Jistina úvěru – co je to, definice, úrok, úmor

Každý zájemce o úvěr, ať už bankovní či nebankovní, musí řešit jistinu úvěru. Co je jistina úvěru a úmor? A k čemu je dobrá úvěrová kalkulačka?

Svět finančních pojmů a definic se leckomu zdá složitý a málokdo ho chce zkoumat podrobněji. Je pravdou, že s mnoha pojmy se člověk v běžném životě ani nesetká, a proto nepotřebuje vědět, co znamenají.

Pak jsou tu ovšem pojmy, které by měl znát každý. Finanční gramotnost totiž sehrává v lidských životech velmi důležitou roli. Už na střední škole by studenti měli vědět, co je jistina, jaká je definice úroku nebo co je úmor.

Tento článek přináší podrobné a přitom jednoduché vysvětlení základních pojmů ze světa úvěrů.

Co je jistina

Obecně se dá říci, že jistina je částka, kterou si člověk půjčil, nebo naopak on sám půjčuje někomu jinému. Co je jistina tak zajímá věřitele i dlužníka. V případě bankovních či nebankovních úvěrů jistina tvoří hlavní složku celkové částky zaplacené za úvěr.

Jistina nezahrnuje úroky ani poplatky. Jednoduše lze konstatovat, že jistina je celková půjčená částka peněz, avšak není to celková dlužná částka.

Celkovou dlužnou částku tvoří součet jistiny, úroků a poplatků, které souvisejí s daným úvěrem. Pokud si ovšem někdo vezme první půjčku zdarma, nebo naopak půjčí svému kamarádovi bezúročně, pak jistina zároveň může být i celkovou dlužnou částkou.

To jsou však spíše jen výjimečné případy. Většinou je jistina jen část celkové dlužné částky.

Jistina úvěru

Stejně jako jistina je jistina úvěru finanční částka, která je základem každého úvěru. Tedy částka, kterou si dlužník od banky nebo nebankovní společnosti půjčil a bude ji splácet.

Jistinu úvěru dlužník obdrží téměř okamžitě po uzavření úvěrové smlouvy a splácí ji společně s úroky a poplatky zpravidla v měsíčních splátkách. Nejčastějším způsobem splácení úvěrů, zejména hypotéčních, je anuitní splácení. Co to znamená?

Při sjednání hypotečního úvěru se vypočte měsíční anuitní splátka, která se během celé fixační doby nemění. Avšak mění se poměr splátek jistiny úvěru a úroku. Nejdříve se více splácí úrok oproti jistině, postupem času se úrok snižuje a jistina úvěru naopak tvoří vyšší část splátky.

Anuita neboli anuitní splátka je tedy stálá splátka úvěru, která v sobě zahrnuje jak splátku jistiny úvěru, tak úroků.

Úmor

Dalším důležitým pojmem, který musí každý žadatel o úvěr znát, je úmor. Leckdo by se v těchto finančních pojmech zamotal, avšak není to tak složité, jak se třeba na první pohled zdá.

Jednoduše lze říci, že anuitní splátka (tedy stálá splátka úvěru) se skládá ze dvou částí:

  • úmoru – splátky jistiny
  • úroku – odměny za půjčení peněz

Úmor je splátka jistiny, tedy částka, o kterou se snižuje výše dlužné částky (jistiny úvěru). Pokud někdo platí úmor, znamená to, že snižuje svůj dluh vůči věřiteli. Kdo platí úrok, znamená to, že platí věřiteli odměnu za půjčení peněz.

V případě anuitního splácení se poměr úmoru a úroku v průběhu splácení mění. Zpočátku je úrok vyšší a naopak úmor tvoří jen minimum z části splátky. S každou další splátkou úrok klesá, až ho převýší úmor. U hypotečních úvěrů tedy platí pravidlo, že nejprve dlužník platí na úroky a až následně na jistinu.

Samotná výše splátky úvěru však zůstává konstantní. V případě bezúročné půjčky, např. první půjčky zdarma, se úmor rovná výši splátky.

