Everyday Plus – jak funguje, recenze

Everyday Plus nabízí spolehlivý revolvingový úvěr. Jedná se o online úvěr s úvěrovým limitem až 50 000 Kč. Revolvingové úvěry jsou druh úvěru, při kterém si klient může půjčit peníze v určitém limitu a postupně je vracet, aniž by musel požádat o novou půjčku. Tato možnost se často nabízí v podobě kreditních karet nebo účtů s nulovým úrokem.

Společnost ukončila další poskytování spotřebitelských úvěrů. Nadále tedy není možné žádat o nové úvěry či provádět jakékoli výběry na základě již uzavřených smluv. Výše uvedené nemá žádný vliv na úhradu splátek úvěrů z již uzavřených smluv. Splátky je nadále možné hradit na stávající bankovní účet společnosti.

Everyday Plus je flexibilní úvěrová služba, která svým klientům nabízí volně použitelný úvěrový limit až do výše 50 000 Kč. Výhodou tohoto úvěru je, že je bez ročního fixního poplatku nebo jiných skrytých nákladů. Uzavření smlouvy je zdarma a klient platí pouze za použití úvěru.

Everyday Plus půjčka – online i přes mobil

Everyday půjčka funguje i online. Nejprve je nutné se zaregistrovat na stránkách Everyday Plus. Poté zákazník musí vstoupit do svého uživatelského účtu Everyday+ a zadat výběr.

Další možností je půjčka přes mobilní telefon. Ze svého mobilu stačí odeslat zprávu ve tvaru VYBRAT + požadovaná částka (např.: VYBRAT 1000) na číslo 90 100. Cena za zprávu je standardní podle ceníku operátora. Nejnižší možná částka, kterou lze vybrat, je 100 Kč.

Čísla úvěru je potřeba zaokrouhlit na padesátikoruny. Může to být například 1000, 1050, 1100 Kč.

Obratem poté, co klient Everyday+ zadá svůj úvěr, obdrží potvrzující SMS, případně jinou zprávu informačního charakteru. Každé čerpání je jednorázově zpoplatněno 20 % z čerpané částky. Převody v rámci stejné banky probíhají ve všední dny prakticky v reálném čase.

Klient tak peníze bude mít k dispozici okamžitě. Pokud však převádí peníze o víkendu nebo po 19. hodině večerní, převod proběhne až ráno následující pracovní den.

Důležité je, aby se telefonní číslo, ze kterého bude klient zprávu odesílat, shodovalo s číslem, které bylo uvedeno při registraci.

Everyday půjčka jde zařídit i přes mobil, nebo online z pohodlí domova.
Everyday půjčka jde zařídit i přes mobil, nebo online z pohodlí domova.

Everyday finance, Everyday Plus recenze

Výhodou Everyday Plus je to, že ceny flexibilního úvěru jsou předem jasné. To znamená, že půjčka neobsahuje žádné fixní měsíční nebo roční poplatky. Člověk platí jen za použití úvěru.

Poplatek za čerpání je 20 % z čerpané částky. Pokud člověk využije možnost postupného splácení, měsíční úrok z dlužné částky ve výši 20 % je ve vyúčtování v příštím měsíci započítán do zůstatku po uskutečnění minimální splátky.

Minimální splátka je minimálně 1/5 z účtované částky, nejméně však 300 Kč (v případě, že celková dlužná částka činí 1200 Kč nebo méně, je minimální splátka 300 Kč).

Podvod Everyday+, nebo spolehlivá půjčka?

Díky spolehlivosti a dostatečným odborným znalostem managementu firmy společnost OPR-Finance s.r.o. splňuje všechny předpoklady a podmínky pro poskytování spotřebitelských úvěrů a jiných nebankovních produktů.

Společnost OPR-Finance s.r.o. je oprávněna k činnosti nebankovního poskytovatele spotřebitelského úvěru, a jako taková je zapsaná v příslušném seznamu vedeném Českou národní bankou, který je dostupný na internetových stránkách České národní banky.

Jedná se tedy o spolehlivou nebankovní půjčku.

Everyday Plus půjčka – informace a podklady nutné k vyřízení žádosti

Aby mohla být člověku vyřízena půjčka Everyday+, musí uvést následující informace:

 • jméno a příjmení
 • trvalé/ přechodné bydliště
 • informace o zdroji příjmů
 • informace o příjmech
 • informace o výdajích
 • rodné číslo, resp. datum narození
 • informace o druhu bydlení klienta
 • počet vyživovaných osob
 • číslo občanského průkazu
 • e-mailová adresa
 • číslo mobilního telefonu
 • číslo bankovního účtu a kód banky

Dále je k vyřízení žádosti potřeba několik dokumentů:

 • kopie občanského průkazu (přední i zadní strany) – kopie občanského průkazu musí být pořízena takovým způsobem, aby byly čitelné všechny údaje, a aby byl rozpoznatelný portrét klienta
 • doklad o výši příjmu klienta

Za doklad o výši příjmu se považují následující doklady:

a) Potvrzení o výši příjmu vydané zaměstnavatelem nebo výplatní páska. Tyto doklady nesmí být starší než 3 měsíce ode dne žádosti o úvěr a mohou sloužit k prokázání výše příjmů samostatně bez dalšího dokladu.

b) Výpis z bankovního účtu klienta. Výpis nesmí být starší než 3 měsíce ode dne žádosti o úvěr. Jako samostatný doklad k prokázání příjmů může výpis z bankovního účtu sloužit pouze tehdy, pokud z něj přímo vyplývá, z jakého konkrétního zdroje příjem pochází. V opačném případě je nutné tento doklad doplnit o některý další doklad.

c) Kopie mzdového výměru, kopie pracovní smlouvy, kopie dohody o provedení práce nebo dohody o pracovní činnosti či jiný doklad prokazující nárok opakující se peněžité plnění.

V případě, že doklady dle tohoto článku nebudou starší než 3 měsíce ode dne žádosti o úvěr, mohou sloužit k prokázání výše příjmů samostatně bez dalšího dokladu. V opačném případě musí být vždy doložen též aktuální výpis z bankovního účtu klienta, který nebude starší než 3 měsíce ode dne žádosti o úvěr.

d) Kopie dokladu prokazujícího nárok na jednorázové peněžité plnění (např. kopie faktur, kopie smluv, ze kterých klientovi po splnění předmětu smlouvy vzniká právo na jednorázové peněžité plnění (zejména smlouvy o dílo či smlouvy o poskytování služeb apod.)).

e) Kopie daňového přiznání za uplynulý rok. Kopie daňového přiznání musí být vždy doplněna jiným dokladem, ze kterého bude vyplývat aktuálnost výše přijmu uvedeného v daňovém přiznání (např. mzda uvedená v přiložené pracovní smlouvě musí odpovídat daňovému přiznání, či výpis z bankovního účtu za určité období musí poměrně odpovídat daňovému přiznání apod.).