Věřitelé by měli platit zálohy na exekuce. Musí nést riziko.

Několik tisíc let platilo, že půjčka je riziko věřitele. Věřitel si má vybrat svého dlužníka a nemá půjčit peníze člověku, u kterého má obavy, že mu je nezaplatí. Současný systém je neefektivní kvůli tomu, že lidé, za něž se exekucí dluh uhradí, zprostředkovaně platí náklady i za dlužníky, na nichž se nic nevymůže.

Předloha zákona umožňuje snížit náklady exekuce, když náklady v současnosti nese jen asi pětina dlužníků, na nichž se dluh vymůže. Pokud náklady exekuce někdo ponese, vznikne prostor snížit cenu exekuce na třetinu až pětinu.

Pomoc lidem v dluhové pasti

Předloha by mohla pomoci i lidem, kteří jsou v takzvané dluhové pasti. Nechystá se hromadné odpuštění dluhů, je však v plánu dát soudům možnost, aby od nich některé lidi osvobodily. Mohly by tak rozhodnout v případě, že dlužník bude po sedm let poctivě splácet. Podmínky by ale byly podle předlohy poměrně přísné.

Zákonodárci v tomto volebním období už exekuce v několika novelách upravovali. Šlo například o vyšší ochranu majetku nezadluženého z manželů, rozšíření a zpřesnění seznamu věcí, které exekutor nesmí dlužníkům doma zabavit a omezení úhrad nuceným prodejem realit.

Stanovil se taky postup exekuce tak, že prodej nemovitosti má být až na posledním místě. Ze všech exekucí se navíc musí pořizovat obrazové záznamy. Snížily se taky advokátní odměny při vymáhání menších opakujících se pohledávek.