Jak fungují půjčky od soukromých osob? 

Lidé si půjčují peníze z různých důvodů. Pro některé se jedná o naléhavou situaci, kdy potřebují zaplatit neočekávaný výdaj, jako např. rozbitý automobil nebo rozbitou pračku. Pro další se může jednat o peníze na úhradu nějakých velkých výdajů, jako např. koupě automobilu, nemovitosti nebo na drahou dovolenou. Dále je také možné si půjčit peníze na vylepšení bydlení nebo rekonstrukci. 

Někdy se také člověk dostane do situace, kdy potřebuje peníze okamžitě a na rodinu nebo kamarády se nemůže obrátit. Pokud selže možná půjčka v bance nebo v nebankovní společnosti, je jednou z možností půjčka od soukromé osoby. 

V mnoha případech si však lidé půjčují peníze, pokud nemají dostatečné úspory, aby mohli zaplatit celou částku v hotovosti. Někdy může půjčka zajistit přístup k finančním prostředkům rychleji než spoření. 

Často se také stává, že si peníze chce půjčit např. člověk, který již má dluhy nebo je bez zaměstnání. Půjčku bez zaměstnání poskytuje celá řada nebankovních společností, které nemají tak přísné podmínky půjček jako např. banky. Půjčku u nebankovní společnosti je samozřejmě třeba pečlivě zvážit, obzvlášť, pokud se jedná o půjčku bez zaměstnání, a dobře se seznámit s jejími podmínkami.

Dalším druhem nebankovní půjčky může být např. rychlá online půjčka, kterou poskytuje společnost CreditLike. Od CredilLike si lze půjčit až 100 000 Kč, nicméně čím nižší částku na půjčení klient zvolí, tím větší má šanci na schválení půjčky. 

Půjčka od soukromé osoby

Půjčka od soukromé osoby je typem finanční pomoci, která je zajištěna ze soukromého zdroje, jakým může být online věřitel, soukromý věřitel nebo finanční společnost bez licence České národní banky. Klienti tak nesou plnou odpovědnost za náklady na půjčku včetně splátek jistiny a úroků. 

Na rozdíl od bankovních půjček nemá většina soukromých půjček základní prvky ochrany spotřebitele a jedná se tak většinou o poslední možnost půjčení peněz.  

Úrokové sazby soukromých půjček jsou obvykle mnohem vyšší než úrokové sazby půjček v bance, takže klienti by si měli před výběrem půjčky pečlivě prozkoumat její podmínky. 

Kromě toho mají půjčky od soukromé osoby často přísnější podmínky splácení a požadavky na způsobilost a někteří věřitelé mohou vyžadovat i spoludlužníka nebo majetkové zajištění. 

Pro získání soukromé půjčky musí klient obvykle vyplnit žádost o půjčku, která bude obsahovat osobní a finanční údaje včetně příjmů a úvěrové historie. 

Obvykle věřitelé vyžadují také výpis z bankovního účtu a další osobní údaje. 

Výhody půjček od soukromé osoby

Soukromé půjčky mohou být skvělým způsobem financování nejrůznějších výdajů, od oprav domu až po studium na vysoké škole. Soukromá půjčka má mnoho výhod, včetně pohodlí, flexibility a konkurenceschopných úrokových sazeb. 

Největší výhodou soukromé půjčky je, že dlužníci mohou získat přístup k finančním prostředkům rychle a bez zdlouhavého nebo nákladného procesu žádosti. Protože soukromé půjčky nejsou podporovány žádným státním subjektem, vyžadují méně dokumentace a často mají méně omezení než státní půjčky. 

Vyřízení soukromých půjček tak trvá obvykle mnohem kratší dobu než u jiných typů financování, což umožňuje rychlý přístup k potřebným finančním prostředkům.

