Povinné ručení – cena, srovnání, výpověď

Ať už si člověk koupí nové auto nebo ojetinu, musí řešit povinné ručení. Bez něj totiž nesmí auto na silnici. Co je povinné ručení? Jak najít nejlevnější povinné ručení? A jak povinné ručení zrušit?

Každé vozidlo zapsané v registru silničních vozidel musí mít pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla. Málokdo možná tento pojem slyšel. Avšak lidový pojem „povinné ručení“ zná určitě každý. Přitom jde o jedno a totéž.

Povinné ručení neboli zákonné pojištění vozidla upravuje zákon č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla. Ten stanovuje, že provozovat vozidlo na pozemní komunikaci může jen ten, kdo má sjednané toto zákonné pojištění auta.

Povinné ručení však musí mít i auto ponechané na pozemní komunikaci, tzn. pokud jen na silnici stojí. Povinné ručení se však netýká jen osobních aut. Platí také pro motorky, přívěsné vozíky a pochopitelně i autobusy nebo nákladní vozidla.

Povinnému ručení se zkrátka nelze vyhnout. Kdo by to zkusil, tomu hrozí pokuta od 5 000 do 40 000 Kč. Kromě toho hrozí další sankce za nesjednání povinného ručení. Pokud provozovatel vozidla nemá povinné ručení déle jak 14 dnů, vyřadí obecní úřad obce s rozšířenou působností vozidlo z provozu.

Tím to však ještě nekončí. Provozovatel musí následně odevzdat tabulky registrační značky, osvědčení o registraci vozidla a předložit technický průkaz k zápisu vyřazení vozidla z provozu. Pokud to neudělá, hrozí mu další pokuta až do 50 000 Kč.

Je tedy jasné, že jízda bez povinného ručení se nevyplácí. A to není všem sankcím konec. Proč musí mít každé auto povinné ručení? A co dalšího hrozí v případě nepojištění auta?

Co je povinné ručení?

Smyslem povinného ručení je nahradit škodu vzniklou při dopravní nehodě třetím osobám. Jinak řečeno způsobí-li někdo dopravní nehodu, pojišťovna zaplatí škodu na jiných vozidlech, majetku a zdraví všech poškozených. Povinné ručení kryje škody vzniklé na cizím majetku a zdraví.

Proto je tak důležité povinné ručení mít. Pokud by způsobil škodu někdo, kdy by povinné ručení sjednané neměl, musel by veškerou tuto škodu zaplatit sám. A to by ho mohlo finančně bolet více než uvedené pokuty za nesjednání pojištění.

Opravy vozidel nejsou zrovna levnou záležitostí, obzvlášť pokud se jedná o luxusnější auta. Avšak způsobená újma na zdraví může být ještě horší. Náhrada škody se tak snadno může vyšplhat do statisícových částek. A to přece nikdo z vlastní kapsy platit nechce.

Pojištění auta – povinné ručení, nebo havarijní pojištění?

Mnoho lidí má v pojištění auta zmatek. Které sjednat a kterému se lze naopak vyhnout? Jaký je rozdíl mezi povinným ručením a havarijním pojištěním?

Již bylo uvedeno, že povinnému ručení se vyhnout nejde. To musí mít každé auto. Pokud někdo způsobí svým vozidlem škodu někomu jinému, z povinného ručení se poškozené osobě proplatí náklady, které touto nehodou vznikly. Avšak škoda na vlastním vozidle viníka z povinného ručení hrazena není.

Pokud nemá viník dopravní nehody sjednané havarijní pojištění, pak si škodu na vlastním vozidle musí platit sám. Havarijní pojištění je tedy dobrovolné a kryje škody vzniklé na vlastním vozidle.

Havarijní pojištění se však nemusí týkat jen zaviněných havárií. Vztahuje se na další tři základní pojistná rizika – vandalismus, živelní událost a odcizení.

Lze tak uzavřít, že havarijní pojištění je ideálním doplněním povinného ručení, kdy vlastník vozidla chrání svůj vlastní majetek. Je dobré si sjednat povinné ručení i havarijní pojištění u jedné pojišťovny, protože pak klient zpravidla dostane slevu na pojistném.

Povinné ručení kryje škody na cizím vozidle, havarijní pojištění na vozidle vlastním.

Co kryje povinné ručení?

Povinné ručení kryje škody způsobené třetím osobám. Pojištěný, který způsobí havárii, má právo, aby za něj pojišťovna zaplatila následující:

 • újmu na zdraví (ublížení na zdraví nebo usmrcení),
 • škodu vzniklou poškozením, zničením nebo ztrátou vozidla či jiné věci a zvířete,
 • ušlý zisk,
 • náklady na zdravotní péči,
 • účelně vynaložené náklady spojené s právním zastoupením v případě prodlení pojišťovny s výplatou pojistného plnění nebo jeho neoprávněného odmítnutí či krácení.

Kolik pojišťovna vyplatí při pojistné události? Konkrétní částku nelze předem jednoznačně určit, protože každá škoda je jiná. Avšak zákonem je daný limit pojistného plnění a ten nelze měnit.

Minimálním limitem je částka 35 mil Kč za každého zraněného nebo usmrceného a 35 mil Kč za poškození vozidla a ušlý zisk pro všechny poškozené. Byť se uvedené limity zdají jako horentní sumy, ne vždy jsou tyto částky schopné pokrýt všechny škody. Především u vážných nehod se škody mohou vyšplhat i přes uvedené minimum. Proto není od věci sjednat s pojišťovnou vyšší limity.

