Desatero věřitele – vymáhání pohledávek

Než věřitel předá svoupohledávku k vymáhání, měl by věnovat pozornost těmto bodům. Důležité je také ověřit, že vybraná společnost má oprávnění poskytovat právní služby a zda je společnost zapsána v obchodním rejstříku www.justice.cz.

Důležité body k vymáhání pohledávek:

  1. Shromáždit veškeré potřebné písemné dokumenty, které s případem souvisí.
  2. Objednat se na bezplatnou konzultaci.
  3. Probrat svůj případ s právníkem – společně vyhodnotit, zda je šanci vyhrát soudní spor.
  4. Rozhodnou se, zda podat žalobu na vlastní pěst, nebo prostřednictvím právního zástupce.
  5. Podat k soudu řádně vyplněný návrh na platební rozkaz či návrh na elektronický platební rozkaz (u EPR jsou nižší soudní poplatky).
  6. Zaplatit co nejdříve soudní poplatek v příslušné výši, a to přímo na bankovní účet soudu, příslušný soud k tomu sám vyzve.
  7. Čekat na rozhodnutí soudu – obvyklá doba je 3 – 7 měsíců, ale záleží vždy na vytíženosti soudu. Tuto dobu nelze nijak urychlit.
  8. Po vydání rozhodnutí soudu běží lhůta na podání odporu.
  9. V případě, že není podán odpor, musídlužník zaplatit svůj dluh. Neučiní-li tak, má věřitel právo takto odsouzený případ předat exekutorovi.
  10. V případě, že je dlužníkem podán oprávněný odpor, nařídí soud jednání a o příslušných termínech věřitele bude písemně informovat.