčku splácet. To může některým lidem zabránit v získání hotovostní půjčky, pokud nesplňují kritéria stanovená věřitelem

Předtím, než si člověk vezme půjčku v hotovosti, je důležité, aby se klient informoval o úrokových sazbách, podmínkách splácení a pravidlech pozdních plateb věřitele. 

Kromě toho by dlužníci měli porovnat podmínky a sazby různých věřitelů, aby se ujistili, že dostanou půjčku s rozumnými podmínkami.