Finance a obchod – zpracování účetnictví, holding, prodej s.r.o. s historií

V neustále se vyvíjejícím podnikatelském prostředí hrají finance zásadní roli při podpoře inovací, růstu a udržitelnosti. Jsou životodárnou silou každé organizace, protože poskytují potřebný kapitál na financování provozu, výzkumu a vývoje či plánů expanze. Bez pevného finančního základu nemůže podnik prosperovat a konkurovat na dnešním konkurenčním trhu. Jak vypadá holding? Jaké jsou možnosti při zpracování účetnictví? Co je to fintech?

Obsahem článku je:

 1. Jak vypadá holding a co to je?
 2. Zpracování účetnictví
 3. Prodej s.r.o. s historií
 4. Co je to fintech?

I když se na první pohled můžou zdát být tyto pojmy nesourodé, všechny sdílejí společné téma inovace a vývoje.

Jak vypadá holding a co to je?

Holdingová společnost (nebo zkráceně holding) je společnost, jejíž primární činností je držení a správa kontrolního podílu v jiných firmách, nazývaných dceřiné společnosti. Holding sám obvykle nevyrábí žádné zboží ani neposkytuje služby.

Zde jsou některé klíčové aspekty holdingů:

 • Vlastnictví: Holdingová společnost vlastní většinový podíl akcií nebo hlasovacích práv v jedné nebo více dceřiných společnostech.
 • Struktura: Holdingová struktura umožňuje mateřské společnosti (holdingu) vykonávat určitou míru kontroly nad činností dceřiných společností.
 • Výhody: Holdingové struktury mohou poskytovat daňové výhody, omezenou odpovědnost, možnost diverzifikace a efektivnější správu.

Holdingové struktury se používají v široké škále odvětví, od financí a nemovitostí až po průmyslovou výrobu a maloobchod.

 1. Výroba

Holdingová společnost může vlastnit a řídit výrobní společnost, která vyrábí například kombinované sporáky. Holdingová struktura umožňuje mateřské společnosti (holdingu) kontrolovat kvalitu výroby, náklady a strategické směřování výrobní společnosti.

 1. Financování

Holding může poskytovat financování výrobním a distribučním společnostem, které se zabývají již zmíněnými kombinovanými sporáky a tím kontrolovat finanční toky a investovat do vývoje nových produktů a technologií.

 1. Inovace

Holdingová struktura nabízí možnost mateřské společnosti sdílet výsledky výzkumu a vývoje mezi dceřinými společnostmi a urychlovat inovace.

Čistý holding se zabývá pouze držením a správou majetkových účastí v dceřiných společnostech. Ziskové společnosti mohou využívat čisté holdingy k minimalizaci daní.

Zpracování účetnictví

Zpracování účetnictví zahrnuje souhrn činností, které slouží k systematickému zaznamenávání a sledování finančních transakcí a stavu podniku. V České republice se účetnictví řídí zákonem o účetnictví (č. 563/1991 Sb.) a dalšími souvisejícími předpisy.

Základní povinnosti:

 1. Vedení účetnictví v souladu s platnou legislativou.
 2. Pravidelné zaúčtování všech dokladů.
 3. Sestavování účetních výkazů (rozvaha, výkaz zisku a ztráty, příloha).
 4. Podávání daňových přiznání a statistických výkazů.
 5. Uchovávání účetních dokladů a účetních výkazů.

Možnosti zpracování účetnictví:

 • Vlastní vedení účetnictví: Vhodné pro malé firmy s jednoduchou strukturou účetnictví. Vyžaduje znalost účetních principů a legislativy.
 • Vedení účetnictví externí firmou: Vhodné pro firmy s náročnější strukturou účetnictví nebo pro ty, kteří se chtějí zbavit administrativní zátěže.
 • Využití online účetních programů: Zjednodušuje vedení účetnictví a umožňuje vzdálený přístup k datům.

Při výběru způsobu zpracování účetnictví je důležité zvážit:

 • Velikost a strukturu firmy.
 • Počet dokladů a účetních operací.
 • Znalosti a zkušenosti s účetnictvím.
 • Finanční možnosti.

Prodej s.r.o. s historií

Prodej s.r.o. s historií může být pro kupujícího i prodávajícího zajímavou alternativou oproti založení nové společnosti. Pro kupujícího přináší hned několik výhod:

 1. Dlouhodobá historie

Společnost s historií působí důvěryhodněji a může tak snáze získat zakázky, úvěry, dotace a partnery.

 1. Čistý obchodní rejstřík

Pokud v minulosti nedocházelo k žádným závažným událostem, je obchodní rejstřík „čistý“ a bez negativních záznamů.

 1. Získané licence a povolení

Společnost s historií může disponovat licencemi a povoleními, které by pro kupujícího znamenaly zdlouhavý a nákladný proces získání.

 1. Vyspělá firemní kultura

Společnost s historií má již vybudovanou firemní kulturu a zaběhnuté procesy.

Prodej s.r.o. s historií má i své nevýhody:

 • vyšší cena
 • potenciální závazky
 • nevyhovující struktura

Proces prodeje s.r.o. s historií:

 1. Prodejce určí cenu a podmínky prodeje.
 2. Prodejce a kupující provedou hloubkové prověření společnosti.
 3. Sepsání kupní smlouvy a další dokumentace.
 4. Podání návrhu na změnu v obchodním rejstříku.
 5. Uhrazení kupní ceny a převod vlastnictví.

Co je to fintech?

Finanční sektor prochází v posledních letech masivní transformací, poháněnou inovacemi a technologickým pokrokem. Tradiční bankovní instituce čelí silné konkurenci ze strany startupů a fintech společností, které přinášejí revoluční produkty a služby. Co je to tedy fintech?

Fintech je zkratka z anglického financial technology, česky finanční technologie. Jedná se o obor, který propojuje finance a technologie s cílem inovovat a zefektivnit finanční služby.

Co je to fintech, již bylo vysvětleno, ale jaké jsou jeho klíčové aspekty?

 • Inovace

Společnosti využívají technologické novinky, jako jsou umělá inteligence, k vytváření nových finančních produktů a služeb.

 • Přístupnost

Fintech zpřístupňuje finanční služby širšímu okruhu lidí a firem, a to i těm, kteří dříve neměli přístup k tradičním bankovním službám.

 • Pohodlí

Fintech služby jsou často dostupné prostřednictvím mobilních aplikací a online platforem, což uživatelům umožňuje snadný a rychlý přístup k jejich financím.

 • Konkurence

Vytvářejí konkurenci tradičním finančním institucím, což vede k nižším poplatkům a lepšímu uživatelskému prostředí.

Fintech je dynamicky se rozvíjející obor s velkým potenciálem. Pravděpodobně bude hrát klíčovou roli v tom, jak budou lidé v budoucnu spravovat své finance.

Příklady fintech aplikací:

 1. Mobilní bankovnictví: Aplikace umožňující správu financí, placení účtů a převody peněz prostřednictvím smartphonu.
 2. Platební služby: Online platební brány a digitální peněženky pro rychlé a bezpečné online platby.
 3. Robotické poradenství: Automatizované investiční rady na základě algoritmů a uživatelského profilu.

Existuje mnoho důvodů, proč by měl člověk zvážit používání fintech aplikací. Zvládají spravovat jeho finance pohodlněji, rychleji a levněji. Mohou mu také pomoci dosáhnout finančních cílů a zlepšit finanční gramotnost.