Jak napsat životopis – strukturovaný, klasický, europass 

Hledání nové práce vyžaduje iniciativu, čas a energii. Každý má vysněné ideální povolání a najít jej není tak těžké. Složitější je odprezentovat se tak, aby to druhé straně stálo za pozvánku na osobní pohovor. Jak napsat životopis, aby zaujal a vyčníval nade všemi ostatními? Je lépe zvolit klasický, strukturovaný, nebo europass?

Cože je těžké na sepsání kvalitního životopisu, ptá se řada lidí? Pár vět o sobě, souhrn pracovních zkušeností, vzdělání, dovedností a zájmů, to nemůže být žádná věda. Omyl. Životopis bývá prvním stykem s potenciálním zaměstnavatelem. Záleží na něm o to víc, pokud jde o zaměstnání lukrativní, na které se stojí fronty.

Personální oddělení denně pročítají desítky podobných životopisů, pro něž se vžilo označení CV jakožto zkratka pro latinský výraz Curriculum Vitae. Proto je více než kdy jindy důležité zazářit a vystoupit z davu. Jak to však zvládnout a vytvořit nejlepší životopis? Pro sepsání dobrého CV existuje pár pravidel, kterými je dobré se řídit.

Jak má vypadat životopis – pravidla

Ať se uchazeč o zaměstnání rozhodne pro jakoukoliv formu životopisu, obecně platí, že by CV mělo být formálně v pořádku, aktualizované a bez viditelných chyb nebo nesrozumitelností. Čím pro personalistu snadnější orientace v životopisu, tím lépe. Jak by měl vypadat životopis?

Strukturovanost, jednotná grafika a přehled jsou mimořádně důležité. Posloupnost informací a jejich relevance usnadňuje personalistům práci a ti okamžitě vědí, zda jim stojí za to kandidáta pozvat na osobní setkání, či ne. K čemu je personalistovi v IT firmě informace, že kandidát tři roky pracoval jako číšník?

Ačkoliv to v dnešní době může připadat přinejmenším úsměvné, neměl by být životopis sepsán v ruce. Strojopis je standard, který člověka reprezentuje. Nikdo se nechce zdlouhavě pročítat kostrbatým rukopisem.

Obsáhlé CV není dobrý nápad. Stručnost je to, co prodává. Přestože mají mnozí bohaté pracovní zkušenosti, s nimiž se touží pochlubit, ne vždy je nutné o sobě do životopisu psát všechno. Postačí ty nejdůležitější informace relevantní k místu, o něž se člověk uchází.

Strukturovaný životopis – životopis v němčině.

Obecně platí, že by životopis neměl přesahovat dvě A4 strany. Pouze výjimečně a za předpokladu, že mají tyto údaje rozhodující význam, co se týče nabízené pozice. Pracovní zkušenosti starší deseti patnácti let je doporučováno v CV již vynechat a zmínit je případně až při osobním pohovoru.

Gramatické a slohové chyby do životopisu nepatří. Je jasné, že uchází-li se člověk o pozici prodejního asistenta, nebude rozhodující, zda dobře ovládá český jazyk a pravopis. Ovšem životopis s hrubými chybami dobrý dojem neudělá. CV je vizitka a jako takovou je potřeba jej brát.

Není to podmínkou, ovšem pomalu a jistě určitá norma, přiložit k životopisu svoji aktuální, ideálně pasovou fotografii. Personalistovi podobenka pomůže vytvořit si o kandidátovi lepší obrázek, přestože to může stále mezi mnoha lidmi vyvolávat pocit diskriminace.

V každém případě platí, že fotografie by neměla být pořízena jako selfie, se slunečními brýlemi, s ostatními lidmi, či v ležérním oblečení. Klasická pasová fotka na bílém pozadí ve formálním oděvu vyzařuje profesionalitu a vážný zájem o danou pozici.

Strukturovaný životopis

Strukturovaný životopis je dlouhodobě nejběžnější formou CV užívanou ve světě personalistiky. Klasické věty a souvětí nahradily stručné body s výpisem nejdůležitějších informací a údajů o konkrétním uchazeči. Úsporně a přehledně, to je základ úspěchu.

Personalista při pohledu na takové CV okamžitě ví, s kým má tu čest, a pokud je kandidát dostatečně zajímavý, prostor na otázky a vysvětlení podrobností nastává při osobním interview. Stačí uvést v bodech název firmy, pro níž kandidát pracoval, pozici a časové období. Případně i hlavní pracovní náplň, dovoluje-li to prostor A4.

Jak napsat životopis – vzor

Cesta, jak napsat životopis, by neměla být složitá. Podstatou je sesumírovat svoji dosavadní kariéru do strukturované podoby, použít odrážky, správně vytučnit důležité body a případné mezery mezi zaměstnáními nastínit je namátkově. Prostor na dovysvětlení si nechat na osobní pohovor.

