Havarijní pojištění – bezpečná jízda bez starostí

I ve všední den, kdy se řidič vydává za svými povinnostmi, může dojít k nepředvídatelné události, která naruší jeho plány. Dopravní nehoda, živelní pohroma nebo odcizení vozidla – to jsou rizika, s nimiž se může setkat každý majitel automobilu či jiného motorového vozidla. Právě v těchto situacích se havarijní pojištění stává nepostradatelnou pojistkou.

V tomto článku se čtenáři podrobně podívají na to, co havarijní pojištění vlastně je, jaká rizika kryje, jak si vybrat to správné pojištění a jak postupovat v případě pojistné události. Dozví se také, proč se nevyplatí spoléhat pouze na povinné ručení a jak havarijní pojištění může přinést klid do běžného života.

Co je havarijní pojištění

Havarijní pojištění, často označované jako „havarijko“, je dobrovolné pojištění, které majiteli poskytuje finanční ochranu v případě poškození, zničení nebo odcizení jeho vozidla. Zatímco povinné ručení kryje pouze škody způsobené třetím stranám, havarijní pojištění chrání vlastní vozidlo a peněženku před nečekanými výdaji.

U starších vozů, které někdo nabourá, je často výhodnější řešit pojistnou událost přímo z havarijní pojistky než z povinného ručení viníka. Přihlíží se totiž k amortizaci vůči stáří vozu. Havarijní pojištění platí pouze zvolenou spoluúčast.

Rozsah krytí havarijního pojištění

Havarijní pojištění nabízí širokou škálu krytí, která lze přizpůsobit individuálním potřebám a rizikovému profilu každého řidiče. Základní krytí obvykle zahrnuje:

 • Poškození vlastního vozidla při nehodě: Ať už je řidič viníkem nehody nebo ne, havarijní pojištění pokryje náklady na opravu jeho vozidla.
 • Krádež vozidla: V případě odcizení vozidla pojišťovna majiteli vyplatí pojistné plnění, které mu umožní pořídit si nové vozidlo.
 • Živelní události: Poškození způsobená krupobitím, povodní, vichřicí nebo požárem jsou rovněž kryta havarijním pojištěním.
 • Vandalismus: Náklady na opravu škod způsobených vandaly jsou hrazeny z havarijního pojištění.

Kromě základního krytí si člověk může sjednat také řadu doplňkových připojištění, která rozšíří ochranu vašeho vozidla:

 • Poškození čelního skla: Toto připojištění pokryje náklady na výměnu nebo opravu čelního skla v případě jeho poškození.
 • Srážka se zvěří: Pokud dojde ke srážce se zvěří, havarijní pojištění s tímto připojištěním uhradí náklady na opravu vozidla.
 • Úrazové pojištění řidiče a spolujezdců: Toto připojištění poskytuje finanční kompenzaci v případě úrazu řidiče nebo spolujezdců při dopravní nehodě.
 • Asistenční služby: V případě poruchy nebo nehody asistenční služby zajistí odtah vozidla, náhradní dopravu nebo ubytování.

Je však důležité si uvědomit, že havarijní pojištění má také své výluky, tedy situace, kdy pojišťovna není povinna plnit. Mezi nejčastější výluky patří:

 • Jízda pod vlivem alkoholu nebo drog: Pokud člověk způsobí nehodu pod vlivem alkoholu nebo drog, pojišťovna mu škodu neuhradí.
 • Úmyslné poškození vozidla: Pojišťovna nekryje škody, které si člověk na svém vozidle způsobil úmyslně.
 • Škody způsobené při závodech a soutěžích: Pokud se člověk účastní závodů nebo soutěží a poškodí své vozidlo, pojišťovna mu škodu neuhradí.
 • Opotřebení vozidla: Běžné opotřebení vozidla není kryto havarijním pojištěním.

Při sjednávání havarijního pojištění je důležité pečlivě prostudovat pojistné podmínky, aby člověk věděl, jaký rozsah krytí a jaké výluky se na jeho vůz vztahují.

Havarijní pojištění motocyklu

Havarijní pojištění motocyklu představuje specifický druh pojištění, který je přizpůsoben rizikům spojeným s provozem jednostopých vozidel. Stejně jako u automobilů, i zde havarijní pojištění kryje škody způsobené nehodou, krádeží, živelními pohromami či vandalismem.

Specifika havarijního pojištění motocyklu zahrnují například možnost sjednat si tzv. sezónní, krátkodobé havarijní pojištění, které je výhodné pro majitele motocyklů využívaných pouze v teplých měsících. Dále je možné připojistit výbavu motocyklu, jako jsou například kufry, navigace či speciální oblečení.

Výběr vhodného havarijního pojištění

Při výběru havarijního pojištění je důležité zvážit nejen rozsah krytí, ale také cenu. Pro ty, kteří hledají nejlevnější havarijní pojištění, je vhodné porovnat nabídky různých pojišťoven. Například ČSOB havarijní pojištění nabízí různé varianty krytí, včetně možnosti sjednat si havarijní pojištění motocyklu.

Pokud člověk potřebuje pojistit své vozidlo pouze na krátkou dobu, může využít krátkodobé havarijní pojištění. Naopak, pokud hledá komplexní ochranu a široký rozsah služeb, můžete zvážit Allianz havarijní pojištění.

ČSOB nabízí své havarijní pojištění pod názvem NAŠE AUTO s možností výběru ze tří variant krytí – STANDARD, DOMINANT a PREMIANT, které se liší rozsahem a cenou. Allianz zase láká na své havarijní pojištění s možností sjednání online a slevou za bezeškodní průběh. Obě pojišťovny poskytují také řadu doplňkových služeb, jako jsou například asistenční služby nebo pojištění skel.

Závěrem

Na rozdíl od povinného ručení není havarijní pojištění povinné, v mnoha případech se jej však vyplatí mít. Alespoň o základním balíčku havarijního pojištění, který je zpravidla nabízen za příznivou cenu (často jako “nejlevnější havarijní pojištění”), by měl uvažovat každý řidič.

TIP: Proč až 70 % řidičů zbytečně přeplácí své povinné ručení? Jak ušetřit na povinném ručení napoví tento článek.