Pronto půjčka – recenze

Česká nebankovní společnost Pronto Credit s. r. o., která poskytuje rychlou půjčku online nejen před výplatou, není novým klientům moc známá. Pronto půjčka je však kvalitním a férovým produktem na trhu s on-line finančními půjčkami.

Základní informace

Pozitivní je jednání společnosti. Její férovost s žádným náznakem podvodu. Na stránkách společnosti lze i bez žádosti o půjčku stáhnout návrh smlouvy a v klidu si ho prostudovat. Tato transparentnost je opravdu jasným důkazem o férovém jednání celé firmy.

Formulář žádosti

Formulář k žádosti o půjčku je jednoduchý, stručný, přehledný. Neobsahuje žádné zákoutí, na které by bylo potřeba upozornit. Ke smlouvě je potřeba doložit kopie občanského průkazu a kopie druhého dokladu totožnosti. Tím může být řidičský průkaz, cestovní pas nebo rodný list.

U žádosti splečnost vyžaduje také tzv. kontaktní doklad, tedy doklad z kterého je patrná totožnost nového zákazníka. Může jím být výpis z běžného účtu nebo SIPO složenka.

Můj účet

Na stránkách společnosti, po přihlášení do systému najde zákazník sekci Můj účet. Je to zcela přehledná záložka, která spravuje výši dluhu, termíny splatností jednotlivých splátek, kontaktní informace atd. Při ztrátě nebo znehodnocení papírové smlouvy tak má zákazník všechny dostupné informace k půjčce on-line a zcela bezpečně uložené.

Půjčka bez kontroly registrů

Pronto půjčka se snaží svým klientům důvěřovat. Nenahlíží proto do registru dlužníků či do rejstříků trestů. Jde o půjčku bez registru. Tudíž pro zákazníka není půjčka nedostupná ani v tom případě, má-li záznam. Jen je třeba počítat v případě první půjčky s nižším úvěrovým rámcem.

Předem bez poplatků

Pronto půjčka je zcela bez skrytých poplatků a to před i po splácení. Sjednání půjčky je zcela zdarma. Pokud zákazník platí řádně a včas, zaplatí pouze měsíční splátky, které jsou jasně a pevně nastavené. Pokud má zákazník finanční hotovost navíc, můžete svou půjčku bezplatně splatit v dřívějším termínu. Půjčka také nemá žádný poplatek za vedení.

Výhody a nevýhody Pronto půjčky

Jediná nevýhoda je v čase vyřizování žádostí. Žádost lze podat sedm dní v týdnu, 24 hodin denně, k faktickému schválení a vyřízení půjčky však dochází jen v pracovní době společnosti.

Je Pronto půjčka podvod?

Tento ryze český produkt opravdu není podvodem. Jednání společnosti je transparentní a přehledné. Vyšší úroková sazba pokrývá rizika společnosti, které na sebe bere. Vyšší úrok navíc není na trhu s on-line půjčkami nic neobvyklého. Za pohodlný, rychlý produkt si žadatel zkrátka připlatí.