V čem podnikat – jak začít a vydělat například 1 000 Kč denně

Podnikání je skvělým způsobem, jak si vydělat peníze a spoléhat se při tom sám na sebe. Přináší s sebou také spoustu výhod, jako je například svoboda v organizování času, méně omezená výše výdělku či možnost proměnit práci v zábavu. Jak ale s podnikáním skutečně začít a vydělat si například 1 000 Kč denně?

Před začátkem podnikání je potřeba nejdříve vyřešit pár formalit ohledně provozování živnosti a zorientovat se ve světě podnikatelů. S dostatkem informací se nejedná o nic složitého.

Zřízení živnosti

V první řadě je potřeba zajistit si živnostenské oprávnění. To lze získat na kterémkoliv živnostenském úřadě s rozšířenou působností, a to buď osobně, nebo online prostřednictvím formuláře na portále živnostenského podnikání.

Po vyplnění formulářů, zaplacení správního poplatku v hodnotě 1 000 Kč, oznámení činnosti na ČSSZ a zdravotní pojišťovnu, je v případě ohlašovací živnosti možné téměř v ten samý den začít s podnikáním.

Nejjednodušším způsobem komunikace s úřady je v České republice datová schránka. Ta je pro OSVČ od roku 2023 povinná. Datová schránka usnadňuje veškeré náležitosti týkající se živnosti. Například rozšíření oborů živnosti, její pozastavení či zrušení, nahlášení provozovny a jiné.

Druhy živností

 • ohlašovací
  • volná – splnění všeobecných podmínek a výběr oboru podnikání
  • vázaná – dokládá se odborná způsobilost (účetnictví, některé služby apod.)
  • řemeslná – taktéž se dokládá odborná způsobilost (zedníci, pekaři apod.)
 • koncesované
  • podnikání je umožněno až po udělení koncese
  • úřady takto regulují, kolik osob může živnost na určitém území provozovat

Podnikat je možné buď na hlavní, nebo vedlejší činnost. Hlavní činnost je primárně určena pro osoby, které se chtějí podnikání věnovat na plno. Naopak pro provozování vedlejší činnosti je potřeba splnit alespoň jednu ze zákonem stanovených podmínek (155/1995 Sb.).

Ve zkratce se většinou jedná o osoby ve starobním důchodu, na mateřské dovolené, studenty a zaměstnance, kteří si chtějí přivydělávat. Základní rozdíl mezi oběma činnostmi spočívá ve výši záloh na sociální a zdravotní pojištění. Ty se začínají platit až po podání přehledu o příjmech a výdajích.

Hranice DPH

Při provozování již výdělečnějšího podnikání je mimo jiné potřeba hlídat si limit obratu pro plátce DPH. Ten je nově od roku 2023 zvýšen na 2 000 000 Kč ročně. S touto skutečností je spojená důležitá administrativa.

V případě překročení této hranice je podnikatel povinen přihlásit se jako plátce DPH. Zároveň je nutné pravidelně podávat přiznání k DPH a kontrolní hlášení.

Fakturace a daňové přiznání

S provozováním podnikání jsou spojeny ještě 2 základní povinnosti, a to vydávání faktur a daňové přiznání. Jak se dá tedy faktura vystavit? S fakturací pomohou buď placené, či neplacené fakturační programy, do kterých se zadají příslušné údaje, a soubor se pouze stáhne. Druhou možností je najít si na internetu vzor faktury pro neplátce DPH a upravit pouze údaje.

Jednou za rok OSVČ podává daňové přiznání. To si podnikatel zpracovává buď sám, nebo využije služeb účetní. Dokládají se k němu rovněž přijaté a vydané faktury a doklady, jež potvrzují nárok na slevy na dani (sleva na poplatníka, na manželku, pro držitele ZTP/P, sleva na studenta či dítě apod.).

Daňové přiznání se v roce 2023 podává v řádném termínu do 3. dubna. OSVČ mají taktéž nově povinnost přiznání k dani podávat výhradně elektronicky, a to prostřednictvím portálu Moje daně.

Kromě výše uvedených informací je důležité myslet i na odpisy dlouhodobého majetku. Odpisy jsou systematickým rozdělením ceny dlouhodobého majetku do jednotlivých účetních období po dobu jeho užitečné životnosti. Existuje několik metod výpočtu odpisů, z nichž každá má své specifické vlastnosti.

Výpočet odpisů může být poměrně složitý, a proto se hodí využít online kalkulačky odpisů. Tyto kalkulačky vám pomohou s výpočtem a ušetří vám čas. Obvykle zahrnují všechny běžné metody výpočtu odpisů a umožňují zadat všechny potřebné parametry, jako je cena majetku, užitečná životnost a zvolená metoda odpisování.

Kde sehnat peníze?

Vydělat peníze podnikáním lze i bez obrovských finančních investic. V některých případech lze nalézt způsoby, jak začít podnikat bez peněz. Pokud se ale realizace vybraného nápadu neobejde bez větší finanční injekce a podnikatel nedisponuje vlastními prostředky, přicházejí na řadu půjčky pro OSVČ, jež jsou spolehlivým způsobem jak získat peníze.

Úvěr pomůže s pokrytím prvotních nákladů na pořízení zboží a vybavení potřebné k vykonávání podnikatelské činnosti. Může se jednat jak o klasický úvěr, tak i půjčku formou kontokorentu či kreditní karty.