Vzor životopisu ke stažení je k nalezení na mnoha internetových stránkách zabývajících se personalistikou a poradenstvím. Postačí do vyhledávače zadat heslo „Jak napsat životopis vzor„.

Obecně platí, že by měl životopis začínat osobními údaji, včetně plného jména, titulu, data narození a případně rodinného stavu. Kontakt musí být přítomen za každou cenu. Mnoho pracovních příležitostí přišlo vniveč právě kvůli chybějícímu kontaktu na kandidáta.

  • Vzdělání by mělo začínat od toho nejaktuálnějšího, včetně doby jeho započetí a ukončení. Zmínit je nutné dosažené vzdělání (maturita, diplom). Součástí sekce vzdělání jsou i různá podpůrná školení a kurzy.
  • Následuje praxe, v pořadí zaměstnání od nejaktuálnějšího po nejstarší. Název firmy a pozice, datum nástupu a odchodu, krátce také náplň práce a hlavní zodpovědnost.
  • Znalosti, dovednosti a schopnosti na prvním místě dle jazyka a jeho úrovně, poté počítačové dovednosti, jaký software uchazeč ovládá, jaký vlastní řidičský průkaz, a další dovednosti. Přidat uchazeč smí také své zájmy.
  • Důležitou položkou jsou i reference od bývalých zaměstnavatelů, od nichž lze získat kladné doporučení. Chybět by proto nemělo jméno a kontakt dotyčné osoby, která má pravomoc kandidáta doporučit.

Na závěr může být dobrým mravem zmínit svůj zdravotní stav, je-li nějakým způsobem omezující.

Klasický životopis – vzor

Klasické životopisy se již moc nevidí, ovšem to neznamená, že se s nimi personalisté nesetkávají. Zejména starší ročníky, které hledají práci po mnoha letech v jedné firmě, nejsou zvyklé vytvářet životopis podle novodobých standardů a jsou naučené z dob školní docházky psát CV v celých větách.

I dnes se lze setkat s takovými životopisy, kde uchazeč zmiňuje kromě sebe i povolání svých rodičů a rodinné poměry. Z hlediska současných zvyklostí je taková forma životopisu spíše zábavná, nicméně není to nic, nad čím by se kvalitní personalista měl pozastavit, notabene s negací.

Označení klasický životopis může v mnohých vyvolávat zmatek, neboť se strukturovaná forma CV stala již natolik běžnou a rozšířenou, až je považována za klasiku.

Některé společnosti mohou dokonce i vyžadovat, aby byl klasický životopis sepsán rukopisem, z nějž bude mít grafolog možnost vyčíst povahové rysy kandidátovy osobnosti. Jak by měla taková slohová práce vypadat? Klasický životopis – vzor:

Martin Mareš
Nádražní 73
430 02 Liberec

Tel.: 777 777 777
Email: mares@adresaemailu.cz

Jmenuji se Martin Mareš, narodil jsem se 11. února 1977. Bydlím v Liberci. Vystudoval jsem střední ekonomickou školu v Liberci, maturoval jsem z češtiny, matematiky, angličtiny a ekonomiky.

Od září 1996 do ledna 2001 jsem pracoval jako účetní ve společnosti Spočítej. Náplní mé práce byly mzdy, daňové přiznání a firemní účetnictví.

Od února 2003 do listopadu 2010 jsem byl zaměstnaný jako hlavní mzdový účetní ve firmě ABC, kde jsem měl na starosti také administrativu, chod kanceláře a obchodní pochůzky.

Mezi mé záliby patří informační technologie a cizí jazyky. Anglický jazyk jsem si zdokonalil na dvouletém pobytu v Londýně, kde jsem mezi lety 2001 a 2003 pracoval jako zástupce provozního v řetězci pizzerií.

Mám řidičský průkaz skupiny B a C, jsem aktivním řidičem. Z vlastností mohu vyzdvihnout zodpovědnost a pečlivost, důraz na kvalitu nad kvantitou, smysl pro pořádek a loajalitu.

V Liberci 20. ledna 2024

Martin Mareš

Řada internetových stránek nabízí životopis zdarma ke stažení.

Životopis vzor – student 

Mnozí studenti mají ze sepsání životopisu obavy, poněvadž nedisponují mnoha pracovními zkušenostmi. Obávají se, že bude jejich CV vypadat chudě, pokud od něj nemají kromě dosaženého vzdělání co napsat. Není překvapením, že lépe vyhlíží životopis, který zmiňuje pracovní zkušenosti z brigád během studia, ovšem i uchazeč bez jakýchkoliv zkušeností může zaujmout.

Čerstvý absolvent má nicméně tu výhodu v tom, že je otevřený novým zkušenostem a ochotný učit se nové věci. Je takzvanou nepopsanou deskou, kterou si zaměstnavatel může vychovat a zaučit k obrazu svému.

