Neplatiči a dlužníci v bytech mohou připravit o střechu nad hlavou i své sousedy, kteří nikomu nic nedluží

Nechodí na schůze, neplatí příspěvky na správu domu a do fondu oprav, a to přesto, že si byt řádně koupili do svého vlastnictví. Pokud se ve společenství vlastníků (SVJ) objeví jeden takový, je to pro ostatní těžké. Jestliže se jich v rámci SVJ vyskytne hned několik najednou, může to být až likvidační. O střechu nad hlavou pak mohou přijít nejen neplatiči, ale i ostatní členové SVJ. Jak je to možné?

Zálohy na teplo, na vodu, příspěvky na správu domu a do fondu oprav se obvykle pohybují v řádu několika tisíců měsíčně. Pokud se vyskytne jen jeden jediný chronický neplatič, musí SVJ začít urychleně jednat. V opačném případě za něj všichni ostatní zaplatí až několik desítek tisíc ročně.

Vymáhat peníze po sousedech je těžké

Často se sousedé se doslova ostýchají neplatiče vyzvat k platbě. A co je nejčastějším důvodem? Nechtějí kazit vzájemné mezilidské vztahy v domě. Vůbec si při tom neuvědomují, že je jako první narušil právě neplatič, protože přestal hradit povinné platby. A de facto žije na úkor ostatních sousedů.

Nezřídka dochází k situacím, kdy jednotlivá SVJ otálí s vymáháním tak dlouho, až dotyčný dlužník spadne do exekuce nebo insolvence. Pak už mnoho prostoru na vymáhání pohledávky nezbývá, protože jiní věřitelé jsou jednoduše rychlejší nebo mají přednost.

Je třeba začít včas

V této souvislosti je dobré mít na paměti, že pohledávky se obecně uspokojují v tom pořadí, v jakém bylo zahájeno exekuční řízení. Pokud SVJ s řešením dluhu zaváhá, může se dostat až na konec seznamu. Dluh nemusí být vůbec zaplacen a SVJ může přijít o desítky tisíc. Zvlášť pokud promešká i lhůtu k přihlášení své pohledávky.

Jak správně postupovat?

Ideální je počítat s touto alternativou už při přípravě stanov. Do stanov je vhodné zakotvit termín splatnosti záloh a příspěvků na správu a údržbu domu. Může se zde i rovnou uvést sankce za pozdní placení jako jsou například poplatky z prodlení, nebo úrok z prodlení a stanovit další postup vůči dlužníkovi“

V praxi bývá prvním krokem k vymáhání dlužné částky písemná upomínka. Na ní by mělo být uvedeno i číslo bankovního účtut, VS, dlužná částka a datum splatnosti. Ideální je předat jednu kopii dlužníkovi a druhou si od něj nechat podepsat, aby bylo zřejmé, že ji četl a byl s ní srozuměn.

Případně lze upomínku poslat doporučenou poštou, aby se dalo u soudu posléze dokázat, že dlužník upomínku obdržel. Pokud dlužník upomínku nepřevezme, je to jen jeho mínus. Soud k této skutečnosti už nikterak nepřihlíží, pro něj je rozhodující, že si jí převzít mohl a o dluhu by se tak včas dozvěděl.

Hlavní je jednat rychle, protože v čase narostou dluhy do vysokých částek, čímž reálně klesá jejich vymahatelnost. Je potřeba si uvědomit, že jestliže má dlužník hypotéku, tak jeho byt slouží jako zástava bance pro případ, že jí nebude řádně splácet. Společenství vlastníků a jiní dlužníci tedy přichází na řadu až poté, co jsou uspokojeny závazky vůči bance. Tedy za předpokladu, že z prodeje bytu ještě vůbec něco zůstane.

Pozor na kumulaci neplatičů

V poslední době se množí také případy, kdy v jednom SVJ je více neplatičů najednou. Takovou finanční zátěž pak ostatní majitelé bytů nemusí zvládnout a problémy jim mohou začít přerůstat přes hlavu. Obvykle se do posledního dechu snaží uhradit náklady na energie, aby ve svých vlastních bytech nemuseli mrznout nebo být bez vody.

Na druhou kolej se tak rázem dostávají faktury za nejrůznější opravy nebo i splátky bance za úvěr a podobně. A nejpozději v okamžiku, kdy přijde první faktura s nedoplatkem, bývá obvykle malér dokonán. A právě tímto okamžikem se mohou do problému dostat i jednotliví vlastníci bytů, neboť ručí za závazky společenství, a to v poměru podle velikosti svého podílu na společných částech.