Nárok na příspěvek na bydlení

Příspěvek na bydlení může vyřešit situaci mnoha lidí, kteří se každý měsíc potýkají s tím, aby vůbec měli peníze na nájem. K jeho získání je třeba splnit celou řadu kritérií, teprve až poté lze zažádat pomocí papírového formuláře.

Kdo má tedy na podporu tohoto druhu nárok a kdo naopak ne? A kolik peněz touto cestou vlastně lze získat?

Využití chytré kalkulačky

Příspěvek na bydlení lze snadno vypočítat na internetu, existuje celá řada různých kalkulátorů. Anonymně a navíc během krátkého okamžiku se člověk dozví, zda má na danou dávku opravdu nárok a může tak o ni požádat. Byla by škoda o příspěvek nepožádat, protože nejde o nic složitého a žadatel můžete de facto jen získat.

Tento příspěvek může získat i osaměle žijící jednotlivec, není určen jen a pouze rodinám s dětmi, jak by si mohl leckdo jistě myslet. Schválen bude všem těm, kteří splňují podmínky za poslední dané čtvrtletí. Součin rozhodného příjmu v rodině a koeficientu 0,30 nesmí být vyšší než částka nákladů spojených s bydlením v bytě nebo rodinném domě. Jinak řečeno, třicet procent příjmů celé rodiny nestačí k zaplacení všech nákladů na bydlení. Příspěvek na bydlení se může hodit také ženám na mateřské dovolené, které jsou po rozvodu.

O příspěvek na bydlení lze zažádat na Úřadu práce v lokalitě, kde žadatel bydlí. Potřeba je klasický formulář, který lze stáhnout přes internet na webu Ministerstva práce a sociálních věcí. V tištěné podobě je také na daném pracovním úřadu.

Přiložit bude třeba fotokopii občanského průkazu, rodný list dítěte do patnácti let (pokud takové ve společné domácnosti žije) a doklad o tom, jaké jsou skutečné náklady na bydlení (tedy například nájemní smlouva na byt).

Do nákladů za bydlení se nezahrnuje jen holé nájemné

Mezi prokazatelné náklady na bydlení se uvádí nejen takzvaný „holý“ nájem, ale také vodné, stočné, energie, odpady a samozřejmě i vytápění. Prostě a jednoduše, všechny náklady spojené s užíváním daného bytu. Pro výpočet příspěvku na bydlení je určující čistý příjem celé rodiny – nezapočítává se sem jen výdělek, ale i penze, alimenty, přídavky na děti a vůbec veškeré jiné sociální dávky, které žadatel pobírá.

Peníze lze získat i zpětně, nejdéle však za čtvrtletní období. Příspěvek není možné pobírat permanentně, lze to jen maximálně sedm z posledních deseti let. Výjimkou je jen domácnost, v níž žije zdravotně postižená osoba nebo člověk starší sedmdesáti let. Požádat však je možné i tehdy, pokud je byt v osobním vlastnictví, takže se příspěvek vztahuje nejen na klasické nájemní byty.