Nový občanský zákoník – věřitel, versus dlužník

Pokud dlužník splácí dluh, nový občanský zákoník říká, že splátky jdou nejdříve na náklady spojené s vymáháním dluhu. Pak na úroky z prodlení, následně na úroky dohodnuté smlouvou, a teprve v poslední řadě na jistinu, tedy původní dluh. Celkový dluh tak neustále roste o další úroky, dokud není zcela zaplacen. Dříve si mohl dlužník určit, že plní na jistinu. Pokud byla tato základní částka splacena, dluh nemohl dále růst.

Nový zákoník sice dlužníkovi neupírá volbu, na jakou část dluhu má splátka jít. Pokud jde však jinam, než v jakém pořadí určuje zákon, pak se začne úročit i příslušenství dluhu, tedy i samotné úroky. Dlužník tak bude muset zaplatit i úroky z úroků a splácení se mu tak výrazně prodraží.