Na co se povinné ručení nevztahuje

Z povinného ručení musí pojišťovna zaplatit za pojištěného škodu vzniklou třetím osobám. Neplatí to však bez výjimky. Pojišťovna nehradí škodu či újmu:

 • kterou utrpěl řidič vozidla, jehož provozem byla újma způsobena,
 • kterou je pojištěný povinen nahradit svému manželu nebo osobám ve společné domácnosti,
 • vzniklou na vozidle, jehož provozem byla škoda způsobena,
 • vzniklou při neoprávněném použití vozidla,
 • pokud vozidlo nebylo způsobilé k provozu po technické stránce,
 • pokud se řidič odmítl podrobit testu na omamné látky a alkohol,
 • při střetu vozidel, která jsou ve vlastnictví téže osoby,
 • škodu vzniklou mezi vozidly jízdní soupravy tvořené motorovým a přípojným vozidlem,
 • újmu vzniklou manipulací s nákladem stojícího vozidla,
 • újmu způsobenou provozem vozidla při jeho účasti na organizovaném motoristickém závodu nebo soutěži,
 • újmu vzniklou provozem vozidla při teroristickém činu nebo válečné události.

Z výše uvedeného vyplývá, že povinné ručení nelze uplatnit na jakoukoliv škodu vlastníka vozidla. Některé pojišťovny navíc mohou mít i jiné výluky z povinného ručení, proto je dobré se s těmito seznámit před sjednáním pojištění auta.

Pojištění auta – cena

První, co každého zajímá, je cena pojištění auta. Nikdo přece nechce platit víc než musí. Ne vždy je však nejlevnější pojištění auta tou nejlepší volbou. U každého pojištění je potřeba vzít v úvahu pojistné limity, rozsah nabízených služeb a výluky z pojištění. Až na základě toho lze vybrat vhodné pojištění auta.

Každému bude vyhovovat něco jiného a každý bude mít jinou cenu pojištění auta. Jak je to možné? Cenu pojištění auta totiž ovlivňuje mnoho faktorů. Mezi ně patří:

 • objem a výkon motoru vozidla
 • druh vozidla (osobní automobil, motocykl, nákladní automobil apod.)
 • užití vozidla (služební auto, taxislužba, autoškola apod.)
 • věk vlastníka vozidla
 • trvalé bydliště vlastníka vozidla
 • zda je vlastník fyzická osoba, OSVČ nebo právnická osoba
 • délka bezeškodního průběhu

Jak je vidět, není možné stanovit obvyklou cenu pojištění auta. Výši pojistného lze vypočítat pouze s ohledem na konkrétní auto a konkrétního pojistníka. Levnější bude samozřejmě povinné ručení např. na autobus, než povinné ručení na traktor.

Nejlevnější povinné ručení 

Hledání nejlevnějšího povinného ručení může být pro laika docela oříšek. Jak najít vyhovující povinné ručení a zároveň neplatit majlant? Pomůže šikovný nástroj, kterým je kalkulačka povinného ručení. Online kalkulačka po vyplnění několika základních údajů o vozidle a vlastníkovi porovná nabídky povinného ručení tuzemských pojišťoven.

Nabídky jsou řazeny od nejlevnějšího povinného ručení po nejdražší, kdy zájemce zároveň vidí, jaké služby jsou v pojištění zahrnuty. Znovu je třeba připomenout, že nejlevnější povinné ručení nemusí vždy být tou správnou volbou.

Srovnání povinného ručení

Online kalkulačka povinného ručení nabízí srovnání povinného ručení a doporučí aktuálně nejvýhodnější nabídky českých pojišťoven. Má-li klient zájem, může povinné ručení několika kliknutími rovnou sjednat, a to odkudkoliv.

Pokud však nebude chtít pojištění sjednávat, nic se neděje. Kalkulačka povinného ručení k ničemu nezavazuje, lze ji bez obav využít jen k získání srovnání povinného ručení a lepšího přehledu o aktuálních nabídkách pojišťoven.   

Co dělat, pokud díky srovnání povinného ručení člověk zjistí, že platí na pojistném zbytečně mnoho? Odpověď lze najít dále v tomto článku.

Výpověď povinného ručení – kdy a jak povinné ručení zrušit?

Povinné ručení sice každý musí mít, to však neznamená, že ho nelze měnit. Pokud pojistník zjistí, že za povinné ručení platí zbytečně moc, může smlouvu se stávající pojišťovnou můžete vypovědět a sjednat pojistku novou.

Pozor však na to, že ne vždy a kdykoliv je výpověď povinného ručení možná. Standardně se totiž výpověď povinného ručení posílá, resp. musí být pojišťovně doručena 6 týdnů před koncem pojistného období.

Existuje i několik dalších způsobů, jak zrušit povinné ručení:

 • uplynutí pojistného období
 • dohoda
 • do 2 měsíců po uzavření smlouvy
 • do 3 měsíců od pojistné události
 • z důvodu změny majitele vozidla
 • vyřazením vozidla z evidence
 • z důvodu nesouhlasu se změnou pojistného

Mnoho dalších důležitých a praktických informací o pojištění vozidel lze najít na webu ePojistka.cz.