Nová práce – zaměstnanec, nebo živnostník?

Ať už zaměstnanec není spokojen se svou současnou pozicí, našel něco lepšího, nebo je prostě připraven na změnu, jisté je to, že jej čeká nová profesní dráha. Nové začátky a zkušenosti, noví lidé kolem a také rozhodování, zda v nové práci pokračovat jako klasický zaměstnanec, nebo pro společnost pracovat na základě živnostenského listu. Jaké jsou rozdíly?

Pokud člověk začne podnikat kroky k hledání nového zaměstnání, neměl by zapomínat, že důležitou součástí přechodu k nové práci je vyvázání se z pracovního poměru současného.

Výpověď z práce – vzor výpovědi dohodou

Existuje spousta rad, jak získat skvělou práci, ovšem jak podat profesionální výpověď? Pouhý akt rozvázání pracovního poměru může být pro mnohé stresující. Přesto je profesionální podání výpovědi velmi důležité pro zachování dobré pověsti v oboru.

Rozhovor o výpovědi je vždycky nepříjemný. Avšak udržování pozitivních vztahů s bývalými kolegy může být později opravdu cenné, pokud bude člověk hledat reference nebo kontakty v jiných firmách.

Výpovědní lhůta bývá zpravidla dvouměsíční. Bez ohledu na to, jak moc nový zaměstnavatel tlačí, aby nový pracovník nastoupil co nejdříve, má závazek vůči stávající společnosti, že svou smlouvu dotáhne do konce.

V některých případech může být řešením výpověď dohodou. U ní není nutné čekat dva měsíce do konce pracovní smlouvy, nýbrž domluvit se s vedením na konkrétním co nejbližším možném datu odchodu. Výpověď dohodou – vzor je volně ke stažení na mnoha pracovních portálech.

Elementární slušnost je vždy podávat výpověď z očí do očí. Nikdy nedávat výpověď přes e-mail, může to být vnímáno jako velmi neuctivé. Při schůzce o výpovědi je taktickým krokem využít příležitosti a poděkovat nadřízenému za zkušenosti a příležitosti, které pracovník v dosavadním zaměstnání dostal. Výpověď by měla být krátká a přímá.

Zatímco zaměstnanec zvažuje podání výpovědi, a dokonce již aktivně hledá jinou práci, neměl by na dosavadním stylu práce nic měnit. Snažit se, aby kolegové, nástupce i klienti byli na odchod co nejlépe připraveni. Předat jim veškerou agendu, pracovní postupy, tipy a triky.

Na rozdíl od minulých desetiletí je dnes běžné, a mnozí to považují za rozumné, měnit zaměstnání každých zhruba pět let, aby si člověk udržel čerstvé zkušenosti a vzdělání. Umět profesionálně zvládnout změnu zaměstnání je cenná kariérní dovednost.

Strukturovaný / klasický životopis a pracovní pohovor

Základem pro nalezení nové práce je kvalitní životopis. Normou se v posledních letech stal životopis strukturovaný, jenž přehledně řadí pracovní zkušenosti, vzdělání a dovednosti a jde přímo k věci bez nadbytečného textu. Ovšem výjimkou není ani klasický životopis – vzor ke stažení. Vzory klasického životopisu ke stažení bývají k dispozici na pracovních portálech, a to zdarma.

Dobrý životopis je polovinou úspěchu, nicméně rozhodující zpravidla bývá až osobní pracovní pohovor. Na ten je potřeba se důkladně připravit. Přijít včas, dát na první dojem a být společensky oblečen, v závislosti na typu nabízené pozice.

Od uchazeče o práci ředitele marketingu se očekává, že se na pohovor dostaví v obleku s kravatou, nicméně pokud se jedná o práci poštovního doručovatele, postačí mít na sobě džíny a košili, případně jednoduchý svetr.

Není dobrým zvykem během pohovoru s potenciálním novým zaměstnavatelem pomlouvat své zaměstnání ani šéfy. A nikdy nepomlouvat svou práci na sociálních sítích. I poté, co dal zaměstnanec výpověď, by se měl zdržet veřejného horlení o tom, jak se těší, až odtamtud odejde.

Na otázku, proč pracovník odchází, je ideální odpovědí „za lepší příležitostí“. Pokud nemá připravenou jinou práci, možná bude muset být upřímnější, avšak vždy to berte profesionálně: „Tohle prostředí pro mě není to pravé“ zní mnohem lépe než „Nesnáším své kolegy!“.

Náborář umí rozeznat člověka, který má o zaměstnání opravdový zájem, od uchazeče, který se snaží najít cokoliv. Vhodný uchazeč je ten, který přijde na pracovní pohovor dobře připraven, je informován o společnosti a jejím zaměření, klade otázky a ví, proč se o danou pozici uchází.

Pohovor není nikdy jednostranný. Stejně jako si firma vybírá zaměstnance, vybírá si i uchazeč firmu. Čím více informací se uchazeč o novém zaměstnání dozví, tím lepší si udělá obrázek, zda pro danou společnost pracovat chce, co mu to přinese a zda má potenciál k firemnímu růstu.

Zaměstnanec, nebo živnostník?

Čím dále více zaměstnavatelů se snaží přebírat nový trend v zaměstnávání lidí na živnostenský list s tvrzením, že je to výhodnější a pracovník dostane více peněz. Práce na IČO místo smlouvy má své výhody a nevýhody.

Zaměstnavatel za pracovníka nad rámec hrubé mzdy odvádí sociální a zdravotní pojištění, což zvyšuje jeho náklady na jednoho zaměstnance. Z ekonomického hlediska je tudíž pro firmy výhodnější najímat nové lidi jako živnostníky, neboť v takovém případě zákonné odvody firma již neplatí, a osoba samostatně výdělečně činná (OSVČ) tudíž obdrží vyšší čistou mzdu.

Zdá se to jako vzájemný prospěch. Ovšem zaměstnanec by si měl před tím, než na tuto dohodu přistoupí, zjistit veškerá fakta a povinnosti jako OSVČ. Předně živnostníci nejsou pod ochranou zákoníku práce a netýká se jich minimální mzda, náhrada přesčasů či odměny za práci ve státní svátky a víkendy. Netýká se jich ani nárok na odstupné nebo výpovědní lhůta.

Živnostníci rovněž sami podávají daňové přiznání a odvádějí zálohy na sociální a zdravotní pojištění. Pokud odvádějí jen minimální zákonné zálohy, mohou na tom v dlouhodobém měřítku hluboce prodělat v důchodu.

Pozor také na to, že ne vždy je tento způsob práce legální. Pracovněprávní vztah je nutný vždy, pokud se jedná o závislou práci. Tedy takovou, kdy je pracovník pod přímým dohledem nadřízeného, musí vykonávat zadané úkoly v danou pracovní dobu, dle konkrétního zadání a na uvedeném místě výkonu práce.

Práce na IČO může být doplňkovým příjmem k závislé činnosti. Přihlášku do živnostenského rejstříku lze provést na libovolném živnostenském úřadě. Portál www živnostenský – rejstřík cz slouží k vyhledávání podnikatelských subjektů nebo osob.