Nárok na příspěvek na bydlení – podmínky, jak podat žádost

Příspěvek na bydlení může vyřešit situaci mnoha lidí, kteří se každý měsíc potýkají s tím, aby vůbec měli peníze na nájem. K jeho získání je třeba splnit celou řadu kritérií, teprve až poté lze zažádat pomocí papírového formuláře.

Kdo má tedy na podporu tohoto druhu nárok a kdo naopak ne? A kolik peněz touto cestou vlastně lze získat? Jaké jsou podmínky? A jak podat žádost?

Využití chytré kalkulačky

Příspěvek na bydlení lze snadno vypočítat na internetu, existuje celá řada různých kalkulátorů. Anonymně a navíc během krátkého okamžiku se člověk dozví, zda má na danou dávku opravdu nárok a může tak o ni požádat. Byla by škoda o příspěvek nepožádat, protože nejde o nic složitého a žadatel můžete de facto jen získat.

Tento příspěvek může získat i osaměle žijící jednotlivec, není určen jen a pouze rodinám s dětmi, jak by si mohl leckdo jistě myslet. Schválen bude všem těm, kteří splňují podmínky za poslední dané čtvrtletí. Součin rozhodného příjmu v rodině a koeficientu 0,30 nesmí být vyšší než částka nákladů spojených s bydlením v bytě nebo rodinném domě.

Jinak řečeno, třicet procent příjmů celé rodiny nestačí k zaplacení všech nákladů na bydlení. Příspěvek na bydlení se může hodit také ženám na mateřské dovolené, které jsou po rozvodu.

O příspěvek na bydlení lze zažádat na Úřadu práce v lokalitě, kde žadatel bydlí. Potřeba je klasický formulář, který lze stáhnout přes internet na webu Ministerstva práce a sociálních věcí. V tištěné podobě je také na daném pracovním úřadu.

Přiložit bude třeba fotokopii občanského průkazu, rodný list dítěte do patnácti let (pokud takové ve společné domácnosti žije) a doklad o tom, jaké jsou skutečné náklady na bydlení (tedy například nájemní smlouva na byt).

Do nákladů za bydlení se nezahrnuje jen holé nájemné

Mezi prokazatelné náklady na bydlení se uvádí nejen takzvaný „holý“ nájem, ale také vodné a stočné, energie, odpady a samozřejmě i vytápění. Prostě a jednoduše, všechny náklady spojené s užíváním daného bytu. Pro výpočet příspěvku na bydlení je určující čistý příjem celé rodiny – nezapočítává se sem jen výdělek, ale i penze, alimenty, přídavky na děti a vůbec veškeré jiné sociální dávky, které žadatel pobírá.

Peníze lze získat i zpětně, nejdéle však za čtvrtletní období. Příspěvek není možné pobírat permanentně, lze to jen maximálně sedm z posledních deseti let. Výjimkou je jen domácnost, v níž žije zdravotně postižená osoba nebo člověk starší sedmdesáti let. Požádat však je možné i tehdy, pokud je byt v osobním vlastnictví, takže se příspěvek vztahuje nejen na klasické nájemní byty.

Příspěvek na bydlení – podmínky

Příspěvek na bydlení je dávka, která má pomoci lidem s nízkými příjmy hradit náklady na bydlení. Na tuto dávku má nárok každý, kdo splní stanovené podmínky.

Podmínky:

 • Náklady na bydlení: Uhrazené náklady na bydlení v rozhodném období musí přesahovat 30% čistého příjmu všech společně posuzovaných osob (v Praze 35%).
 • Normativní náklady na bydlení: Skutečné náklady na bydlení nesmí přesáhnout normativní náklady na bydlení stanovené pro danou kategorii bytu v daném místě.
 • Příjmové poměry: Čistý měsíční příjem všech společně posuzovaných osob nesmí přesáhnout 3,5násobek normativních nákladů na bydlení.
 • Bydliště: Žadatel musí mít trvalý pobyt v České republice a musí bydlet v bytě, na který si nárokuje příspěvek na bydlení.
 • Další podmínky: Splnění dalších podmínek, jako je například neexistence dluhu na nájemném, bezdlužnost vůči státu apod.

Podrobné informace o podmínkách nároku na příspěvek na bydlení lze nalézt na webových stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí.

Jak podat žádost o příspěvek na bydlení

Žádost o příspěvek na bydlení se podává na místně příslušném kontaktním pracovišti Úřadu práce ČR podle místa trvalého pobytu oprávněné osoby. Žádost je možné podat osobně, poštou nebo online.

Postup:

 • Vyplnění formuláře: Žadatel musí vyplnit formulář „Žádost o příspěvek na bydlení“. Formulář je k dispozici na kontaktních pracovištích Úřadu práce ČR nebo online na webových stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí.
 • Dokládání příloh: K žádosti je nutné doložit potřebné doklady, jako je nájemní smlouva, doklad o vlastnictví bytu, doklady o příjmech všech společně posuzovaných osob, doklady o uhrazených nákladech na bydlení apod.
 • Posouzení žádosti: Úřad práce ČR posoudí splnění podmínek nároku na příspěvek na bydlení a do 30 dnů ode dne podání žádosti vydá rozhodnutí.
 • Výplata dávky: V případě schválení nároku na příspěvek na bydlení bude dávka vyplácena měsíčně na bankovní účet žadatele.

Důležité:

 • Žádost o příspěvek na bydlení je možné podat až tři měsíce zpětně ode dne, kdy nastaly podmínky nároku na tuto dávku.
 • Žadatel je povinen hlásit Úřadu práce ČR veškeré změny, které mohou mít vliv na jeho nárok na příspěvek na bydlení.
 • Pro bližší informace se lze obrátit na pracoviště Úřadu práce ČR nebo na webové stránky Ministerstva práce a sociálních věcí.

Podání žádosti o příspěvek na bydlení je poměrně jednoduchý proces. Pokud má člověk pocit, že by na tuto dávku mohl mít nárok, může se obrátit na Úřad práce ČR.