Rozlišují se dva druhy podnikatelských úvěrů, a to provozní a investiční. Provozní úvěr je určený primárně ke krátkodobému financování chodu podnikání. Naopak investiční úvěry slouží k dlouhodobějšímu financování. Jedná se například o půjčku na vybavení či prostory. Podnikatelský úvěr lze získat u tradičních bank i nebankovních společností

Nápady na podnikání

Po vyřízení všech náležitostí je potřeba rozhodnout se, v čem konkrétně a jak začít podnikat. Obor podnikání by měl ideálně vycházet z osobních zájmů osoby a měl by být svým způsobem i zábavou.

Zapálení pro věc totiž dokáže pomoci překlenout složitější období a zajistí rychlejší růst podnikání. Stejně tak je pro úspěšné podnikání potřeba motivace, dostatek věnovaného času a nutná dávka disciplíny.

Součástí začátků v podnikání je i dobře zpracovaný podnikatelský plán. V něm se objevují fakta ohledně strategie, financí a středu zájmu podnikání. Konkrétně by měl obsahovat zpracovaný nápad na podnikání, analýzu trhu, možná rizika a způsoby dosažení stanoveného cíle.

Při rozhodování je důležité skloubit to, co začínajícího podnikatele baví a o jaký produkt či službu by mohl být na trhu zájem. Některé nápady znějí opravdu skvěle a originálně, nicméně ne vždy je v silách živnostníka je realizovat.

Rukodělná činnost a vlastní výroba

Příležitostí pro osoby, které jsou manuálně zručné, je vlastní výroba a následný prodej originálního zboží, který je dobře placenou prací. Pokud podnikatel narazí na často poptávané zboží, které se na trhu moc nevyskytuje, naskýtá se skvělá příležitost pro vlastní výrobu produktu.

Vyrobené zboží lze prodávat na internetu, nebo si otevřít malou pobočku, kde je zboží vystaveno ke zhlédnutí.

Nápady na vlastní výrobu:

 • bytové dekorace, svíčky, nábytek, obrazy
 • oblečení, kabelky, boty, pásky
 • náušnice, náhrdelníky, náramky, prsteny
 • pozvánky, přání k narozeninám, vizitky
 • hračky, deskové hry, puzzle
 • kosmetika, sladkosti a jiné

Když se podnikateli podaří získat dostatek zákazníků, může být rukodělná činnost skvělým způsobem, jak si vydělat i 1 000 Kč denně. Pokud se navíc jedná o živnostníkův koníček, je to způsob, jak snadno vydělat peníze.

Prodej na internetu

Další skvělou možností, jak na internetu vydělávat peníze, je prodej zboží na internetu. Činnost lze vykonávat prostřednictvím vlastního e-shopu. Pro jeho tvorbu je potřeba mít znalosti programování, nebo si e-shop u někoho objednat.

Existuje také možnost přeprodávat vlastní oblečení či oděvy ze secondhandu na webech tomu určených. Případně lze provozovat tzv. dropshipping, který navíc není náročný na skladování zboží, protože zboží vystavené na webových stránkách odesílá zákazníkovi třetí strana. Tento způsob výdělků je skvělou příležitostí pro práci přes internet.

Na internetu lze prodávat téměř cokoliv. Může se jednat například o oblečení, spotřebiče, elektroniku, hračky, dekorace, nábytek až po kosmetiku, sportovní výživu a jiné.

Poskytování služeb

Poskytování služeb je možnou alternativou podnikání oproti prodeji zboží. V praxi to může být například doučování, vytvoření vlastního online kurzu, konzultační činnost, překlady z cizích jazyků a jiné.

Nápady na poskytování služeb:

 • prodej e-booků, online kurzů, psaní knih
 • úklidové služby, hlídaní dětí, venčení psů,
 • půjčování sportovního vybavení, marketingové služby
 • organizování šatníků, osobní asistence, učení jazyků
 • spravování sociálních sítí, finanční poradenství, účetnictví
 • fotografování, plánování oslav a svateb, osobní trenérství
 • psaní životopisů, pronájem bytů, pečení, kadeřnické služby a jiné

Fantazii se meze nekladou. Na trhu může být zájem i o služby, které nejsou moc běžné. Inspiraci lze čerpat i ze zahraničí a nápad přizpůsobit českému prostředí. Některé ze zmíněných služeb jsou navíc způsobem, jak vydělat peníze bez investic.

Brigády z domu přes internet

Přivydělávat si z domu přes internet lze i prostřednictvím brigády. Vyplatí se nabízet různé služby formou freelance spolupráce. Brigády z domu jsou také skvělým způsobem, jak si přivydělat například při studiu či při ne zrovna nejlépe placené práci a zároveň získat požadovanou praxi a zkušenosti.

Výhodou práce z domu je velká časová flexibilita a možnost pracovat prakticky odkudkoliv na světě. Zároveň se jedná o práci na doma bez poplatku.

Mohou to být různé grafické služby, poradenské služby, IT služby, copywriting, dále potom doučování přes internet, vytváření obsahu na sociální sítě nebo vytváření online kurzů. Peníze lze začít vydělávat ještě dnes a nezdržovat se při tom zdlouhavým plánováním.

Jak si vydělat peníze ještě dnes?

Způsobem, jak si rychle vydělat peníze, mohou být i různé přivýdělky. Vyplatí se například vytřídit si šatník a poohlédnout se v domácnosti po věcech, které již nejsou potřeba. Ty se pak dají prodávat na internetu, nebo je možnost otevřít si garážový výprodej.

Vydělat peníze se dá i jako online překupník zboží. V praxi to může znamenat nakupovat zboží například z Číny a prodávat ho s přirážkou. Jedná se o snadný způsob, jak vydělat peníze z domova bez velkých investic.