Vše kolem auta – přihlášení, přepis, odhlášení

Pořídit si auto není jen tak. Vybrat a zaplatit nestačí. S pořízením i vlastnictvím auta se pojí mnohé úřední úkony, bez nichž se provoz automobilu neobejde. Jedná se zejména o přihlášení, přepis nebo odhlášení z registru silničních vozidel. Co vše je potřeba zařídit? Jak auto odhlásit? Kolik stojí přepis auta a jaká je cena přihlášení vozidla?

Administrativní procedura se liší dle toho, zda je do registru silničních vozidel přihlašován nový, či ojetý vůz. U nového auta není proces natolik papírově náročný. U ojetého auta je potřeba učinit více úkonů a vyžaduje to i součinnost prodávajícího.

Přihlášení nového auta

O přihlášení nového auta se kupující zpravidla nemusí starat. V praxi to funguje tak, že za kupce administrativu vyřídí prodávající (autosalon). V závislosti na vytíženosti autosalonu se však tento proces může protáhnout, což řidič, který potřebuje vůz používat okamžitě, nemusí vítat.

Proto existuje možnost provést přihlášení auta na vlastní pěst. Autosalon v takovém případě odevzdá auto novému majiteli se zelenou papírovou převozní značkou. Tato značka nenahrazuje klasickou státní poznávací značku a nelze s ní proto auto používat, notabene vyjet za hranice České republiky.

Převozní značka slouží primárně k přejezdu z autosalonu do místa registrace a její platnost je omezená na 10 dní. V případě policejní kontroly je vhodné s sebou na cestě mít i doklad o povinném ručení a také kupní smlouvu.

Přihlášení auta lze provést na kterémkoliv úřadu obce s rozšířenou působností. Bez spádovosti, tedy bez ohledu na místo trvalého bydliště. S sebou k zápisu do registru silničních vozidel je nezbytné přinést následující dokumenty:

  • občanský průkaz nebo jiný doklad totožnosti (cestovní pas)
  • kupní smlouva, faktura, leasingová smlouva
  • doklad o povinném ručení (zelená karta)
  • velký technický průkaz – jestliže již byl k vozu vystaven, pokud nebyl, pak C.O.C. list 

Úředník na počkání vystaví velký i malý technický průkaz, vydá registrační značky a vybere správní poplatek za přihlášení vozidla, cena je ve výši 800 Kč.

Nákup a přihlášení ojetého auta

Při nákupu ojetého vozu je potřeba mít se na pozoru a prověřit si historii auta. Nikdo netouží koupit vůz po těžké havárii, kradený vůz, nebo auto se stočeným tachometrem. Ke kontrole primárně slouží VIN kód vozidla, tedy výrobní číslo, které se nachází na vícero místech automobilu.

Z něj lze zjistit servisní historii, počet najetých kilometrů, kontrolu odcizení a další cenné informace. Důležité je prověřit také samotného prodávajícího, neboť i ten nemusí být zcela upřímný a může se nacházet v exekuci, tedy v situaci, kdy není oprávněn vůz prodávat. Respektive by auto bylo i po prodeji exekučně zabaveno.

Přepis auta

Přihlášení ojetého vozidla funguje mírně odlišně. Předně se nejedná o přihlášení jako takové, neboť použité auto již v registru silničních vozidel evidováno je. V těchto případech se jedná o přepis auta, jemuž musí předcházet změna majitele, respektive převod vlastnického práva.

K tomuto úkonu je vyhrazeno časové rozmezí 10 dní od podpisu kupní smlouvy, případně od ukončení dědického řízení. V této lhůtě musí nový majitel auta vozidlo přepsat, opět na libovolném úřadu obce s rozšířenou působností. Kupující nebo prodávající se mohou nechat zastoupit jinou osobou na základě plné moci s notářsky ověřeným podpisem.

S sebou na úřad je potřeba přinést následující dokumenty:

  • občanský průkaz obou zúčastněných stran (prodávající a kupující)
  • malý a velký technický průkaz 
  • zelená karta – povinné ručení uzavřené na nového majitele
  • doklad o vlastnictví auta – kupní smlouva, usnesení o dědictví, leasingová smlouva

Již není nutné předkládat protokol o evidenční kontrole vozu. Na úřadě si tento údaj vyhledají v systému sami. Nicméně povinnost evidenční kontroly při prodeji ojetého vozidla i nadále trvá. Její platnost je 1 rok.

Kolik stojí přepis auta? Přihlášení nového i ojetého vozu je zpoplatněno částkou 800 Kč. Pokud ojeté auto nesplňuje emisní normy, je nutné uhradit i ekologickou daň (platí se pouze při prvním přepisu auta). Ta činí 3 000 Kč, pokud auto splňuje emisní normu Euro 2, dále 5 000 Kč u normy Euro 1 a pokud vozidlo nesplňuje žádnou z norem, činí daň 10 000 Kč.

Stáří vozu není směrodatné, ovšem pokud vůz nesplňuje žádnou z emisních norem, je doporučováno vůz ekologicky zlikvidovat a odhlásit z registru silničních vozidel.

Odhlášení auta

Způsob, jak odhlásit auto, není obtížný. Předně je nutné znát důvody k vyřazení vozidla z evidence. Majitelé aut tak činí, pokud vědí, že svůj vůz nebudou delší dobu používat a nechtějí po tento čas hradit povinné ručení, případě auto dosloužilo (autonehoda, stáří).

Pokud majitel vozu přestane platit povinné ručení, auto je z registru silničních vozidel odhlášeno automaticky. Kancelář pojistitelů tento stav nahlásí úřadu, který vůz vyřadí z evidence. Bez platné zelené karty však řidič nesmí vůz používat.

K odhlášení vozu může dojít i v případě, kdy byl automobil odcizen, nebo se řidič chystá na delší dobu do zahraničí, případně bojuje s dlouhodobou nemocí, dlouhou rekonvalescencí po úrazu, nebo chce svůj vůz delší dobu opravovat.

Odhlášení auta může být dočasné, kdy řidič odevzdá technický průkaz i registrační značky do depozitu až po dobu jednoho roku (poplatek 200 Kč). Poté je potřeba požádat o prodloužení (poplatek 50 Kč), pokud stav nadále trvá. Pokud je auto dočasně vyřazeno z evidence, nemělo by stát na veřejném místě, nýbrž na soukromém pozemku a nelze s ním vyjet na veřejnou komunikaci.

Odhlášení auta při likvidaci

Pokud auto doslouží a je čas se s ním rozloučit, nejschůdnější cestou je ekologická likvidace, po níž následuje trvalé vyřazení auta z registru. Ekologickou likvidaci provádějí specializovaná pracoviště určená Ministerstvem životního prostředí, nelze tak činit na vlastní zahradě nebo jej rozebrat u sebe doma a nechat si náhradní díly.

Pověřené pracoviště po likvidaci vystaví majiteli auta potvrzení o ekologické likvidaci, které je spolu s technickým průkazem a registračními značkami nutné donést na úřad k odhlášení z registru.

Pokud dojde k nehodě, na úřadě předložíte doklad o zániku vozidla, doklady od vozidla (technický průkaz a osvědčení o registraci) a registrační značky – pokud nebyly při nehodě zničeny.