Co zařídit po koupi auta? STK, přepis, pojistka

Pokud jde o nákup auta z bazaru nebo od jiného majitele, je třeba po sepsání kupní smlouvy provést určitá opatření, aby bylo zajištěno, že nové vozidlo bude v pořádku a jeho užívání bude bezpečné. Co je třeba zkontrolovat a zařídit po koupi vozidla?

Jaké jsou nejdůležitější kroky, které je třeba učinit, na které by měl vlastník vozidla myslet a na něž není radno zapomenout?

Na co dát před koupí pozor

Při zvažování nákupu ojetého vozu je třeba vzít v úvahu několik důležitých faktorů. Nejprve je třeba důkladně zkontrolovat stav vozu. Zvláštní pozornost je třeba věnovat karoserii vozu a kontrole, zda nejeví známky rzi nebo jiného poškození, které nemusí být patrné okamžitě.

Je dobré se ujistit, že všechna světla fungují správně a pneumatiky jsou v dobrém stavu. Za druhé je důležité zkontrolovat motor. Vyplatí se zkontrolovat olej a chladič a také je dobré auto nastartovat a poslechnout, zda nevydává jakékoli podivné zvuky.

Důležitá je také kontrola brzd a odpružení vozu. Vždy se vyplatí provést zkušební jízdu a ujistit se, že jsou brzdy správně sešlápnuté a že odpružení správně reaguje při jízdě na různých površích.

Důležité je také zkontrolovat papíry, které jsou součástí ojetého vozu. Všechny dokumenty by měly být v pořádku a správně zaregistrovány. Kromě toho je vhodné zkontrolovat servisní historii vozu, tím se může nový majitel ujistit, že byl vůz správně a pravidelně servisován.

Vyplatí se nechat auto zkontrolovat kvalifikovaným mechanikem. Mechanik totiž ví, co konkrétně má zkontrolovat, a v případě problému dokáže ochránit nového majitele před špatnou investicí.

Evidenční kontrola

V první řadě je nutné zajít do nejbližší provozovny, která zařídí evidenční kontrolu auta. Ta se provádí na stanicích STK a jejím cílem je zjistit, jaký je skutečný stav automobilu a zda zjištěné údaje odpovídají informacím, které jsou zapsány v malém a velkém technickém průkazu.

Evidenční kontrola není časově náročný úkon, zpravidla ji provede pracovník stanice technické kontroly na počkání. Na evidenční kontrolu je potřeba vzít s sebou:

 • malý technický průkaz
 • velký technický průkaz
 • autolékárničku

Při evidenční kontrole pracovníci musí zkontrolovat VIN vozidla, barvu karoserie, motor, výrobní štítek auta, velikost kol a disků a také tažné zařízení, pokud jej má auto nainstalované. Souhlasit musí i počet sedadel a dveří.

Na evidenční kontrolu se musí dostavit každé auto, které má být přepsáno na jiného majitele. Cena evidenční kontroly se pohybuje kolem 200 – 800 korun.

Po dokončení evidenční kontroly získá nový majitel vozu protokol o evidenční kontrole. Tento protokol platí 30 dnů a poté pozbývá platnosti. Na přihlášení vozidla má nový majitel vozu pouze 10 dnů od zakoupení, proto není vhodné s přepisem vozu otálet.

Evidenční kontrolu provádí stanice STK.

Sjednání povinného ručení

Povinné ručení, celým názvem pojištění odpovědnosti z provozu vozidla po pozemních komunikacích je forma pojištění, která je navržena k ochraně jednotlivce, který provozuje vozidlo a hlavně k plnění škod jiným účastníkům nehody, pokud je vina na straně provozovatele vozu.

Obecně platí, že pokud dojde k nehodě, pojištění vozidla pokryje veškeré vzniklé škody a může pokrýt i případné léčebné výlohy pro zraněné. Z povinného ručení jsou hrazeny všechny škody, které způsobí řidič provozem vlastního vozidla na zdraví i majetku třetích osob.

Toto pojištění musí mít sjednáno ze zákona každý majitel vozidla a bez něj není možno auto užívat. Toto pojištění lze sjednat ve všech pojišťovnách. Pro srovnání cen lze využít kalkulačku povinného ručení na internetu.

Při sjednávání pojištění auta se bere v úvahu několik faktorů. Věk, bydliště, historie jízdy a nehodovost, také typ vozu, způsob užití a další faktory, které ovlivní výši pojištění.

V případě, že při silniční kontrole bude zjištěno, že není auto zaopatřeno povinným ručením, může řidiči hrozit pokuta až 40 000 korun. Toto pojištění kontroluje Česká Kancelář Pojistitelů (ČKP), která následně z financí z pokut hradí škody osobám, které k újmě přišly kvůli třetí (nepojištěné) osobě.

Majitel vozu bez povinného ručení nemůže žádat o zapsání do registru vozidel.

Registr vozidel

Jako další krok musí zajít nový majitel vozidla na místní úřad a zařídit potřebné úkony v registru vozidel.

Registr vozidel řeší následující úkony:

 • ztráta, poškození či odcizení technického průkazu
 • ztráta, krádež nebo poškození registrační značky
 • změna údajů o vlastníkovi auta či technických údajů vozidla
 • vývoz auta z ČR

S sebou musí nový majitel vozu donést občanský průkaz, řidičský průkaz, zelenou kartu, formulář k přepisu vozidla, velký a malý technický průkaz a protokol o evidenční kontrole.

Zde je potřeba vyplnit potřebný formulář, který je na úřadě volně k dispozici. Poté pracovníci úřadu převedou vozidlo na nového majitele a ten dostane nový malý technický průkaz a ve velkém technickém průkazu budou doplněny nové informace.

Pokud má řidič propadlý řidičský průkaz, musí zajít na nejbližší úřad obce s rozšířenou působností a požádat o nový. Řidičský průkaz lze obnovit nejdříve 90 dnů před koncem platnosti.

Výměna řidičského průkazu je zdarma a úřad má na vydání 20 dnů. Lze zažádat o zrychlenou výměnu do 5 dnů, která je zpoplatněna částkou 700 korun. Také lze zažádat o výměnu preventivně více než 3 měsíce před koncem platnosti, to stojí 200 korun.

SPZ na přání

Na registru vozidel lze mimo jiné žádat i o SPZ na přání, které jsou navzdory vyšší ceně stále oblíbenější. Konfigurátor SPZ na přání, který je dostupný na internetu, pomůže zjistit, která značka ještě nebyla vydána, což může řidičům pomoci ve výběru.

Pravidla pro konfiguraci značky na přání:

 • musí obsahovat alespoň jednu číslici
 • nesmí obsahovat diakritiku ani žádné speciální znaky
 • nelze použít písmena G, CH, O, Q, W
 • značka nesmí obsahovat žádné hanlivé výrazy ani zkratky státních orgánů (např. PCR)

Cena jedné značky je 5 000 korun, tedy na automobil je potřeba zaplatit dvě značky – přední i zadní – 10 000 korun, na motocykl stačí pouze jedna.