Daňové přiznání fyzických osob

Tento rok již teď znamená řadu zásadních změn a například u daňového přiznání je jich hned několik. Zde jsou k dispozici základní fakta o tomto tématu. Asi nejvíce samozřejmě všechny zajímá, kdo je povinný jej podat. Vše se odvíjí od roku 2015. Pokud hrubé příjmy z podnikání v minulém roce přesáhly 15 000 Kč, nebo pokud podnikatel vykázal daňovou ztrátu (přestože příjmy nepřekročily daných 15 000 Kč), musí v roce 2016 přiznání podat.

Výjimkou jsou pouze tři případy. Ti, u kterých jejich příležitostné příjmy nepřesahují 30 000 Kč. Ti, kteří mají příjmy osvobozené od daní z příjmu, nebo ti, kteří jsou zaměstnaní, zároveň podnikají a jejich vedlejší příjmy z pronájmu, příležitostné příjmy či příjmy z podnikání nepřesahují hranici 6 000 Kč.

Do kdy daňové přiznání podat?

Další velice důležitý fakt a samozřejmě asi vůbec nejčastější otázka všech, kteří jsou k tématu zainteresovaní. Konečný termín je 1. duben 2016. Ovšem i zde jsou výjimky.

Pokud má podnikatel daňového poradce, který daňové přiznání zpracovává anebo je povinností mít účetní závěrku ověřenou auditorem a podnikatel je současně tzv. právnickou osobou, lhůta podání se odkládá k datu 1. července 2016. Pro tuto výjimku je třeba správně zažádat dříve než proběhne první datum splatnosti. V tomto případě je podnikatel povinen odevzdat zplnomocnění pro daňového poradce na daný finanční úřad.

Způsob podání daňového přiznání

Nezbytné je vyplnit formulář. Může to být ručně, ovšem je tu i varianta elektronického sepsání, která je nepoměrně výhodnější pro obě zúčastněné strany. Opět bude hrát tu nejdůležitější roli finanční úřad, který formuláře zpracovává.

Doručit formulář lze všemi způsoby (osobně, ale také doporučenou zásilkou skrze poštu), hlavně když vše bude zařízeno v adekvátním termínu.

Změny od 1. ledna 2016

Tato novinka se týká každého, kdo si dobrovolně zřídil datovou schránku, především všech daňových subjektů. Změna spočívá ve formě jejich podání daňového přiznání. Ti mají již jen jednu jedinou možnost, a to podání elektronicky.

Takováto forma ušetří spoustu času a utrpení ve frontách na úřadech, takže jde o vítané zpestření nejen pro drobné živnostníky. A to už jen proto, že zřízení zmíněné datové schránky a její provoz v základní formě je zcela bezplatný.

A na závěr – formuláře k elektronickému vyplnění jsou volně přístupné na internetu, v případě, že podnikatel neví, dá se dojít k odpovědi na otázku prostým „googlováním“.