Student by tak měl ve svém CV zdůraznit především jeho komunikační dovednosti, studijní úspěchy, účast na školních projektech, školní aktivity jím organizované a ostatní informace, které personalistovi pomohou vytvořit si obraz o kandidátových osobnostních kvalitách a potenciálu.

Velmi dobrý dojem vyvolá zmínka o pracovních stážích či výměnných zahraničních pobytech, které značí studentovu samostatnost, jazykové dovednosti a schopnost komunikovat s lidmi jiných národností, kultur či náboženství.

Životopis v angličtině je dnes vyžadován na mnoha pozicích.

Životopis vzor – student: Jsem čerstvou absolventkou střední jazykové školy v Hradci Králové. Maturovala jsem z angličtiny, ruštiny, češtiny a psychologie. Během každoročních letních prázdnin jsem se účastnila výměnných jazykových pobytů, střídavě na Maltě, ve Velké Británii a v Portugalsku.

Během jazykových pobytů jsem poznala mnoho různých národností, což mnohonásobně rozšířilo mé obzory a vnímání světa. Naučila jsem se samostatnosti, poradit si v každé situaci a nebát se komunikovat. Vůči světu jsem otevřenější, sebevědomější a tolerantnější.

Během školního roku jsem souběžně se studiem brigádně pracovala v kancelářích jako pomocná administrativní síla s přesahem do marketingu. Věřím proto, že jsem schopná naučit se mnoha novým věcem a krok za krokem budovat svoji kariéru.

Europass životopis 

V posledních letech se dostává do popředí takzvaný Europass, jenž byl přijat Evropskou komisí v roce 2004. Jeho cílem je podpořit porozumění a transparentnost dovedností a kvalifikací. Roku 2019 dosáhla počet unikátních životopisů čísla 150 milionů a 2,5 milionu návštěv portálu Europass měsíčně.

Jak funguje Europass životopis? Není potřeba již zdlouhavě vytvářit životopis ve Wordu či jiných souborech a dokumentech. Europass pomáhá dle virtuální šablony vytvořit CV jednoduše a online. Navíc se životopis umí sám naformátovat.

Europass životopis je dostupný ve všech jazycích EU a je zdarma. CV jdou zpětně online editovat. Všechna uložená data jsou díky zvoufázovému přihlašování do systému naprosto v bezpečí.

Dovednosti životopis 

V životopise je příhodné zmínit veškeré dovednosti, které mohou být relevantní k dané pozici. Pokud nabízené zaměstnání zmiňuje časté pracovní cesty, bude záhodné zmínit jaký typ řidičského průkazu kandidát má, jakou jazykovou výbavu a zkušenosti na mezinárodním poli.

jedná se o pozici PR specialisty? Pomůže zmínit, že kandidát ovládá psaní všemi deseti prsty. Na druhou stranu, jeli ve hře pozice bytového designéra, nejspíš bude zbytečné zmiňovat mezi dovednostmi, že uchazeč plynně mluví polsky. Rozhodně se vyplatí nenechat nic náhodě a zmínit vše, co by mohlo, byť vzdáleně souviset s danou prací.

Životopis zájmy 

Zájmy jsou v životopise vítané, i když ne nezbytné. Jsou příjemným zpestřením mnohdy jednotvárných CV, které se jedno od druhého příliš neliší. V takových případech může pomoci naladit se s personalistou na stejnou notu. Není tajemstvím, že personalisté nevybírají nové pracovníky pouze na základě pracovních zkušeností.

Opravdu kvalitní HR specialista se snaží najít kandidáta, který nejenže splňuje veškeré pracovní požadavky, nýbrž dokáže osobnostně zapadnout do podobně naladěného kolektivu, ať již věkem, životním stylem, nebo právě svými koníčky.

Není tudíž od věci obohatit svůj životopis zájmy všeho druhu, ať se jedná o potápění s přístrojem, cyklistiku, rukodělnou výrobu nebo řešení hlavolamů.

Životopis v angličtině a životopis v němčině

V mnoha společnostech, které spolupracují s firmami na mezinárodním poli, personalisté vyžadují životopis v angličtině, nezřídka také životopis v němčině. Jednak tím kandidát dává najevo svoji jazykovou vybavenost, druhak tato forma CV může posloužit zahraničnímu řediteli firmy, který neovládá češtinu.

Požadavek jisté jazykové úrovně se liší místo od místa. Někde je potřeba, aby se pracovník domluvil pouze na komunikativní úrovni, jinde je nutné perfektně ovládat gramatiku, a to jak slovně, tak písemně. Kvalitní životopis mnohé napoví.

Mnozí kandidáti si nechávají své CV přeložit do cizího jazyka specializovanými firmami a překladateli. Ovšem zde pozor, aby se písemná podoba jazykové úrovně příliš nerozcházela s realitou.