Oddlužení fyzické osoby a manželů bez zástavy

Oddlužení je jakási „poslední záchrana“ od dluhové pasti, která je určená pro fyzické osoby neschopné splácet své dluhy.

Lidí, kteří mají problém splácet své závazky a zároveň splňují určité podmínky, se dle insolvenčního zákona označují jako tzv. osoby v úpadku. Mezi tyto podmínky patří:

  • zadlužení u dvou a více věřitelů
  • neplnění závazků po splatnosti po dobu delší jak 3 měsíce

Pokud člověk nedluží alespoň dvěma věřitelům, jedná se dle insolvenčního zákona s o exekuci (dle exekučního řádu). K soudu se na vzorovém formuláři podá návrh na insolvenci a zároveň také návrh na oddlužení.

Pouze soud může na základě podkladů rozhodnout, zda má daná osoba právo na to být prohlášena za osobu v úpadku.

Podle insolvenčního zákona je dána věcná příslušnost krajskému soudu. Soud poté přezkoumává situaci a může vyhlásit úpadek, nebo je-li žádost špatně podána (nesplňuje formální náležitosti, je neurčitá atd.), má soud právo návrh zamítnout.

Zamítne-li soud návrh – vyzve k opravě či doplnění v určité lhůtě (minimální lhůta je stanovena na sedm dní). Je-li výrokem soudu „úpadek“, je v rámci rozhodnutí soudu určen také způsob, jakým se bude řešit.

V případě oddlužení fyzických osob se většinou jedná o konkurz, nebo právní oddlužení. Výhodnější variantou se jeví oddlužení, které poskytuje dlužníkovi možnost oddlužit se jednou pro vždy, alespoň za předpokladu splnění podmínek insolvenčního zákona.