Běžné anuitní splácení úvěru má však své výjimky. Například u osobního bankrotu (oddlužení) zákony stanovují, že dlužník nejprve splácí jen jistinu úvěru. Na příslušenství (úroky, poplatky, sankce) přichází řada vždy až po splacení samotné jistiny úvěru. Je to tedy přesně naopak.

Co je úrok

Z výše uvedeného už asi většina čtenářů pochopila, co je úrok. Složitě lze říci, že úrok je určitá procentuální sazba, za kterou se půjčují peníze. Jednoduše lze říci, že úrok je odměna pro věřitele, který peníze půjčil.

Výše úroku je důležitá pro každý úvěr. Znamená totiž, kolik dlužník za úvěr zaplatí. Vedle toho však musí zkoumat i poplatky a další platby. Výpočet výše úroku není úplně jednoduchý. Nepočítá se totiž matematickým procentem.

Pokud je v úvěrových podmínkách uvedeno, že výše úroku je 10%, neznamená to, že když si dlužník půjčí 10 000 Kč, zaplatí 11 000 Kč. Pro výpočet úroku je třeba znát výši jistiny úvěru, úrokovou sazbu v procentech za rok a čas, tedy délku úročení v letech.

Úrok je odměna dlužníka věřiteli za půjčení peněz.

Úrok – definice

Zcela jednoduchá definice úroku zní takto: úrok je odměna dlužníka věřiteli. Trochu složitější definice úroku zní takto: úrok je odměna za půjčené peníze tomu, kdo peníze poskytl (věřitel) , od toho, kdo peníze přijal (dlužník).

Typicky se úrok řeší u půjček, ať už bankovních či nebankovních. Žádná finanční instituce pochopitelně nepůjčuje peníze zadarmo. Naopak jsou i takové, které půjčují velmi draze. Proto je dobré si úrok ověřit ještě před sjednáním půjčky.

U půjček je ovšem důležitějším faktorem výše RPSN neboli roční procentní sazba nákladů. V RPSN jsou zahrnuty úroky a všechny poplatky. RPSN tak umožňuje snáze vyhodnotit výhodnost či nevýhodnost nabízeného úvěru.

Úrok se však neřeší jen v případě, kdy si člověk potřebuje půjčit. Pokud už peníze má a chce je zhodnotit, zajímá ho, jaký úrok naopak dostane např. na spořícím účtu.

Ruku v ruce s úrokem jde totiž úroková míra. Jedná se o procento, které stanovuje, kolik peněz člověk dostane nebo zaplatí navíc oproti částce, kterou si uložil nebo si naopak půjčil.

Jistina – definice

Co je jistina? Definice jistiny je následující: jistina je částka, kterou si dlužník od věřitele půjčí bez úroků.

Příslušenstvím jistiny bývají úroky, úroky z prodlení a poplatky. Úroky a úroky z prodlení nejsou jedno a totéž. Úroky jsou běžné poplatky za poskytnutí úvěru a úroky z prodlení jsou sankcí za pozdní placení dluhu.

Úvěrová kalkulačka

Spočítat, na a jak velký úvěr člověk dosáhne, s jakým úrokem a jak vysoké měsíční splátky by platil, není zrovna jednoduchá záležitost. Naštěstí existuje jednoduchý online nástroj, který práci značně usnadní. Je jím úvěrová kalkulačka.

Úvěrová kalkulačka během chvíle vypočítá měsíční splátku úvěru a zobrazí splátkový kalendář po jednotlivých splátkových obdobích rozdělených na úroky a umoření splátky. Díky úvěrové kalkulačce lze prověřit výhodnost nabízeného finančního produktu a také schopnost žadatele dlužnou částku bez problémů splácet.

Úvěrová kalkulačka je běžně dostupná online a je zdarma. Je však třeba pamatovat na to, že výsledek je pouze orientační. Pro konkrétní výpočet a podmínky úvěru se následně dobré si domluvit schůzku u daného poskytovatele.