Dopravní nehody

Tisíce případů, kdy pojišťovny nepřiznají plný nárok na opravu poškozeného automobilu, jsou tisíce ročně. Jako důvody uvádí kromě výše uvedeného obohacení také opravu v autorizovaném a tudíž i dražším autoservisu, nebo naopak je důvodem ke zkrácení pojistného plnění fakt, že opravu neprovedla značková smluvní autoopravna.

Soudy však zkoumají především to, zda oprava byla provedena účelně a směřovala k odstranění následků škodné události. Obvykle se případ uzavírá s tím, že povinnost k úhradě nákladů na uvedení věci do původního stavu nelze přenášet na poškozeného a nedůvodně jej znevýhodňovat oproti škůdci.

Jak je z výše uvedeného patrné, pokud se poškozený řidič brání, obvykle má velkou šanci na úspěch. A velmi často se hraje i o desetitisíce, o které pojišťovna své plnění krátí.