Půjčka na směnku a v exekuci – jde to?

Půjčování peněz mezi lidmi tu bylo odedávna. Dnes se však více využívají půjčky v bance nebo u nebankovních společností. Půjčky mezi lidmi však nezanikly, i když se jedná nejčastěji o tzv. peer to peer půjčky. Jenže jak je to s půjčováním na směnku, které bylo nejvíce oblíbené v 90. letech minulého století? Lze si na směnku ještě půjčit, popř. jak na to? 

Pokud se člověk rozhodne, že si půjčí peníze, nejspíš se dostal do nějaké nečekané situace. Dříve bylo běžné si peníze půjčit od kamaráda nebo od příbuzných, dnes se častěji volí jiné cesty. 

Co mají dělat lidé, kteří jsou v exekuci a peníze také potřebují? Mohou si někde půjčit? 

Půjčka na směnku

Směnečný úvěr byl druh úvěrového financování, který zahrnoval převod peněžních prostředků od věřitele (remitenta směnky) na dlužníka (příjemce směnky). 

Směnka představovala bezpodmínečný příslib dlužníka zaplatit věřiteli určitou peněžní částku ke stanovenému datu. Věřitel obvykle poskytl dlužníkovi peněžní prostředky předem a zároveň si ponechal část půjčky za účelem zajištění splacení půjčky v době splatnosti.

Věřitel obvykle požadoval, aby dlužník poskytl silné zajištění předtím, než mu poskytne finanční prostředky. Toto zajištění mělo obvykle podobu hypotéky nebo obchodního majetku, jako jsou nemovitosti nebo např. automobily. Dlužník měl mít také solidní splátkový plán a měl být schopen prokázat, že je schopen hradit plánované splátky.

Po splatnosti směnky musel dlužník zaplatit věřiteli nominální hodnotu dlužné částky plus případné úroky nebo jiné poplatky podle dohody. Věřitel poté vydal dlužníkovi potvrzení o provedených platbách a uvolnil držené zajištění.

I když se člověk setká na internetu s inzeráty typu okamžitá půjčka na směnku, půjčka od soukromé osoby ihned, půjčka na směnku do 24 hodin apod., nejedná se o klasické půjčky na směnku. 

Půjčky na směnku jsou v České republice od roku 2013 zakázané, protože se jednalo o vysoce rizikové půjčování peněz, které navíc nemohlo být státem kontrolováno. Okamžitá půjčka na směnku tak není možná a pod podobnými inzeráty se skrývají klasické půjčky od nebankovních společností. 

Půjčku od soukromé osoby ihned může člověk využít akorát mezi příbuznými nebo kamarády. 

Půjčka mezi přáteli dnes příliš obvyklá není.

Půjčka na směnku od soukromé osoby

Půjčka na směnku od soukromé osoby je druh smlouvy o půjčce uzavřené mezi dvěma osobami, ať už se jedná o přátele, rodinu nebo známé, v níž se jedna osoba zavazuje půjčit peníze druhé osobě výměnou za to, že druhá osoba podepíše směnku. Jedná se o právně závazný dokument, v němž je uvedena výše půjčky a podmínky jejího splacení. 

Obvykle je výše půjčky stanovena předem a podmínky splácení mohou zahrnovat pevnou dobu splácení s pevnou úrokovou sazbou, pohyblivou úrokovou sazbu, výši měsíčních splátek nebo jakoukoli jinou kombinaci podmínek splácení, na které se strany dohodnou. Stejně jako u každé smlouvy o půjčce je dlužník povinen slíbit, že splatí částku půjčky podle podmínek smlouvy o půjčce. 

Půjčka na směnku od soukromé osoby je, kromě České republiky, stále častějším a oblíbenějším typem půjčky v mnoha zemích. Je také oboustranně výhodná, protože věřiteli umožňuje získat výnos z půjčky a dlužníkovi přístup ke kapitálu bez nutnosti zajištění.

Půjčka v exekuci

Půjčka v exekuci je forma půjčky, která je zajištěna soudním příkazem, který zajišťuje, že dlužník půjčku v plné výši splatí. 

Tento typ půjčky se uzavírá v případě, že dlužník není schopen splácet své dluhy a zástava, obvykle fyzický majetek, může být zabavena a prodána k pokrytí zůstatku půjčky. 

Půjčka v exekuci se obvykle uzavírá v případě, že fyzická nebo právnická osoba má finanční potíže a nesplácí jiné půjčky nebo není schopna dodržet měsíční splátky, takže tento typ půjčky je jednou z posledních dostupných možností. Často je však klient v tak zoufalé situaci, že mu půjčka v exekuci nevadí

Věřitel obvykle požádá soud o vydání předběžného exekučního příkazu, který slouží jako pokyn k zabavení zástavy k pokrytí dlužné částky z půjčky. Příkaz může obsahovat i další pokyny, jako je nařízení dlužníkovi, aby platil splátky, a vzdání se práva na obranu proti exekuci. V závislosti na okolnostech může být půjčka v exekuci použita také k uspokojení daňových dluhů.

Půjčka v exekuci může být riziková jak pro věřitele, tak pro dlužníka, protože může být obtížné předvídat, jak dlouho bude trvat splacení půjčky a konečné získání zástavy. Tento typ půjčky je obvykle dražší než jiné formy výpůjček, a to kvůli riziku pro obě strany. 

Půjčky v exekuci nevadí poskytovat většině nebankovních společností, které je mají v nabídce poměrně běžně. Pro klienta je však tento typ půjčky poměrně ohrožující, takže by si měl dobře rozmyslet, zdali půjčku v exekuci využije. 

Nebankovní společnosti totiž často nabízejí půjčky s velmi vysokými úroky, vysokým RPSN a půjčky mají také často nesplnitelné podmínky

Nebankovní společnosti také často lákají na první půjčku zdarma, která téměř nikdy zdarma není. 

Je tedy vždy dobré si o dané půjčce zjistit co nejvíce informací, aby člověk nebyl posléze překvapený, že nedokáže půjčku splatit nebo splnit dané podmínky. 

Při exekuci mohou lidé přijít o všechno.

Jak se nezadlužit

Vyhnout se zadlužení a zůstat tak bez dluhů znamená dělat chytrá finanční rozhodnutí a osvojit si správné finanční návyky

Klíčem k tomu, aby se člověk vyhnul dluhům, je naučit se hospodařit s penězi. 

Ze začátku je dobré si sepsat měsíční příjmy a výdaje, aby bylo jasné, kolik peněz případně na bankovním účtu zůstane. U výdajů je důležité rozlišit výdaje nutné, tedy ty, které je nutné každý měsíc zaplatit (hypotéka, pojištění apod.) a poté výdaje běžné, které jsou každý měsíc jiné. S nutnými výdaji většinou nic udělat nelze, ovšem běžné výdaje se dají ovlivnit. 

Dobré je také přemýšlet dopředu, co si bude člověk z běžných výdajů kupovat, a mohl si to např. rozplánovat tak, aby jeden měsíc koupil např. nové boty a další měsíc zaplatil povinné ručení na auto. 

Jedině přemýšlením, plánováním dopředu a dobře zvoleným rozpočtem lze mít nad penězi kontrolu. 

Nejhorší je bezmyšlenkovité utrácení, které se do budoucna rozhodně nevyplácí. 

Část běžných výdajů je dobré také šetřit, i kdyby to byla pouze malá částka peněz. Tuto částku lze poté použít např. na dovolenou nebo na nečekané výdaje, na které by si člověk jinak musel půjčit peníze.