Soukromá půjčka také nabízí dlužníkům větší flexibilitu, pokud jde o věřitele a výši půjčky. Na rozdíl od státem podporovaných půjček, které jsou obvykle omezeny na určité věřitele a částky, jsou soukromí věřitelé obvykle ochotni spolupracovat s dlužníky na vytvoření balíčků půjček na míru podle jejich individuálních potřeb a finančních možností. Tato flexibilita vede k tomu, že splátky půjčky jsou přizpůsobeny individuální finanční situaci klienta a odpovídají jeho potřebám a cílům. 

Kromě pohodlí a flexibility nabízejí soukromé půjčky dlužníkům také velmi konkurenceschopné úrokové sazby. Vzhledem k tomu, že za ně neručí žádný státní subjekt a jsou obvykle schvalovány s méně přísnými požadavky na bonitu, nabízejí soukromé půjčky často nižší úrokové sazby než jiné typy půjček.

Půjčky na směnku jsou v České republice od roku 2013 zakázané.

Nevýhody půjček od soukromé osoby

Soukromé půjčky mohou být zdrojem financování výdajů na studium, zdravotní péči a dalších výdajů, ale je důležité, aby si lidé před rozhodnutím uvědomili i jejich nevýhody

Soukromé půjčky mají vyšší úrokové sazby než státní půjčky a některé mohou být dokonce variabilní, nikoliv fixní. Dlužníci také mohou mít méně možností splácení a více omezení, pokud jde o odpuštění půjčky, nebo odklad splátek v případě obtíží.

U soukromé půjčky má věřitel obvykle právo kdykoli požádat o úplné splacení, což může být problém, pokud se dlužník ocitne ve finanční krizi a není schopen dále splácet. 

Někteří věřitelé navíc nenabízejí možnost odkladu v případě nezaměstnanosti nebo ekonomických potíží.

Soukromé půjčky mohou mít také vyšší poplatky, jako jsou poplatky za poskytnutí půjčky, poplatky za pozdní splacení nebo sankce za předčasné splacení, které mohou dále zvýšit celkové náklady na půjčku a prodloužit dobu splácení půjčky. 

Dlužníci také podléhají bonitě soukromého věřitele, což znamená, že těm s nižším úvěrovým skóre nemusí být nabídnuty stejné podmínky jako těm s vyšším skóre.

Mezi další nevýhody půjček od soukromých osob patří: 

  • rizikovost půjčky
  • komplikované smlouvy, kterým klient nerozumí
  • při sporech o půjčce je nutné platit za soud
  • málo informací o poskytovateli půjčky

Pro některé klienty mohou být také půjčky od soukromých osob cestou do tzv. dluhové pasti.

Půjčka na směnku

Půjčka na směnku je druh úvěru, kdy dlužník získává finanční prostředky od věřitele pomocí směnky jako podkladového cenného papíru pro dlužnou částku. 

Tento typ financování umožňuje malým podnikům získat přístup k finančním prostředkům od jiných podniků nebo bank rychleji než prostřednictvím tradičního bankovního financování. 

Okamžitá půjčka na směnku se liší od tradičního úvěru, protože se jedná o časově neomezenou formu financování bez stanovené doby splatnosti. Místo toho se dlužník zavazuje splatit věřiteli určité procento z původní výše úvěru, obvykle do 45 dnů, s připočtením úroků. Věřitel v podstatě odkoupí od dlužníka směnku a pak ji drží, dokud není půjčka splacena.

Půjčka na směnku v současné době není v České republice možná, protože je od roku 2013 zakázaná

Pokud tedy člověk najde na internetu nebo jinde inzeráty typu: okamžitá půjčka na směnku, půjčka na směnku Praha, rychlá půjčka na směnku apod., tak se jedná s velkou pravděpodobností o půjčky jiného typu. 

Pokud si chce člověk půjčit peníze na směnku v Praze, bude muset vyhledat některou z nebankovních společností, které budou s velkou pravděpodobností nabízet rychlou online půjčku

Ne nadarmo jsou okamžité půjčky na směnku v současné době zakázány. Jednalo se totiž o nejvíce rizikovou možnost zapůjčení peněz.