Finance, podnikání – podvojné účetnictví a změna v obchodním rejstříku

Finance a podnikání jdou ruku v ruce. Kapitál je životní silou každého podniku a bez řádného finančního plánování a řízení může podnik snadno selhat. Efektivní finanční řízení může pomoci podniku dosáhnout svých cílů, zlepšit konkurenceschopnost a zvýšit svou hodnotu. Co je to podvojné účetnictví? Kdy je nutná změna v obchodním rejstříku? A kde získat Superpůjčku?

Vedení účetnictví je proces zaznamenávání a organizování finančních transakcí podniku. Je klíčovým aspektem vedení úspěšného podniku, protože poskytuje přesné a komplexní finanční informace, které pomáhají při přijímání informovaných rozhodnutí. Jedním z klíčových přínosů správného vedení účetnictví je možnost přesně sledovat finanční výkonnost podniku.

Obsahem článku je:

 1. Podvojné účetnictví
 2. Podvojné účetnictví – příklady
 3. Změna v obchodním rejstříku
 4. Sleva na poplatníka
 5. Jak uplatnit slevu na poplatníka
 6. Superpůjčka

Podvojné účetnictví

V České republice je podvojné účetnictví povinné pro všechny společnosti bez ohledu na jejich velikost nebo strukturu. Řídí se českým zákonem o účetnictví, který vychází z účetních směrnic Evropské unie. Podle tohoto zákona jsou podniky povinny dodržovat zásady aktuálního účetnictví, což znamená zaznamenávat transakce v okamžiku jejich uskutečnění, nikoliv v okamžiku výměny peněz.

Podvojné účetnictví v České republice je pro podniky klíčové, protože poskytuje přesné a spolehlivé finanční údaje. Díky zaznamenávání každé transakce na dvou samostatných účtech mohou podniky sledovat všechny aspekty svých finančních operací, od tržeb a nákladů až po aktiva a pasiva.

Tyto informace pak slouží k vytváření finančních výkazů, jako jsou rozvaha a výkaz zisku a ztráty, které jsou nezbytné pro daňové výkaznictví a přijímání informovaných obchodních rozhodnutí.

Základní principy podvojného účetnictví zahrnují:

 • Každá transakce je zaznamenána na dvou účtech.
 • Součet všech zůstatků na jednom účtu se rovná součtu všech zůstatků na účtu druhém.
 • Účty se dělí na aktivní a pasivní. Aktivní účty zachycují majetek a pohledávky podniku, zatímco pasivní účty zachycují závazky a vlastní kapitál podniku.
 • Účetnictví se vede v peněžních jednotkách.
Podvojné účetnictví je založeno na principu dvojího záznamu. To znamená, že každá účetní operace se zaznamená na dvou účtech. Jeden účet se nazývá „Má dáti“ a druhý „Dal“.

Podvojné účetnictví – příklady

Podvojné účetnictví může být poměrně komplexní systém, a proto je důležité, aby ho vedla osoba s odpovídajícími znalostmi a zkušenostmi. Existuje řada softwarových programů, které mohou firmám usnadnit vedení podvojného účetnictví.

Podvojné účetnictví se používá k řadě účelů, včetně:

 • Sledovat finanční výsledky podniku.
 • Poskytnout informace pro rozhodování managementu.
 • Splnit zákonné požadavky.
 • Usnadnit audit.

Podvojné účetnictví je důležitý nástroj pro řízení financí podniku. Poskytuje firmám informace, které potřebují k tomu, aby mohly dělat informovaná obchodní rozhodnutí, sledovat své finanční výsledky a splňovat zákonné požadavky.

Příklady podvojného účetnictví:

1. Nákup zboží:

 • Má dáti: Pořizovací cena zboží (materiál)
 • Dal: Pokladna (pokud se platí hotově) nebo Bankovní účet (pokud se platí převodem)

2. Prodej zboží:

 • Má dáti: Bankovní účet (pokud se platí převodem) nebo Pokladna (pokud se platí hotově)
 • Dal: Tržby za prodej zboží

3. Výplata mzdy:

 • Má dáti: Mzdy
 • Dal: Bankovní účet (pokud se platí převodem) nebo Pokladna (pokud se platí hotově)

Tyto příklady podvojného účetnictví jsou pouze ilustrační. V praxi je účetnictví mnohem složitější a existuje mnoho dalších typů účetních operací.

Při podvojném účetnictví je také důležité vést přesně účetní odpisy, aby bylo jasné, co do účetnictví zahrnout a co už ne.

Změna v obchodním rejstříku

Změny v obchodním rejstříku je nutné provést do 30 dnů od jejich vzniku. Nejčastější změny v obchodním rejstříku zahrnují:

 • změna názvu firmy
 • změna sídla firmy
 • změna jednatelů
 • změna základního kapitálu
 • změna předmětu podnikání

Změny v obchodním rejstříku se provádí formou návrhu na zápis do obchodního rejstříku, který se podává na rejstříkový soud.

Pokud firma změní svůj název, musí tuto změnu provést i v obchodním rejstříku a v podvojném účetnictví.

Sleva na poplatníka

Sleva na poplatníka je daňová úleva, která snižuje daňovou povinnost poplatníka.

Základní sleva na poplatníka se pohybuje ve výši 30 840 Kč ročně (2 570 Kč měsíčně). Nárok na ni má každý poplatník se zdanitelnými příjmy.

Jak uplatnit slevu na poplatníka

Zaměstnanci uplatňují slevu u zaměstnavatele v daňovém prohlášení. OSVČ zase v daňovém přiznání.

Superpůjčka

Superpůjčka je hypoteční úvěr, který nabízí Česká spořitelna. Je určena na financování bydlení a nabízí nízké úrokové sazby a dlouhou dobu splatnosti. Superpůjčka je dostupná pouze klientům České spořitelny, kteří splňují určité podmínky.

Pokud klient České spořitelny chce sjednat Superpůjčku, musí bance doložit své příjmy a výdaje, aby banka mohla posoudit jeho bonitu.

Podmínky pro získání Superpůjčky:

 1. Být klientem České spořitelny.
 2. Mít dostatečný čistý měsíční příjem.
 3. Klient nesmí mít záznam v registru dlužníků.

Výhody Superpůjčky

 • nízké úrokové sazby
 • dlouhá doba splatnosti (až 30 let)
 • možnost předčasného splacení bez poplatku

Nevýhody Superpůjčky

 • dostupná pouze klientům České spořitelny
 • nutnost mít dostatečný čistý měsíční příjem

Alternativy Superpůjčky

 • hypoteční úvěr od jiné banky
 • stavební spoření
 • bezúčelový spotřebitelský úvěr

Předtím, než se kdokoliv rozhodne pro Superpůjčku, je potřeba si pečlivě prostudovat všechny podmínky. A v první řadě zvážit, zda skutečně potřebuje půjčit peníze a zda je tato volba pro něho tou nejlepší možností.