Registry dlužníků

K zaznamenávání dat o řádném splácení dlužníků se užívají registry. V těch je uvedeno, zda se jedná o platiče s pozitivním či negativním přístupem k jeho vypořádávání dluhu. Údaje z těchto registrů si často převezme i Finanční úřad, který se tímto informuje o tom, zda jednotlivec či firma má nebo nemá nějaké dluhy a podle toho se pak zařídí ve svém jednání.

Do těchto registrů se jméno dlužníka zapíše až poté, když má problém se samotným splácením. Důvodem pro zápis není smotný fakt, že si člověk vezme půjčku. Tohoto břemene se však dlužník může kdykoliv zbavit, a to ve chvíli, když dluhy zcela uhradí.

Registrů dlužníků je v Čechách více

Úvěrových registrů je po ČR hned několik, avšak mezi ty nejužívanější patří bankovní či nebankovní registry klientských informací, zkráceně tedy BRKI a NRKI. Bankovní registry čerpají ze dvou základních faktů, a to z důvěryhodnosti úvěrových osob (výhradně fyzických) a jejich bonitě splácení.

Zaznamenávají se zde všechny údaje, jako například podané žádosti na úvěr, výše splátek či úvěrových obchodů. Především jsou zde důležité stavební spořitelny a ti, kteří mají velký vliv na bankovním trhu. Všechny informace se evidují do registrů a ty se mohou dle zákona informovat mezi sebou o daných údajích. Samozřejmě je celá evidence pod přísnou ochranou osobních údajů, informace tedy nelze nijak zneužít.

Opatrně raději na sdružení SOLUS

Nebankovní registry se od bankovních liší tím, že je řídí nebankovní společnosti. Dalším důležitým rozdílem je, že zde mohou nahlížet i třetí osoby, kterými jsou například banky. V závěru je jejich vzájemný obsah podobný, neboť i zde jsou uvedeny výše splátek, úvěrů a jejich řádné či nedbalé splatnosti. Zaměřují se však více na smluvní vztahy klientů a s jejich věřitelskými subjekty.

Je dobré dát pozor, aby se člověk neobjevil v registrech, které jsou provozovány sdružením SOLUS. Jméno se v tomto seznamu objeví, pokud dlužník učiní závažnou chybu při dodržování smluvních podmínek. Nejčastějším porušením je opozdilé splacení a obecně špatná platební morálka klienta.

Do registrů nahlíží instituce či společnosti, jako jsou například poskytovatelé půjček, mobilní operátoři nebo stavební spořitelny. Je dobré mít na paměti: „Peníze jsou dobrý sluha, ale špatný pán.“ Spadnout do dluhové pasti totiž není právě v pořádku.