Oddlužení fyzické osoby a manželů bez zástavy

Oddlužení je jakási “poslední záchrana” od dluhové pasti a je především určeno pro fyzické osoby, nebo právnické osoby kteří nejsou podnikatelé.
Jste-li fyzickou osobou (nevykonáváte žádnou podnikatelskou činnost) a nejste-li schopni již splácet vaše dluhy – můžete se dle insolvenčního zákona označit jako “osoba v úpadku” resp. osoba v platební neschopnosti. Musíte ovšem splňovat následující podmínky:

  • mít 2 nebo více věřitelů
  • neplníte k nim závazky po splatnosti po dobu delší jak 3 měsíce

Nemáte-li více jak 2 věřitele, tak dle insolvenčního zákona se bude jednat o exekuci (dle exekučního řádu). Podáte k soudu na vzorovém formuláři návrh na insolvenci a zároveň také návrh na oddlužení. Pouze soud může rozhodnout na základě podkladů, zda-li máte právo být prohlášen jako osoba v úpadku. Podle insolvenčního zákona je dána věcná příslušnost krajskému soudu. Soud poté přezkoumává situaci a může vyhlásit úpadek, nebo je-li žádost špatně podána (nesplňuje formální náležitosti, je neurčitá, atd.) tak má soud právo zamítnou návrh. Zamítne-li soud návrh – vyzve k opravě či doplnění v určité lhůtě (minimální lhůta je stanovena na sedm dní). Je-li výrokem soudu “úpadek”, tak v rámci rozhodnutí soudu je také způsob jakým se bude řešit. V případě oddlužení fyzických osob se většinou jedná o konkurz, nebo právní oddlužení. Výhodnější variantou se jeví oddlužení, což poskytuje dlužníkovi možnost oddlužit se jednou pro vždy, za předpokladu splnění podmínek insolvenčního zákona.